Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 18.
530637 Összes oltás

ERASMUS+ pályázati felhívás 2022/2023

 • 2022. március 21. – Online rendszer megnyitása
 • 2022. április 22. -Online regisztráció vége 
 • 2022. május 12. 12:00 a kinyomatott jelentkezési lap és (ha van) a fogadónyilatkozat behozatala az Irodába 

1. Általános tudnivalók

 • 2022. július 1-étől 2023. május 30-ig van lehetőség a nyertes pályázat megvalósítására szakmai illetve diploma utáni szakmai gyakorlat esetén
 • hallgatók legalább 2 hónapot tölthetnek el a partner európai egyetemen, kórházban
 • diploma utáni szakmai gyakorlatot az Egyetemnek nem kell befogadnia
 • diploma megszerzéséig kell a gyakorlatot leszervezni

2.    Kik pályázhatnak a diploma utáni szakmai gyakorlat ösztöndíjra?

Pályázatot nyújthatnak be azon hallgatók, akikre az alábbiak mindegyike egyidejűleg fennáll:

 • a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi vagy Fogorvostudományi Karán  vagy Gyógyszerésztudományi Karán vagy Egészségtudmányi Karon alapképzésben, nappali tagozaton végzősként vesznek részt,
 • a 2021/2022. tanév II. félévére beiratkozottak, illetve kijelentik, hogy e félévben nem tanulmányi okok miatt szüneteltetik hallgatói jogviszonyukat,
 • magyar állampolgárok, vagy Magyarország területén menekültként, menedékesként, befogadottként, bevándoroltként, letelepedettként élnek, vagy törvény alapján rendelkeznek a szabad mozgás és tartózkodás jogával,
 • angolul vagy a célország nyelvén legalább középfokú nyelvismerettel rendelkeznek,
 • tanulmányi, tudományos, közéleti tevékenységük kimagasló,
 • az is nyújthat be pályázatot, aki korábban elnyerte és felhasználta a szakmai mobilitási pályázatot.

Hová pályázhatnak a hallgatók?

 • nincs listánk a fogadó intézményekről a tanulmányi mobilitással ellentétben, hiszen a szakmai mobilitás esetében nem szükséges a két intézménynek szerződéses kapcsolatban állnia
 • olyan intézménybe, ahol a folytatott tevékenység kapcsolódik az egyetemi tanulmányaihoz. (Kiv. Svájc, Egyesült Királyság) 

3.  Az ösztöndíj-támogatás

A jelen pályázat alapján elnyerhető ösztöndíj összege – amely az ösztöndíjas időszak hosszától, illetve a fogadó országtól függ – hallgatónként 570-620 EUR/hó. A támogatás összege a korábbi évektől eltérően az Európai Bizottság által meghatározott. A támogatás a ténylegesen felmerülő költségeket nem feltétlenül fedezi teljes egészében!

 A hallgatót megillető konkrét támogatási összeg meghatározására a hallgatói pályázatok elbírálását követően kerülhet sor az Egyetemet az intézményi pályázatról hozott döntés alapján megillető támogatási összeg és az Európai Bizottság által meghatározott országonként változó támogatási összeg ismeretében.

A támogatások kifizetése – valamennyi mobilitás esetében – átutalással történik.

4.    A pályázati jelentkezés on-line történik, a link az Európai programiroda oldalán keresztül érhető el 2022. március 21-től:

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?sprache=en&identifier=BUDAPES08&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMP

 

Az on-line kitöltést követően a kinyomtatott pályázati adatlapot személyesen is le kell adni az Iroda elé kihelyezett mappába.  

Pályázat benyújtásának helye:

 ERASMUS IRODA

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. DiákCentrum.

SOP-online regisztráció szakmai gyakorlatra pályázók részre: 2022. április 22.

Regisztráció nélkül nem nyújtható be pályázat

SOP online pályázat beadási határideje szakmai gyakorlatra pályázók részre: 2022. május 12. 12:00 

  Annak érdekében, hogy a pályázók minden szempontból megfelelő, a megmérettetésben esélyes munkával indulhassanak, az Erasmus+ program intézményi koordinátora dr. Schreiberné Seres Nóra online tájékoztatást ad egy később meghatározott időpontban..

Továbbá: személyesen feltett kérdéseikre ügyfélfogadási időben a kialakult járványhelyzet miatt telefonon (+36 1 459-1500/ 56377 vagy 56379; minden hétfőn és szerdán 09:00-12:00-ig, keddenként és csütörtökön 13:00-15:00-ig), illetve elektronikus úton történtő megkeresésükre – erasmus@semmelweis-univ.hu – szívesen válaszolunk.

Hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor, melyet kettő munkanapon belül kell benyújtani. Amennyiben a pályázó a hiánypótlás során a hibát nem, vagy nem megfelelően, vagy határidőn túl javítja ki, pályázata további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

5.           Az értékelés szempontjai, a pályázatok bírálata, a pályázók értesítése, a kifogás és a helyosztó

A pályázatok elbírálási szempontrendszerét mobilitások esetében a pályázati adatlap minta tartalmazza, mely megtekinthető az Nemzetközi Mobilitási Iroda honlapján

https://semmelweis.hu/erasmus/files/2021/01/Pontok-2021_honlap-1_j.xlsx

 

Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a hallgató pályázata

 • a szakmai gyakorlati mobilitás esetében minimum 100 pontot elérjen.

A pályázatokat elbíráló bizottság által készített döntési lista a nyertes pályázókat elért pontszám alapján karonként és mobilitási pályázatonként rangsorolja (a továbbiakban: döntési lista). 

A fogadó nyilatkozattal rendelkező pályázók előnyt élveznek, de annak megléte nem feltétele a pályázat benyújtásának! (Ez azt jelenti, ha valkinek van min 60 napról fogadónyilatkozata/emailje, és megvan a 100 pont, automatikus elnyeri az ösztöndíjat azon időszakra, mely a fogadónyilatkozatában szerepel.)

A pályázati feltételeknek megfelelő, de ösztöndíjat nem nyert pályázókból az elért pontszám alapján tartaléklistát kell felállítani arra az esetre, ha visszalépés, vagy egyéb akadály folytán valamely nyertes pályázó nem vesz részt a programban, vagy a pályázati döntés a jelen szabályzatban meghatározottak szerint érvényét veszti.

A pályázókat a bírálat eredményéről az NKI írásban (akár elektronikus úton) értesíti.

Amennyiben a nyertes pályázó nem kívánja igénybe venni a számára megítélt támogatást, vagy a sikeres pályázat ellenére nem kíván a programban részt venni, köteles erről az NKI-t haladéktalanul írásban értesíteni! E hallgató vonatkozásában a pályázati döntés érvényét veszti.