Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. november 25.
457911 Összes oltás

Világszínvonalú nanoScan SPECT-CT-t szerezhet be a Semmelweis Egyetem egy közelmúltban elnyert pályázatnak köszönhetően. Az intézmény a „Nanorészecskék endothel-hatásainak és in vivo disztribúciójának vizsgálata multimodális képalkotó rendszerekkel” című projektjére kapott 295 millió forint, 100 százalékos támogatást a VEKOP-2.3.3-15 – Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás című pályázat keretében. A fotoakusztikus rendszerrel kombinált nanoScan SPECT-CT-re alapozott munka a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet vezetésével, a Klinikai Kísérleti Kutató Intézet, a Gyógyszerészeti Intézet, a Kórélettani Intézet és a Nanomedicina Kutató és Oktató Központ részvételével folyik, és 2018. augusztus végéig tart.

A Semmelweis Egyetem fejlesztési tervében eddig is kitüntetett szerepet kaptak a képalkotó eljárások telepítésére és továbbfejlesztésére irányuló törekvések, különösen, amelyek az élő szervezetben, szövetekben és sejtekben teszik lehetővé a méréseket. A pályázat keretében beszerezni kívánt, fotoakusztikus rendszerrel kombinált nanoScan SPECT-CT világszínvonalú orvosbiológiai kutatási és fejlesztési projektek véghezvitelében lesz döntő szerepű. A pályázat szakmai célja, hogy a résztvevők megvizsgálják a nanorészecskék vagy a nanorészecskékbe ágyazott, hozzájuk kötött és intelligens (szabályozott, illetve programozott), leválásra képes hatóanyagok eloszlását a szervezetben és a hatásukra kiváltott élettani változásokat. Ezek hozzájárulnak az élettani folyamatok mélyebb megértéséhez, a betegségek patofiziológiai hátterének feltérképezéséhez, ami egyszersmind a gyógyítás-diagnózis klinikai folyamatát közvetlenül is segítheti, ezáltal új terápiás és diagnosztikai technológiák kidolgozását eredményezheti a jövőben.
A fotoakusztikus rendszerrel kombinált nanoScan SPECT-CT által kínált új kutatási infrastruktúra segítségével az egyetemen megalapozhatóak a rendszerbiológiai (molekulák, sejtek, szövetek és szervezet rendszerszerű működésének tulajdonságai) alapú orvoslás kutatásai, és új, közvetlen javaslatokat lehet kidolgozni terápiás gyógyszerhordozók elkészítéséhez. Az új rendszer fő előnye, hogy lehetővé teszi diagnosztikus és terápiás célból előállított nanorészecskék farmakokinetikájának in vivo pontos kvantifikálását. Megfelelő jelölést alkalmazva lehetőség nyílik a nanorészecskék és az általuk szállított hatóanyagok időbeli és térbeli eloszlásának megértésére az élő szervezetben. Ily módon a fotoakusztikus rendszerrel kombinált SPECT-CT által biztosított új kutatási infrastruktúra hosszútávon hozzájárul a társadalom általános egészségi állapotának javulásához, valamint az öregedő társadalmat érintő kihívásokkal szembeni sikeres küzdelemhez. Nem utolsó sorban pedig elősegíti, hogy a Semmelweis Egyetem a 28 európai képalkotó központot tömörítő együttműködés, az EuroBioimaging részesévé váljon, és hozzáférést biztosítson a magyar kutatók számára az EU központi imaging infrastruktúrához.

Vereckei Zoltán