A koronavírus által hivatalosan érintett területekre tervezett mobilitási tevékenységek esetében a kiutazások elhalasztása vagy törlése, illetve a folyamatban lévő mobilitási tevékenység megszakítása jelenleg vis maiornak minősül, ez azt jelenti, hogy egyéni döntés alapján kérelmezheti, hogy ne érje pénzügyi hátrány

Arra kérjük, hogy a mobilitás megkezdése előtt felelősségteljesen tájékozódjanak, mérlegeljék a helyzetet, és szükség esetén a tervezett kiutazásokat a projekt futamidején belül lehetőség szerint ütemezzék át. Mindig kísérjék figyelemmel az egyetemi honlapot is (https://semmelweis.hu/koronavirus/).

A meghiúsult kiutazásoknak az egyéni ösztöndíj terhére kifizetett indokolt költségeinek elszámolása egyéni kérelem benyújtását követően egyedi mérlegelést és jóváhagyást igényel – a kérelemben leírt körülmények és a benyújtott dokumentumok (számlák, igazolások) értékelése alapján. A Tempus Közalaptívány is létrehozott egy útmutatót Önöknek, mely a vis maior benyújtásának alapja. Kérem tanulmányozzák vis maior benyújtása előtt, mert az útmutató folyamatosan frissül, s kérdés esetén keressenek bennünket (erasmus@semmelweis-univ.hu)!

Mit értünk meghiúsulás alatt?

  • aktuálisan érintett térségben tartózkodik és úgy dönt, hogy félbeszakítja mobilitását, idő előtt hazatér
  • a jelen útmutatás kiadását megelőzően előkészítette a kiutazást, utazást és szállást szervezett, de úgy dönt, hogy mégsem utazik ki.

Az egyéni mobilitási résztvevők a vis maior kérvényt a mellékelt Excel táblázat segítségével nyújtsák be számunkra, a következő módon (mindig olvassák el a Tempus Közalapítvány útmutatóját, mert az az irányadó az eljárás folyamán):

 1. A megfelelő adatokat töltsék ki, tüntessék fel megvalósult mobilitásuk kezdő- és záródátumát. A költségeket minden esetben euróban tüntessék fel!
 2. Töltsék ki röviden és érthetően a kérvény „Indoklás” részét is!
 3. Jelezzék, milyen alátámasztó dokumentumot fognak mellékelni.
 4. Nyújtsák be intézményük nemzetközi irodájának/Erasmus koordinátorának e-mailben (erasmus@semmelweis-univ.hu)
  1. a kitöltött Excel fájlt és pdf formátumban az Önök aláírt változatot (excel táblázat)
  2. küldjék el szkennelve (akár mobiltelefon kamerájával olvashatóan lefotózva) az alátámasztó dokumentumokat a felmerült vis maior költségekről: kifizetett, nem visszatérített szállásdíj, nem visszaváltható repülőjegy, vonatjegy stb.
  3. csatolják az időtartam-igazolást is a fogadó intézménytől (ha rendelkezésre áll)
  4. Amennyiben releváns: emailes levélváltás arról, hogy a felmerült költéseket megróbálta visszatéríteni, de nem járt sikerrel (szállás; el nem használt repülőjegy)
  5. Büntetőjogi nyiltakozat, amennyiben szükséges olyan költségek feltüntetéséről, melyet nem tudnak igazolni (pl. készpénzes kifizetés)

A nemzetközi iroda állásfoglalása és javaslata alapján a Tempus Közalapítvány minden esetben egyedileg dönt a kérelemben foglaltakról. 

Kérjük, hogy minden esetben a fent leírtaknak megfelelően járjanak el.