Gamma besugárzó

A SE EOK transzgenikus állatház SPF terében egy GSR D1 (Gamma-service medical GmBH gyártmányú) kisállat egésztest besugárzó készülék van.

Sugárforrás: Caesium – 137 (137Cs)

A készüléket a hatályos jogszabályok szerint telepítették és az Állatház a működéséhez minden hatósági engedéllyel rendelkezik.

A készülék külső felhasználó számára elérhető, a következő szabályok betartásával.

  • A besugárzó laboratóriumot az SPF téren belül létesítették, a barrier szabályok betartása kötelező.
  • A besugárzást csak a Transzgenikus Állatház bővített sugárvédelmi tanfolyami végzettséggel rendelkező, kioktatott dogozója végezheti.
  • A besugárzást csak az EOK állatház SPF térből származó állatokon végezzük el. Külső állatházból származó állatokat nem áll módunkban fogadni.
  • A besugárzandó állatokat az állatházi menedzsment beszerzi. Ennek az árajánlatban szereplő árát előre kérjük rendezni.
  • A besugárzás díjköteles. A felmerülő költségekkel kapcsolatban keressék az állatház vezetőjét.

Állattenyésztési szolgáltatások

Az állatház állattenyésztési jellegű (állattartás) szolgáltatást csak az EOK épületében székelő Intézetek (Élettani Intézet, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet, Orvosi Biokémiai Intézet, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet és Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet) részére illetve a velük való kooperáció keretein belül nyújt.

Az állatház ezen szolgáltatása külső felhasználók részére nem elérhető.