Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 23.
391128 Összes oltás

Erasmus+ Pályázati felhívás felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitására

Várjuk azon oktató kollégák jelentkezését, akik az Erasmus+ program keretében szeretnének valamelyik partnerintézményben rövid távú – maximum egy hetes – oktatói mobilitásban részt venni.

Az oktatói mobilitási pályázat célja
Az Erasmus+ oktatói mobilitás lényege, hogy az oktatók a küldő egyetemmel szerződéses viszonyban álló külföldi (partner) intézményben (lásd partneregyetemek)  oktatási tevékenységet folytatnak egy néhány naptól néhány hétig terjedő időtartamban.(2-60 nap utazás nélkül) Támogatást azonban csak maximum 5 napra tudunk folyósítani

A fogadó intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény.

Pályázati feltételek

Az intézmény által megszabott feltételek mellett az vehet részt az Erasmus programban:
• aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
• aki teljesállású, félállású vagy óraadó oktatója a Semmelweis Egyetemnek;
• a támogatás megítélésekor előnyt élveznek azok az oktatók, akik először részesülnek Erasmus támogatásban.

Oktatott órák száma: legalább 8 óra hetente, de az 1 hétnél rövidebb időszakokra is legalább 8 óra.

Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.

Az oktató a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

Szükséges dokumentumok


A jelentkezés a jelentkezési lapot, munkaviszony igazolást, valamint az oktató által a külföldi oktatás munkanyelvén vagy angolul elkészített a közvetlen munkahelyi vezető és a fogadó fél által is aláírt, lepecsételt oktatói munkatervet tartalmazza, (STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT) melynek minimum tartalmi követelménye megtalálható a nyomtatványok fül alatt.

A kitöltött jelentkezési lapot elektronikusan (e-mail-ben) és nyomtatva-aláírva, a megpályázott intézmény által jóváhagyott oktatói munkatervet pedig lehetőség szerint a jelentkezési lappal egyidejűleg kérjük eljuttatni az Nemzetközi Mobilitási Iroda címére (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. NET, Diákcentrum, seres.nora@semmelweis-univ.hu) .
A jelentkezést csak hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap és a fogadó fél által jóváhagyott oktatói munkaterv esetén tekintjük érvényesnek. A határidőn túli jelentkezésekről az Iroda “várólistát” vezet, és az esetlegesen megmaradó támogatási keret szétosztásáról egy későbbi időpontban dönt.

A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

A támogatás mértéke

Fogadó ország

1.-14. nap

15.-60. nap

Dánia, Finnország, Írország, Izland, Lichtenstein, Luxemburg, Norvégia, , Svédország, Nagy- Britannia

170 € / nap

119 € / nap

Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Málta, Portugália

140 € / nap

98 € / nap

Bulgária, Csehország, Lengyelország, Románia, Lettország, Szlovákia, Macedónia, Észtország, Horvátország, Litvánia, Szlovénia, Törökország

110 € / nap

77 € / nap

 

 

 

Utazási támogatás távolság alapján:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

100 – 499 km

180 €

500 – 1 999 km

275 €

2 000 – 2 999 km

360 €

3 000 – 3 999 km

530 €

4 000 – 7 999 km

820 €

8 000 – 19 999 km

1100 €

 

Megjegyzés:

  • Az Európai Programiroda  az oktatók közvetítésével nem foglalkozik.
  • A jelentkező oktatók veszik fel a kapcsolatot azzal az intézménnyel, ahová kiutazni szándékoznak.
  • Konferencián való részvételt a program nem támogat