Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 22.
406992 Összes oltás

Tisztelt Tömbigazgatók!
Tisztelt Gazdasági Vezetők!
Tisztelt Gazdasági Koordinátorok!

 

A Semmelweis Egyetem 2021.08.01-i modellváltásának gördülékeny, hatékony lebonyolítása érdekében elengedhetetlen az Egyetem vevőivel szemben fennálló lejárt követelések előírások szerinti gyors kezelése.

 

Ennek okán kérjük, hogy a lejárt vevőköveteléseikkel kapcsolatban a Követeléskezelési szabályzat szerint szíveskedjenek eljárni és a szükséges intézkedéseket az alábbiak figyelembe vételével 2021.05.27-ig megtenni.

 

A számlát kiállító szervezeti egység követeléskezeléssel megbízott munkatársa köteles fizetési emlékeztetőt küldeni a vevő részére a számla fizetési esedékességét követő 15 napon belül a Követeléskezelési Szabályzat 7-8. sz. mellékletének használatával. A fizetési emlékeztetőt ajánlott levélként vagy elektronikusan kell megküldeni vevő részére. A fizetési emlékeztető másolatát meg kell küldeni a Követeléskezelési Csoport részére is.

A számlát kiállító szervezeti egység legkésőbb a pénzügyileg nem teljesült bevételekről megküldött tételes kimutatás kézhezvételétől számított 15. napon köteles a ki nem egyenlített számlákhoz tartozó valamennyi dokumentumot (megrendelés, szerződés, számlamásolat, fizetési emlékeztető, levelezés, teljesítésigazolás, nyilatkozat, tértivény, stb.), – amennyiben az még nem került megküldésre – átadni a Követeléskezelési Csoportnak a Követeléskezelési Szabályzat 10. sz. melléklet szerinti átadás-átvételi nyomtatvány kíséretében.

Kérjük, hogy a vevődokumentációt vevőnként, elektronikusan a Követeléskezelési csoport részére szíveskedjenek továbbítani, a vevő nevének az elektronikus levél tárgyban történő feltüntetésével.

 

A vevőinkkel szemben fennálló követelések hatékony érvényesítése, a modellváltással, a beszámoló készítéssel kapcsolatos feladatok teljeskörű elvégzése illetve az érvényben lévő szabályzatoknak történő megfelelés érdekében kérjük, hogy ezt követően minden hónap 20-ig a szervezeti egységek részére kiküldött nyitott vevőállomány listákat feldolgozni szíveskedjenek.

 

Abban az esetben, ha a szervezeti egységhez nem jut el a nyitott vevőállomány lista, úgy azt a SAPadmin részére küldött levéllel haladéktalanul megigényelni szíveskedjenek.

A jelen levélben összefoglalt feladatokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdésekben a Pénzügyi Igazgatóság Pénzügyi Osztályának Követeléskezelési Csoportja (koveteleskezelesicsoport.penzugy@semmelweis-univ.hu ) nyújt segítséget.

A Követeléskezelési szabályzat a https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2020/08/Koveteleskezelesi_szabalyzat_hatalyos_2020_08_11.pdf linken érhető el.

 

 Együttműködésüket köszönjük!

Budapest, 2021. június 10.

Tisztelettel:                                                                                                                                                                        Reif Lászlóné pénzügyi igazgató

SKM_C300i21061010320