Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 23.
60867 Összes oltás
10482 Beoltott Semmelweis Polgár

ERASMUS+ pályázati felhívás 2020/2021

 

 

 • 2020. március 2- Online rendszer megnyitása
 • 2020. április 5 -Online regisztráció vége ÚJ HATÁRIDŐ az Online regisztráció befejezésére: 2020. május. 11.
 • 2020. április 30. 12:00 a kinyomatott jelentkezési lap és (ha van) a fogadónyilatkozat behozatala az Irodába (ÚJ HATÁRIDŐ a jelentkezési lapok online benyújtására 2020. június 6)
 • További módosítás: a jelentkezési lapokat az online rendszerbe kell az aláírásukal ellátva feltölteni a benyútási határidőig (2020. június 6.)

1. Általános tudnivalók

 • 2020. július 1-étől 2021. szeptember 30-ig van lehetőség a nyertes pályázat megvalósítására mind tanulmányi mind szakmai gyakorlat esetén
 • hallgatók legalább 2 hónapot tölthetnek el a partner európai egyetemeken, kórházban
 • külföldi tanulmányokat az Egyetem elfogadja, és a hallgató itthoni előmenetelébe –maradéktalanul – beszámítja
 • szakmai programnak számít az orvosképzésben a 6-od éves tanulmányok egy intézményben történő folytatása (valamint a kötelező nyári gyakorlatok)

2.    Kik pályázhatnak a szakmai gyakorlat ösztöndíjra? Pályázatot nyújthatnak be azon hallgatók, akikre az alábbiak mindegyike egyidejűleg fennáll:

 • a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi vagy Fogorvostudományi Karán alapképzésben, nappali tagozaton vesznek részt,
 • a 2019/2020. tanév II. félévére beiratkozottak, illetve kijelentik, hogy e félévben nem tanulmányi okok miatt szüneteltetik hallgatói jogviszonyukat,
 • szakmai gyakorlatuk megvalósulásakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek,
 • magyar állampolgárok, vagy Magyarország területén menekültként, menedékesként, befogadottként, bevándoroltként, letelepedettként élnek, vagy törvény alapján rendelkeznek a szabad mozgás és tartózkodás jogával,
 • angolul vagy a célország nyelvén legalább középfokú nyelvismerettel rendelkeznek,
 • tanulmányi, tudományos, közéleti tevékenységük kimagasló.

Hová pályázhatnak a hallgatók?

 • nincs listánk a fogadó intézményekről a tanulmányi mobilitással ellentétben, hiszen a szakmai mobilitás esetében nem szükséges a két intézménynek szerződéses kapcsolatban állnia
 • akkreditált kórházak, oktató kórházak (kivétel Svájc)

3.    A pályázati jelentkezés on-line történik, a link az Európai programiroda oldalán keresztül érhető el 2020. március 02-től:
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?sprache=en&identifier=BUDAPES08&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMP

Az on-line kitöltést követően a kinyomtatott pályázati adatlapot személyesen is be kell benyújtani. MÓDOSÍTÁS: Az aláírt jelentkezési lapokat 2020. június 6-áig kell feltölteniük az online rendszerbe. Ezzel a lépéssel nyújtják be a pályázatukat. 

Pályázat benyújtásának helye:

 ERASMUS IRODA 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. DiákCentrum.

SOP-online regisztráció szakmai gyakorlatra pályázók részre: 2020. április 3. –Ú J HATÁRIDŐ: 2020. május 6.

SOP online pályázat beadási határideje szakmai gyakorlatra pályázók részre: 2020. április 30 ÚJ HATÁRIDŐ: 2020.június 6. 

  Annak érdekében, hogy a pályázók minden szempontból megfelelő, a megmérettetésben esélyes munkával indulhassanak, az Erasmus+ program intézményi koordinátora F.Tóth Katalin együttműködve a karok képviselőivel (a Kari Koordinátorokkal) személyes tájékoztatást ad egy később meghatározott időpontban.

A hallgatóknak segítséget nyújtanak a Kari Koordinátorok:

Továbbá: személyesen feltett kérdéseikre ügyfélfogadási időben (minden hétfőn és szerdán 09:00-12:00-ig, keddenként és csütörtökön 13:00-15:00-ig), illetve elektronikus formában történt megkeresésükre – erasmus@semmelweis-univ.hu – szívesen válaszolunk (Nagyvárad tér, DiákCentrum). Hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor melyet kettő munkanapon belül kell benyújtani.

Amennyiben a pályázó a hiánypótlás során a hibát nem vagy nem megfelelően vagy határidőn túl javítja ki, pályázata további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

4.   Az értékelés szempontjai, a pályázatok bírálata, a pályázók értesítése, a kifogás és a helyosztó

Az Egyetem célja, hogy külföldi tanulmányútra a legtehetségesebb, kiváló képességű hallgatók utazhassanak, így a tanulmányi eredmény, a tudományos, szakmai és közösségi tevékenység, valamint a nyelvi felkészültség meghatározó a nyertesek kiválasztásakor. A pályázatok elbírálási szempontrendszerét mobilitások esetében a pályázati adatlap minta tartalmazza, mely megtekinthető az Európai Programiroda honlapján.
https://semmelweis.hu/erasmus/files/2015/10/Pontok.pdf

Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a hallgató pályázata

 • a szakmai gyakorlati mobilitás esetében minimum 100 pontot elérjen. A fogadó nyilatkozattal rendelkező pályázók előnyt élveznek.

A bizottság ügyrendjét a nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes jóváhagyását követően az NKI közzéteszi az Egyetem honlapján. A pályázatokat elbíráló bizottság által készített döntési lista a nyertes pályázókat elért pontszám alapján karonként és mobilitási pályázatonként rangsorolja (a továbbiakban: döntési lista).

A pályázati feltételeknek megfelelő, de ösztöndíjat nem nyert pályázókból az elért pontszám alapján tartaléklistát kell felállítani arra az esetre, ha visszalépés, vagy egyéb akadály folytán valamely nyertes pályázó nem vesz részt a programban, vagy a pályázati döntés a jelen szabályzatban meghatározottak szerint érvényét veszti. A pályázókat a bírálat eredményéről az NKI írásban (akár elektronikus úton) értesíti.

Amennyiben a nyertes pályázó nem kívánja igénybe venni a számára megítélt támogatást, vagy a sikeres pályázat ellenére nem kíván a programban részt venni, köteles erről az NKI-t haladéktalanul írásban értesíteni! E hallgató vonatkozásában a pályázati döntés érvényét veszti.

(Kérjük Önöket, hogy olvassák el a teljes pályázati felhívást, melynek linkje az oldal tetején megtalálható!)