Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 16.
402981 Összes oltás

Cél
Felsőoktatási intézmények oktatói és egyéb személyzetének, valamint vállalkozások személyzetének képzési célú mobilitása.

A munkatársak képzésének általános célja háromféle támogatási lehetőséget nyújt:

1. Felsőoktatási intézmény munkatársainak mobilitása egy külföldi vállalathoz
Miért? Tudástranszfer és gyakorlati készségek fejlesztése miatt, ennek formája sokféle lehet: szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.
2. Adminisztratív és más nem oktató munkatársak mobilitása egy külföldi partner felsőoktatási intézményhez
Miért? Tapasztalatszerzés, jó gyakorlatok azonosítása és átvétele, jelenlegi munkakör betöltéséhez szükséges készségek továbbfejlesztése.
3. Oktatók mobilitása egy külföldi partnerintézményhez, hogy képzésben részesüljenek.

Ki pályázhat?
Adminisztratív, oktatói és nem oktatói állománya a felsőoktatási intézménynek

Jellemzők
– A személyzet képzési támogatása esetén a kiválasztást a küldő felsőoktatási intézmény intézi.
– A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a küldő és fogadó fél által jóváhagyott munkatervet nyújt be a pályázó. A munkaterv tartalmazza a mobilitás célját, programját és várható eredményeit.
– Különös figyelmet érdemel az esetleges érdekellentét / összeférhetetlenség azoknak a munkatársaknak az esetében, akik az Erasmus mobilitással foglalkoznak.
– Mindkét intézmény felelős a külföldön töltött mobilitási időszak minőségéért.