Pótpályázati felhívás és Útmutató

a 2019. évi Erasmus+ hallgatói nyári szakmai mobilitás-pályázat beadásához

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

 • június 30. , a fogadónyilatkozat megküldése az Irodába

1.     Általános tudnivalók

 • június – július – augusztus hónapban megvalósuló legalább 60 napos szakmai gyakorlat megvalósítására van lehetőség
 • hallgatók legalább 2 hónapot (60 napot) tölthetnek el szakmai gyakorlat fogadó helyeken, kórházban
 • külföldi tanulmányokat az Egyetem elfogadja, és a hallgató itthoni előmenetelébe beszámítja
 • szakmai programnak számít a kötelező nyári gyakorlat külföldön történő elvégése

2.     Kik pályázhatnak a szakmai gyakorlat ösztöndíjra? 

Pályázatot nyújthatnak be azon hallgatók, akikre az alábbiak mindegyike egyidejűleg fennáll:

 • a Semmelweis Egyetem Általános alapképzésben, nappali tagozaton vesznek részt,
 • 2018/2019. tanév II. félévére beiratkozottakilletve kijelentik, hogy e félévben nem tanulmányi okok miatt szüneteltetik hallgatói jogviszonyukat,
 • szakmai gyakorlatuk megvalósulásakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek,
 • magyar állampolgárok, vagy Magyarország területén menekültként, menedékesként, befogadottként, bevándoroltként, letelepedettként élnek, vagy törvény alapján rendelkeznek a szabad mozgás és tartózkodás jogával,
 • angolul, vagy a célország nyelvén legalább középfokú nyelvismerettel rendelkeznek,
 • tanulmányi, tudományos, közéleti tevékenységük kimagasló.

3.      Hová pályázhatnak a hallgatók?

 • nincs listánk a fogadó intézményekrőla tanulmányi mobilitással ellentétben, hiszen a szakmai mobilitás esetében nem szükséges a két intézménynek szerződéses kapcsolatban állnia
 • akkreditált kórházak, oktató kórházak (kivétel Svájc)
 • Az Európai Unió tagállamaiba (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország).
 • Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország.

4.     Hallgatói ösztöndíj mértéke:

 

Fogadó ország

Szakmai gyakorlat

Magas megélhetési költségű országok
((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))

 620 euró / hó

Közepes megélhetési költségű országok

(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT))

 570 euró / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR))

 520 euró / hó

Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak (pályázati űrlap-Dékáni Hivatal aláírása kell rá)

 100 euró / hó

 

5.     A pályázati jelentkezés 

 

Elektronikus levélben (e-mail) kell a befogadó nyilatkozatot és az utolsó lezárt félév átlagigazolását elküldeni a következő e-mail címre: 

 ftoth.katalin@semmelweis-univ.hu