Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 24.
407074 Összes oltás

Általános részvételi feltételek
• A külföldi tanulmányokról egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli Tanulmányi Szerződés megkötése
• A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről
• A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására

Díjmentesség

A kurzusért, amelyre a tanulmányi megállapodás vonatkozik, a fogadó intézmény részére semmiféle egyetemi díj (pl tandíj) nem fizetendő. A hallgatókat tájékoztatni kell arról, hogy a külföldi tanulmányaik időszaka alatt is fizetniük kell a tandíjat az anyaintézményük részére.
Ugyanakkor kisebb díjak, például biztosítási díj, diákszövetségi tagdíj és különféle anyagokért, pl. fénymásolásért, labortermékekért fizetendő díjak felszámíthatóak, ugyanúgy mint a helyi hallgatók esetében.

A hallgatói mobilitás időtartama
Az Erasmus+ tanulmányi célú mobilitás esetén a minimális időtartam legalább 3 hónap, Erasmus+ szakmai célú mobilitás esetén minimum 2 hónap.

Önfinanszírozó hallgatók
Az Erasmus lehetőséget ad arra, hogy valaki ‘önfinanszírozó Erasmus hallgató’ legyen (mind a tanulmányi, mind pedig a szakmai gyakorlati célú mobilitás esetén), vagyis olyan hallgató, aki az összes Erasmus hallgatói mobilitási kritériumnak eleget tesz, és az összes Erasmus hallgatóra vonatkozó előnyből részesül, de nem kap Erasmus mobilitási támogatást. A szabályok – a támogatások elosztásának kivételével – az önfinanszírozó hallgatókra is vonatkoznak.