A Főigazgatóság funkcionális szervezeti egységként működik, az Egyetem gazdálkodásával, működése műszaki feltételeinek biztosításával járó feladatokat látja el. A gazdasági főigazgató a GFI központi igazgatóságai közreműködésével, és a decentralizáltan gazdálkodó szervezeti egységekkel együttműködve végzi feladatait.

Fő feladatai:

Az egyetemi tervezési, gazdálkodási, finanszírozási feladatok irányítása, köztük
hangsúlyosan a likviditási egyensúly biztosítása a pénzügyi stabilitás érdekében.

 • Rektori kötelezettségvállalások ellenjegyzése, az ellenjegyzési jogkör delegálása.
 • Együttműködés az egyetemi vezetéssel, központi szervek, klinikák, intézetek vezetőivel, gazdasági vezetőkkel, kapcsolattartás minisztériumokkal, hatóságokkal, szállítókkal.
 • A gazdálkodási keretek betartatása, előírt nyilvántartások kialakítása, működtetése, a hatáskörbe tartozó operatív gazdasági intézkedések meghozatala, beszámolási kötelezettségek teljesítése.
 • A decentralizáltan gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységének szakmai irányítása, koordinálása, támogatása, értékelése, az ellenőri jelentések tapasztalatainak hasznosítása, operatív gazdasági intézkedések meghozatala, munkáltatói jogkör gyakorlása.
 • Kari és szervezeti egységszintű gazdálkodáshoz szükséges gazdasági adatok és információk nyilvántartása, hozzáférhetővé tétele.
 • A működtetéssel, üzemeltetéssel, a beruházásokkal, a vagyon használatával és
  hasznosításával, és a védelmével kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Közreműködés egyedi kiemelt projektek megvalósításában.
 • A gazdasági tevékenységek monitorozása, értékelése, jogszabálytól, vagy egyetemi
  szabályozástól eltérő működés esetén szankcionálás kezdeményezése.
 • Az Egyetem által alapított gazdasági társaságok működésének figyelemmel kísérése.