Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás
Összesen: 61 cikk


Beszerzések SAP-ban történő rögzítésében történő változások A változás beszerzésszakmai leírása Hivatkozva a Beszerzési Szabályzat 2.1.2. pontja (3) bekezdésében foglaltakra, jelen dokumentum közzétételétől a következő változások lépnek életbe. Miután a Beszerzési Szabályzat 2.1.2. pontja (3) bekezdésében foglalt rendelkezés, azaz a beszerzési igény SAP rendszerben történő rögzítésének alkalmazásához szükséges informatikai háttér megvalósult, a Szabályzat „3. Átmeneti rendelkezések” …A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései alapján a Semmelweis Egyetemnek a 2021. évre vonatkozó éves informatikai beszerzési és fejlesztési tervet kell benyújtania a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által …TÁJÉKOZTATÓ a belföldi napilapok és folyóiratok beszerzéséről Tájékoztatom Önöket a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése m) pontja alapján a belföldi napilapok és folyóiratok ellátásának biztosítását a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) végzi a Korm. rendelet 2019. április 5-től hatályos módosítása alapján. A központi beszerző szerv a …TÁJÉKOZTATÓ a központi közbeszerző szerv személyében történő jogutódlásról Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEF rendelet), illetve a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított …Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és a Bluemed Kft. között 2019.10.15-én, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Prémium kategóriás neurológiai célú ultrahang beszerzése” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az alábbiak szerint rögzítettük. A szerződés SAP száma: 4619005262 (a szerződés szkennelt példánya az SAP-ból letölthető) Kedvezményezett: Neurológiai Klinika A szerződés nettó összege: 20.970.000,-Ft. A szerződés …A Semmelweis Egyetem Konzisztóriumának 6/2018. (IX. 24.) számú határozatában javasolta, hogy belső szabályozás kerüljön kidolgozásra, amelynek keretében az Egyetem vezetése minden év elején (lehetőleg március hónapig) konszenzuson alapuló vezetői költségvetést terjesszen elő a konzisztóriumi tagok részére. A Konzisztórium javaslatát a Szenátus a 112/2018. (IX. 27.) számú határozatával elfogadta. Fentiek miatt szükségessé vált a Vezetői Költségvetés …Tájékoztató a Beszerzést Minősítő Lap (BML) változásairól A Beszerzési Igazgatóság honlapjáról letölthető az új Beszerzést Minősítő Lap (BML), amely néhány apróbb módosítást tartalmaz. https://semmelweis.hu/beszerzes/beszerzesi-folyamatok/beszerzesi-szabalyzat-formanyomtatvanyok/   A változások röviden: – a gazdasági vezető ill. a beszerzés ügyintézője automatikusan, de módosítható módon átkerül a SAL-ra, – a 42. sorba bekerült a feltételes közbeszerzés lehetősége, – a Specifikációs Adatlapra …TÁJÉKOZTATÓ a 2018. évi vezetői költségvetés Szenátusi elfogadását követő keretnyitásokról   valamennyi szervezeti egység részére Tájékoztatom Önöket, hogy az Egyetem Szenátusa 2018. szeptember 27-i ülésén elfogadta a 2018. évi vezetői költségvetést. A 112/2018.(09.27.) számú határozat értelmében a 2018. évi gazdálkodási keretek megnyitásra kerülhetnek, amellyel egyidőben az ideiglenes és az előrehozott költségvetési keretek korrigálása (visszavétele) megtörténik. …

 

Iktatószám: 76919/KSGFI/2018. Gazdasági Főigazgatói Tájékoztató a megindított beszerzési eljárások fedezetemelésének módjáról és a minősítés érvényességének időbeli hatályáról Amennyiben a folyamatban lévő (köz)beszerzési eljárás eredményes lefolytatása érdekében fedezetemelés szükséges, illetőleg a fedezet forrása vagy összetétele változik, akkor a változás kezdeményezése, illetve dokumentálása a Beszerzési Eljárás Fedezetemelés (a továbbiakban: BEF) sablon használatával történik, függetlenül attól, hogy az …

     

Ikt.sz: GMF/T/364/2013. TÁJÉKOZTATÓ az egyetemi gazdálkodó egységek gazdasági vezetőinek Tárgy: leltárhiányok rendezése / ügyintézésének változása Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr! Tájékoztatom arról, hogy a leltárhiányok rendezése/ügyintézése 2013. augusztus 1-től az alábbiak szerint változik: 1. A kiszabott, megtérítendő leltárhiány elvonásához megküldött fedezet megjelölése (a keret biztosítása) továbbra is a gazdasági vezető felelőssége és feladata, aki tájékoztatja erről …

 

A nemzetgazdaság jelenlegi nehéz helyzetéből a felsőoktatásra és az egészségügyi ellátásra nehezedő gazdasági, pénzügyi jellegű, sokszor év közben fellépő kormánydöntések, azok egyetemi implementációja, valamint az új felsőoktatási törvény (Ftv.) várható hatása megkövetelik, hogy az egyetemért felelős vezetés gyors, de megalapozott döntéseket hozzon. A felsőoktatási törvényben leírt eljárási mechanizmusokon túlmenően is szükséges, hogy a jelen helyzetben …

Összesen: 61 cikk