Az EOK Transzgenikus Állatház

Higiéniai Szabályzat

Az állatház sterilitásának megőrzése

A GM állatokkal való kísérletekhez SPF állatokra van szükség. Ahhoz, hogy az SPF státuszt megőrizzék és egyben kutatói kísérleteknek helyet biztosítsanak, alacsonyabb higiéniai szintű állattartásról is gondoskodunk.

Bármilyen tevékenység is folyik az állatházban, a tiszta tér sterilitásának megőrzése mindenképpen elsődleges. Emiatt az állatházat több higiéniai szint fenntartásával tervezték, melyek területileg is elkülönülnek egymástól.

 1. A minimal disease (MD) szint, ahol a kísérletre szánt állatokat tartjuk és kutató laboratóriumok állnak rendelkezésre a kísérletek végzéséhez.
 2. SPF szint, a tiszta tér. A GM vonalak és a genetikailag nem módosított (vad típusú) tenyészetek helye.

Az EOK Transzgenikus állatháza, mint igényes szakmai színvonalon működő állatház, magas higiéniai szinten tartja az állatokat.

Általános rendszabályok

 • Az állatházba bemenni fehér laboratóriumi ruhában lehet. A bejáratnál műanyag cipővédőt kell felhúzni a lábbelire.
 • A fertőzöttebb szintekről a tisztábbak felé a személyi forgalom csak három hetes karantén idő letelte után lehetséges.
 • A bejárat mögötti terület nem tartozik a tiszta térhez, azonban ott tartózkodni utcai ruhában nem engedélyezett. Az MD és SPF térbe a szigorú szabályok betartásával lehet bemenni, ahogy ez később részleteiben ismertetésre kerül.
 • Otthoni állattartási kritériumok: Az állatházban csak azok a személyek tartózkodhatnak, akik háztartásukban rágcsálókat és nyulat nem tartanak. A szabály vonatkozik az állatgondozókra, kutatókra, vendégekre és a vezetőségre egyaránt.
 • Az állatok mozgatása egyirányú: a magasabb higiéniai szintről az alacsonyabb felé vihetők, fordítva nem megengedett.
 • Az állatház látogatókat nem fogad. A média megjelenését a vezetőséggel egyeztetni kell.
 • Külsős, hazai és külföldi kutató kollegák érkezésükkor a kutatóhely igazgatójától igazolást hozzanak, melyben kijelentik, hogy az állatházban való munka előtt három héten belül rágcsálókkal és nyúllal nem érintkeztek.

I. Higiéniai státusz és sterilitás

A higiéniai státusz megőrzése és ellenőrzése

Egy adott állatház SPF higiéniai státusz meghatározására konkrét, kötelező érvényű szabályok nincsenek. A kórokozók jelenlétére való vizsgálatokat a felelős állatorvos javaslatára az állatház vezetősége végezteti, majd az eredmények alapján állapítja meg a higiéniai státuszt. Az eltérően értelmezett vizsgálati sor miatt előfordul, hogy két, SPF-nek tartott állatház higiéniai státusza nem egyforma.

Az SPF higiéniai besorolás nagy felelősséget ró az állatház üzemeltetőjére. A higiéniai besorolás önkéntes, mivel nincs olyan hatósági szerv vagy intézmény, mely auditált laboratóriumban született eredmények alapján állapítaná meg egy állatház besorolását, majd rendszeres időközben végzett hatósági mintavétel után döntene a státusz fennmaradásáról.

Az SPF állatház egyet jelent a szakma szempontjából – a szigorúan vett FELASA mentességet kell reprezentálni, mégha igen rosszul is érinti az állatház menedzsmentet a kedvező higiéniai besorolás elvesztése.

SPF állatházból érkező állat tehát önmagában nem jelenti a higiéniai szempontból tiszta környezetben tartott állat fogalmát. Az érkezés előtt ezért szükséges a legutolsó státuszvizsgálati eredmény kérése, majd annak alapos elemzése után lehet dönteni a befogadásról.

Az SPF elnevezés nevében hordozza (SPF: Specified Pathogen Free, meghatározott kórokozóktól való mentesség) a sokféleséget. A FELASA (FEDERATION OF EUROPEAN LABORATORY ANIMAL SCIENCE ASSOCIATIONS, Európai Laboratóriumi Állat-tudományi Szövetség) ajánlást dolgozott ki a laboratóriumi állatok SPF higiéniai státuszának egységesítésére. Az EOK állatháza ezt az ajánlást követve állapítja meg az SPF státuszt, és az ajánlott módszereket követve alakította ki a monitoring rendszert is.

A magas szakmai követelményeknek megfelelő állatház SPF státusza szigorúan követi a FELASA listát, az innen kikerülő állatok mindegyike a listán szereplő összes kórokozótól mentes, a vizsgáló laboratóriumok korlátain belül. Az ideérkező állatoknak is ennek a kritériumnak kell megfelelni.

A vendorok kiválasztásának fő szempontja az állatház higiéniai kritériumainak való megfelelés és a korábbi kedvező tapasztalat. Csak olyan termelőtől érkező állatok vihetők át a barrieren, amelyek vizsgáló módszereit az ellátó állatorvos megfelelőnek tartja. Az állatokkal érkező higiéniai státuszigazolásnak komplettnek kell lennie, érvényességben és a vizsgált kórokozók tekintetében. Az állatorvosnak a szigorú szabályoknak megfelelő összes kritériumot értékelnie kell, ettől egy esetben sem térhet el.

Az SPF térbe érkező vad típusú állatok a kedvezőtlen tapasztalatok miatti bizalomvesztés miatt csak a kevés beszállítótól származhatnak. Az összes érkeztetési dokumentumot (szállítólevél és státuszigazolás) iktatni kell. Az érkezett állatokat karantén szobában IVC állványra helyezik és szállítódobozonként egy-egy állatot vizsgáló intézetbe (élőállat, bélsár és savó, ld. később) küldenek a FELASA lista ellenőrzésére. Az eredmény érkezéséig a karantén helyiségbe nem léphet be senki, ott IVC ketrecben maradnak, a karantén szobából csak eredmény megérkezése után mehetnek a tenyésztő szobák egyikébe.

A genetikailag módosított (GM) állatok a tiszta térbe jutás szabályai: i. A megbízható vendoroktól származók, pl. Jackson lab. LTD, közvetlenül bejuthatnak; ii. a GM állatok készítőitől érkezők a megbízhatósági kritériumok és a health certificate analízise után bekerülhetnek; míg a iii. kutatói együttműködés során érkező állatok – annak ellenére, hogy a health certificate analízise nem marad el – csak rederiválás után.

A FELASA vizsgálatokra ún. sentinel (őrszem) állatokat küldünk. Kétféle sentinel kihelyezés lehetséges: i. Dirty beddig sentinel. Az állatot az állvány alsó sorában, a jobb oldali pozícióra rakjuk és az alomcserék alkalmával az adott állványon levő többi ketrecéből szennyezett alomanyagot rakunk. Ezzel biztosítjuk, hogy az összes, esetleg az állományt terhelő fertőzést megkapják. ii. In cage sentinel. A monitorozásra kijelölt ketrecbe egy sentinelt helyezünk.

A sentinel állat kritériumai:

 1. Higiéniai státusz: i. bizonyítottan SPF, vendortól frissen vásárolt és érkezésük után azonnal ellenőrzött állatok ii. saját tenyészetből származó, SPF státuszú állat
 2. törzs: CD1 vagy NMRI.
 3. kora: 4 hetes
 4. ivara: nőstény
 5. vizsgáló ketrecre való helyezés: 6 héttel a vizsgálat előtt
 6. a sentinel állatok csoportjából érkezés után egy egyedet elvéreztetünk, majd a szerológiai vizsgálatnak vetjük alá. Az eredmény érkezéséig karanténban maradnak.

A minta száma: nyitott ketrecek esetén i. kis szobában két-két állványra egy állat ii. nagy szobában oldalanként egy-egy állat. IVC állványok esetében minden oldalra egy-egy sentinelt rakunk, szobától függetlenül.

Az inkubációs időszak lejárta után élve elküldjük azokat a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Emlős Kórbonctani és Vadbetegségek Osztálya (Állategészségügyi Intézet) Budapest, 1149. Tábornok utca 2. részére. A vérsavót és bélsarat visszakérjük tőlük majd a savót komplett szerológiai vizsgálatra és a bélsarat Helicobacter PCR-es kimutatásra elküldjük a BioDoc (Hannover) laboratóriumba. A minta szállítását gyorsposta végzi. Ha csak az SPF állatházak legfenyegetőbb fertőzéseire kívánunk vizsgálni, akkor a bélsarat a parvovírus NS1 antigénre illetve a Helicobacter ssp-re vizsgáltatjuk, míg a savót a MHV-re IFA módszerrel nézetjük meg.

A vizsgálat iránya, a mintavétel gyakorisága és a vizsgálati módszerek a következők:

  Vizsgálati gyakoriság Vizsgáló laboratórium Vizsgálati módszer
Vírusok      
MHV (Mouse hepatitis virus) 3 hónap BioDoc IFA
EDIM (mouse ROTA, Epizootic diarrhea of infant mice) 3 hónap BioDoc IFA
MVM (Minute virus of mice) 3 hónap BioDoc IFA
MPV (Mouse parvovirus) 1+2 3 hónap BioDoc IFA
GD-7 (Theiler‘s murine encephalomyelitis-TMEV) 3 hónap BioDoc IFA
MHV (Mouse hepatitis virus) 3 hónap BioDoc IFA
PVM (Pneumonia virus of mice) Évente BioDoc IFA
SEND (Sendai virus) Évente BioDoc IFA
ECTRO (Ectromelia virus) Évente BioDoc IFA
LCMV (Lymphocytic choriomeningitis virus) Évente BioDoc IFA
MAD (Mouse adenovirus) 1+2 Évente BioDoc IFA
MCMV (Mouse cytomegalovirus) Évente BioDoc IFA
REO-3 (Reovirus 3) Évente BioDoc IFA
MNV (Mouse norovirus) Évente BioDoc IFA
Baktérium, Mikoplazma és gomba      
Helicobacter spp.** 3 hónap BioDoc PCR
Streptococci Beta-haemolytic (not group D) 3 hónap Állategészségügyi Intézet Tenyésztés
Pasteurella pneumotropica 3 hónap Állategészségügyi Intézet Tenyésztés
Streptococcus pneumoniae 3 hónap Állategészségügyi Intézet Tenyésztés
Citrobacter rodentium Évente Állategészségügyi Intézet Tenyésztés
CPIL (Clostridium piliforme, Tyzzer’s disease) Évente BioDoc IFA
Corynebacterium kutscheri Évente Állategészségügyi Intézet Tenyésztés
Mycoplasma spp. Évente BioDoc IFA
Salmonella spp. Évente Állategészségügyi Intézet Tenyésztés
Streptobacillus moniliformis Évente Állategészségügyi Intézet Tenyésztés
Paraziták      
Ectoparaziták 3 hónap Állategészségügyi Intézet Mikroszkóp
Endoparaziták 3 hónap Állategészségügyi Intézet Mikroszkóp

* A Mouse norovirus (MNV) nem szerepel a FELASA ajánlásban, azonban ajánlott elvégeztetni.

** A Helicobacter vizsgálatot a FELASA évente javasolja elvégeztetni, azonban az általánosságban fennálló erős fertőzöttségi szint miatt a negyedéves vizsgálattal végeztetjük.

A kísérő iratot az ellátó állatorvos írja. Ebben a minta szám megjelölés mellett az állat egyedi azonosítója is szerepeljen, vagy ha ez nem lehetséges, olyan számot, pl. vad típus esetén a törzs nevét és a ketrec számot, mely alapján az egyed azonosítható. A kísérőlevél a mintavételi jegyzőkönyv alapján készüljön.

Az állatok mikrobiológiai szempontból az emberekre veszélyt nem jelentenek. A szigorúan megválasztott állatkereskedők (vendorok) biztosítják, hogy az állatházba csak fertőzésektől mentes állatok kerülhessenek. A monitoring rendszerrel pedig a véletlenszerűen behurcolt fertőzés időben kideríthető és felszámolására intézkedések hozhatók.

A mindenhol előforduló (ubiquiter), ám súlyos sebfertőzéseket előidéző kórokozók (Pl. Staphylococcus aureus) felszaporodásának megelőzésére fertőtlenítési és takarítási szabályzatot dolgoztunk ki.

Fertőtlenítési szabályzat

Az anyagok sterilizálását – azok hőtűrésére tekintettel – gőz-sterilizátorban, UV sugár alatt vagy fertőtlenítő gáz közegben lehet végezni.

Autokláv használata

Az autokláv 100 °C felett, magas nyomáson (max. 314 kPa) sterilizál.

A sterilizálót az autoklávozandó anyag behelyezése előtt a Bowie and Dick programmal üzemképes állapotba kell hozni. A teszt program az üstben rövid idő alatt nagy túlnyomást és vákuumot képez, majd magas hőmérséklettel teszteli a gépet és eközben üzemi feltételek állnak elő. E program alatt semmilyen sterilizálandó anyag nem lehet a kamratérben.

Az autoklávozandó anyagok hőtűrésének megfelelően többféle programot lehet használni. Külön programot állítunk be gumiárukhoz, táphoz, alomhoz és fém eszközökhöz. A polikarbonát tárgyakat a táp programon kell sterilizálni. A sterilizáláshoz a csomagok között a gőz áramlása biztosított legyen, miközben a kocsin minden polcot ki kell használni. Az alom (12,5 kg-os kiszerelés) klávozásához a rácsokat ki lehet szedni, így a zsákokat állítva lehet elhelyezni. Itt is ügyelni kell arra, hogy a zsákok között a gőzáramlás biztosítva legyen.

Az autokláv használatát regisztrálni kell. Minden programot füzetben vezetni kell: a dátum, program megnevezése és a kezelő neve szerepeljen. A nyomtatott szalagot meg kell őrizni.

Az autokláv veszélyes üzem. A sterilizálás 100 °C feletti hőmérsékleten zajlik, a belőle kikerülő tárgyak a bőrt égetik, ezért csak védőkesztyűben foghatók meg. Az ajtó becsukásához biztonsági okból két gombot kell a panelon megnyomni, amivel megelőzhető a kéz becsípése.

A hibajelzések okának könnyebb felderítésére a szerelő térben vákuum, víz- és gőznyomás mérőóra található. Hiba esetén a kezelők semmilyen beavatkozást nem végezhetnek, a felelős vezetőt értesítsék.

UV sugaras behatás

Az UV sugár felületi fertőtlenítésre szolgál. Azokban az esetekben használjuk, amikor a sterilizálandó tárgy hőtűrése alacsony, emiatt az autokláv hőmérsékletén károsodna. A sterilizáláshoz a tárgyat előbb alkohollal lemossuk majd az átadó ablakba tesszük, az ablakot bezárjuk, majd az UV lámpát 5 percre bekapcsoljuk.

Fertőtlenítő gáz közegben való fertőtlenítés

A fertőtlenítő kamrában a tárgyakat úgy helyezzük el, hogy a gáz mindenhol átjárhassa. Az alkalmazott módszer: generátor által készített hidrogén peroxid gáz. A program teljes ideje alatt a kamrát kinyitni tilos!

A helyiségek falainak tisztítása, sterilitás ellenőrzése

A sterilitást a falak és padozat széles spektrumú (baktericid, virucid és fungicid) fertőtlenítő szerrel való lemosásával végezzük. Az alkalmazott szer a Oxyvir plus. A falakat ezzel a szerrel alaposan le kell mosni és hagyni rászáradni. A szerből 10 liter vízhez 10 ml-t kell tenni.

Az állatszobákat és a kiegészítő helyiségeket (folyosó, almozó stb.) negyedévente ki kell üríteni, az állványokat (nyitott és IVC egyaránt) a falakat és padozatot alaposan le kell mosni, és fertőtleníteni kell.

Negyedévente sterilitás ellenőrzésére tampon mintát veszünk (falak, padozat, állványok, lábbeli), amit a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Bakteriológiai Osztályán vizsgálnak meg. A steril tampont is ők szolgáltatják. A minta szám: 10 db. A mintavételről jegyzőkönyv készül. A kísérő iratban a minta száma mellé fel kell tüntetni a mintavétel helyét is.

Takarítási előírás

Az állattartó helyiségekben, laborrészlegekben naponta legalább egyszer -, de szükség esetén többször is fertőtlenítő takarítást kell végezni. Ezeken a helyeken csak nedves, fertőtlenítőszeres – kézi, vagy gépi erővel végzett – takarítás fogadható el.

Takarítószerként lehetőleg kombinált hatóanyagú fertőtlenítőszereket kell alkalmazni (VIROCID), melyekkel egy munkafázisban lehetővé válik a felületek megtisztítása, a szennyanyagok feloldása és a mikroorganizmusok elpusztítása, inaktiválása is.

A kombinált hatóanyagú fertőtlenítőszerek segítségével, lemosással fertőtlenítendők például a mosható padló- és falburkolatok, a nyílászárók (ajtók, ablakok), mosható felületű felszerelési (fűtőtestek, mosdók, WC-k, kádak, stb.) és berendezési (ketrectartó állványok- és munkaasztalok, tároló bútorok stb.) tárgyak.

A bútorok tisztítását, fertőtlenítését lemosással, illetve permetezéssel végezzük. Az egész létesítményen belül csak az ilyen tisztítási és fertőtlenítési eljárásoknak megfelelő bútorokat szabad használni.

Letörléssel fertőtlenítendők pl. az épületvillamossági berendezések (lámpatestek), a nem mosható burkolatok és – a megfelelő eszközfertőtlenítőket alkalmazva – a vizsgálatot szolgáló készülékek és diagnosztikai eszközök (pl. mikroszkópok, elektronikus mérlegek, stb.) burkolatai.

Kombinált hatóanyagú fertőtlenítőszer használatánál – kézi takarítás esetén – az úgynevezett “kétedényes” módszert lehet alkalmazni: az egyik edénybe a fertőtlenítő-tisztítószer oldatot kell helyezni, a másik edény üres. A felület tisztítása úgy történik, hogy az oldatba mártott takarítóeszközről (mop, lemosó ruha, stb.) – egyszerre 1-2 m2-nyi felület megtisztítása után – a szennylé a másik edénybe kerül kicsavarásra, így a felületekre mindig tiszta fertőtlenítő-oldat kerül. A takarítás befejeztével elengedhetetlen a takarító eszközök és gépek fertőtlenítése is.

A napi takarítás alkalmával fertőtleníteni kell a padlóburkolatokat, munkaasztalokat, tároló és egyéb bútorokat, mosdókat, WC-ket, valamint az egyéb mosható felületű berendezéseket. A padlóburkolatok, felszerelési és berendezési tárgyak fertőtlenítőszer igénye 0,2-0,4 liter/m2.

A falburkolatok, nyílászárók, épületgépészeti és -villamossági felszerelések legalább havonta egyszer fertőtlenítendők. A falburkolatok, nyílászárók és épületgépészeti berendezések fertőtlenítőszer igénye 0,2-0,4 liter/m2, az épületvillamossági berendezéseké pedig 0,1-0,2 liter/m2.

A tisztaság biztosítása és fenntartása szempontjából rendkívül fontos a szemét- és a hulladékok gyűjtésének, eltávolításának, illetve megsemmisítésének helyes megszervezése és szakszerű végrehajtása.

A veszélyes hulladékok lezárva, erre a célra engedélyezett és felirattal ellátott gyűjtőedényben tárolandók, elszállításuk, ártalmatlanításuk szakcég feladata.

A szemétgyűjtő edények kiürítés után fertőtlenítő oldattal (pl. 3 %-os NÁTRIUM-HYPOKLORIT-90) történő lemosással, vagy permetezéssel fertőtleníthetők.

Hulladékkezelése után a személyzet számára higiénés kézfertőtlenítés vagy – szükség esetén – teljes személyi fertőtlenítés elvégzése kötelező.

A megfelelően megválasztott fertőtlenítési eljárással biztosítható, hogy a környezetben előforduló kórozók szintje alacsony legyen, és feldúsulásukat meggátoljuk.

Genetikailag módosított állatok környezeti szennyezése (kockázatértékelés)

Az állatház SPF terében a „közönséges” kísérleti állatok mellett genetikailag módosított (GM) egereket is fogunk tenyészteni. Ezek az állatok az emberekkel való közvetlen érintkezéssel semmilyen veszélyt nem jelentenek. A veszély a környezetbe kikerüléssel, a vadon élő egerekkel való kontaktussal, velük való párzással és genetikailag módosított utódok születésével, elszaporodásukkal jelenthetnek veszélyt az élővilágra.

Ezt a kockázatot az állatházban alkalmazott, egerek elszökését megakadályozó technológia teljes mértékben kiküszöböli.

Az egerek zárt dobozban laknak, fedelük rozsdamentes acél rács. A doboz és a rács hézagmentesen illeszkedik, így az egerek nem szökhetnek meg. A dobozok cseréjekor a gondozók ügyelnek arra, hogy a ketrec kinyitásakor el ne szabadulhassanak. Egyszerre csak egy dobozt nyitnak ki és a kivett állatokat egy csoportban tartva helyezik át a tiszta dobozba.

Ha véletlenül egy doboz fedele nem résmentesen zár (emberi mulasztás következtében, rosszul felhelyezett rács miatt) és ezért elszabadulnak állatok, azok abban az esetben, ha egyedi jelük alapján biztosan azonosíthatók, visszahelyezhetők a ketrecbe, de ha nem, akkor elpusztítandók.

A GM állatok egyedileg jelöltek és genotípusuk folyamatosan ellenőrzött, ezzel biztosítjuk, hogy csak ismert genetikai módosítású egereket tartunk.

A GM egerek nyilvántartása sokrétű: állatházi nyilvántartó programban az egyedek szülei, ivara, születési dátuma, egyedi azonosítója, genetikai módosítás leírása és genotípusa rögzítésre kerül.

Az épület légmentesen zárt, a külvilág felé nyílások, lyukak nincsenek, ahol az egerek elszökhetnének.

Az állatok dobozára azonosító karton kerül, melyen minden – a nyilvántartásban szereplő – adatot rögzítünk. Ez a karton a ketrecek cseréjekor (tiszta ketrec) átkerül az új ketrecre és végigkíséri az állatokat, amíg el nem pusztulnak.

Az állatokat belső felhasználásra tenyésztjük, kereskedelmi forgalomba nem kerülnek.

A kísérletre fel nem használható, selejt állatokat CO2 gázban elpusztítjuk. Az állati hullákat -20°C tároljuk, elvitelig. A dögöt erre szakosodott cég (SEPTOX vagy ATEV) szállítja el, majd égetéssel semmisítik meg.

Az állat tulajdonosai alkalmanként kutatási együttműködés keretein belül más állatházakba viszik az egereket. A szállítás erre a célra rendszeresített, belülről a kirágás ellen fémhálóval burkolt, zárt dobozban történik. A dobozon címke jelzi, hogy élőállatot tartalmaz, nem nyitható ki. A szállítást erre szakosodott, engedéllyel rendelkező cég végzi.

Az érkező GM állatok csak megfelelő érkeztetési dokumentációval fogadhatók az állatházba.

Az alkalmazott tartási és szállítási technológia biztosítja, hogy a GM állatok a külvilágba nem kerülhetnek.

II. Az SPF tér befertőződésének lehetséges módozatai

Az SPF tér befertőzésének beláthatatlan következményei vannak. Egy SPF térben, ahol genetikailag nem módosított tenyészetet tartanak fenn, az SPF higiéniai szint visszaállítása a tenyészet elpusztítása utáni fertőtlenítéssel majd a tenyészállatok újra vásárlással gyorsan – bár költséges módon – egyszerűen megoldható. Az SPF állatházak azonban – egyes kereskedelmi célból fenntartott tenyészeteket kivéve – nem a vad típusú állatok tenyésztésére létesültek. A GM egerek tartási helyei ezek, ahol féltve őrzött kolóniákat tartanak fent. Egyes vonalak értéke 2-50 millió forint, egy részük kereskedelmi forgalomban kapható, másrészük azonban sok esetben egy vagy két kolóniában létezik világszerte.

Az állatok magas értéke és a beszerzési gondok miatt egy ilyen kolónia befertőződése utáni újratelepítése nem oldható meg a vad típusú tenyészetekhez hasonlóan.

A fertőzött GM kolóniákat át kell telepíteni egy nem SPF besorolású állatházba, majd rederiválni (az embrió transzferes rederiválás a legbiztonságosabb). Miután az új, SPF GM állatok beszerzésének lehetősége csekély és egy szigorú karantén szabályokat felállító állatház GM állatokat semmilyen állatházból nem enged be az SPF térbe, ezért ezek újra vásárlása gyakorlatilag nem kivitelezhető. Emiatt a meglévő genetikai anyagot felhasználva kell újra telepíteni az SPF szintet.

A barrier sáv mögötti területre a kórokozók több úton juthatnak be.

 • Állatok
 • Személyek
 • Biológiai anyagok
 • A környezetből bejutó állatok
 • Felszerelési tárgyak és kemikáliák

A fertőzést legnagyobb valószínűséggel az állatokkal visszük be. Egy állatház felelős vezetése csak olyan állatokat enged be az SPF térbe, amelyről 100% biztonságban tudja, hogy megbízhat a kísérő okiratok valóság tartalmában pl. a Harlan által forgalmazott vagy a Jackson SOPF teréből érkező állatok.

Más állatházak kedvezőtlen tapasztalatából tanulva és szigorú szabályokat követő kollegákkal való konzultáció alapján csak érvényes státuszigazolással érkező állatok szerezhetők be, az SPF térbe azonban közvetlenül nem engedhetők be. A nem tiszta térben felszaporíthatók és kísérletezhetőek azonban javasolt az SPF térbe rederiválás útján átvinni őket.

A zárt térbe juttatandó vad típusú állatok mennyiségét minimális szinten kell tartani, azonban elkerülhetetlen, hogy alkalmanként megbízható vendortól vásároljunk. Az ehhez szükséges információk beszerzése alapvető, még a Charles Rivertől érkező állatok is okozhatnak meglepetést. Érkezés után a szállítódobozból azonnal bélsarat veszünk és a legkurrensebb kórokozókra (Parvovirus és Helicobacter) irányuló vizsgálat céljából vizsgáló intézetbe küldjük.

Az érkező állatokat egy elkülönített szobában tartjuk annyi vízzel és táppal ellátva, hogy az eredmény érkezéséig kibírják miután az állatszobába gondozó nem mehet be, ami azt jelenti, hogy nem almozzák, etetik és itatják. Az eredmény birtokában az állatokat vagy kiengedjük a karanténból, vagy kikerülnek a térből.

Az EOK állatház több funkciós, emiatt többféle állatok tartunk. A beszállítói kör szűken tartásával a fertőződés veszélye is alacsonyan tartható. Csak olyan vendortól lehet állatot vásárolni, amelyik a meghatározott időben és a megfelelő laboratóriumban végezteti a státuszvizsgálatot. Ettől eltérően a befertőződés kockázatát magas.

A GM állatokat elsősorban kutatóintézetekben készítik ahol a konstrukció elkészítésére nagyobb figyelmet fordítanak, mint a higiéniai státuszra, ezért az innen importálandó állatok a fertőzések bevitelének forrásai lehetnének.

A biológiai anyagok akkor jelentenek veszélyt az SPF térre, ha olyan helyről származnak, ahol állatokkal foglalkoznak. Daganatsejtekkel, vírusokkal vagy parazitákkal való kutatás során a kísérleti anyagot a kísérleti állatokban többszörösen passzálják, így azok fertőzéseit magukkal viszik a steril tér állataira. A szövetmintákban levő nemkívánatos ágensek a tartósítási eljárást, mint a mélyhűtést vagy liofilizálást túlélve fertőzésveszélyt jelentenek. A biológiai anyagok lehetséges fajtái:

– Embryonic Steam (ES) sejtek. Genetikailag módosított egerek (Knock out, Knock in) készítéséhez ES sejteket használnak.

– Fertőzött egérből származó szérum

– Sperma

– Embrió (ebben az esetben az embrióról 0,25%-os tripszines oldattal a fertőző anyagok lemoshatók).

– Víruslaboratóriumok működése önmagában is veszélyes. Komoly épületgépészeti előkészületek és laboratóriumi berendezések szükségesek a működtetésükhöz. Két forrás jelenthet veszélyt. Egyrészt maga a kísérlethez használt vírus. Genetikai munkához rendszerint lentivírusokkal vagy adeno asszociált vírusokkal végeznek génbevitelt, amik önmagukban nem jelentenek veszélyt, azonban az adeno asszociált vírusok állati adenovírusokkal való fúziójuk előre nem ismert új faj kialakulásához vezethet, ami humán egészségügyi problémákat okozhat. Másrészt, laboratóriumok közti vírustranszferhez használt médiumok forrása ismeretlen, ezért lehetséges fertőző forrásként kell számolni vele.

Az előbb felsorolt biológiai anyagok SPF térbe való vitele nagy kockázatot jelent. A barrieren való áthaladásukkor a sterilizáló eljárásokkal (autokláv, UV sugár vagy gázkamra) nem csíramentesíthetők, ezért úgy kell tekinteni, mintha élő állatok volnának. Az eljárás a tesztelendő anyag SPF státuszú egerek intraperitoneális oltásával veszi kezdetét majd 6 hétig karantén körülmények között tartva komplett státusz vizsgálatot kell végezni és csak a megfelelő teszt eredmények után vihetők be a tiszta térbe.

A személyekkel való állati kórokozók bevitelének esélye sem hanyagolható el. Ahol SPF és alacsonyabb higiéniai besorolású terület van, ott az állatház vezetőjének nem egy, hanem két állatházat kell üzemeltetnie. A két teret két állatgondozói személyzet látja el, akik csak ott tartózkodhatnak, ahová be vannak osztva. Ez vonatkozik az állatgondozókra és a kutatókra egyaránt. Azok, akik nem találkoznak fertőző ágensekkel, nem jelentenek veszélyt a fajspecifikus kórokozók bevitele szempontjából, azonban a közönséges gennyesztő baktériumok, mint a Staphylococcus aureus jelenléte sem kívánatos a tiszta térben. A személyi forgalom korlátozására illetve kontrollálására egy korábbi fejezetben kitértem.

A külvilágból bejutó kártékony bejutó fertőzést terjesztő állatok járványtani szerepe csekély. Az SPF állatházak építésekor törekednek arra, hogy a külvilágtól hermetikusan elzártak legyenek, így a kültérből semmi nem juthat be a zárt térbe. Ennek ellenére előfordulhat, hogy ízeltlábúak pl. légy vagy pók jelennek meg a térben, a bejutó ember mellett besurrannak.

A kutatáshoz használt tárgyak is veszélyt jelenthetnek akkor, ha előzőleg fertőző állattal dolgoztak velük. Új eszközökkel esetleg gennyesztő baktériumokat vihetünk a térbe. Ezeket a tárgyakat bejutásuk előtt megfelelő módszerrel sterilizálni szükséges.

III. Az SPF tér tisztaságának megőrzése

Az állatházban tartott GM és nem GM vonalak törzs- és kiterjesztő tenyészete itt folyik. Az esetleges befertőződés óriási kárt okozhat, mivel az újratelepítés csak a szint teljes kiürítésével és fertőtlenítés utáni újratelepítésével lehetséges. Az újratelepítés a nem GM vonalaknál új kolónia vásárlásával, míg a GM vonalaknál csak embrió-átültetéssel való rederiválással megengedett.

Az SPF tér sterilitása érdekében a forgalom fizikailag akadályozott, barrier sáv védi az illetéktelen behatolástól. A térben az alábbi intézkedések betartásával az állomány befertőződésének kockázata minimálisan tartható.

Személyi forgalom

A személyi forgalom korlátozása a fertőzés bevitelének veszélyét csökkenti. Emiatt a térbe csak azok léphetnek be, akiknek az állatház vezetője engedélyezi. A kutatók jelenléte általában nem indokolt, ezért az állatház vezetője, az ott dolgozó állattechnológusok, egy fő karbantartó belépése engedélyezett.

Abban az esetben, ha kutatói jelenlét szükséges, a belépést nem akadályozzuk, azonban a következő kritériumoknak meg kell felelni:

– Otthoni állattartási korlátok;

– A saját kísérleti állatok jelenléte az SPF térben;

– A kutatás jellege megkívánja a személyes megjelenést;

– A kutató az állatszobába nem léphet be, kísérleteit a laboratóriumban végezheti.

Az állatházba érkezés előtt, az Intézet területén fehér laboratóriumi ruhába át kell öltözni. Az SPF szintre való bejutáshoz a fekete-fehér öltözőn kell áthaladni. A fekete részben teljesen le kell vetkőzni majd a tusolóban letusolni és a fehér részben a tiszta téri ruhát felvenni. Ehhez azonban előzőleg minden, a fehér térben viselni kívánt ruhadarabot, cipőt és törülközőt be kell vinni, megfelelő sterilizálási módszerrel. A viselendő védőeszközök:

Tisztatéri overál

Szájmaszk

Gumikesztyű

Zokni

Papucs

A térben mosógép áll rendelkezésre ezek mosására de haza is vihetők és újra átvihetők a barrier sávon, megfelelő sterilizálási eljárás után.

Az SPF szinten mellékhelyiség nincs, szükség esetén az öltöző fekete oldalán levő helyiség használható.

Eszköz forgalom

A barrier sávon átjuttatandó eszközöket csak az autokláv, a sterilkamra vagy az UV lámpával ellátott átadóablakon keresztül lehet bevinni. A sterilizálás módját az eszköz mérete és hőtűrése határozza meg. Az átadóablakba tett tárgyakat alkohollal bőven le kell fertőtleníteni és UV lámpával kell világítani legalább 5 percig. A fény- és hőérzékeny folyadékokat eredeti csomagolásban a sterilkamrában kell bejuttatni vagy sürgős esetben bőséges alkoholos lemosás után az átadó ablakban lehetséges.

Állatok

Az állatokat csak az Intézeti állatorvos jóváhagyása után lehet az SPF szintre bevinni. Erre a célra a barrier sávon levő átadóablak szolgál. Az SPF szállító dobozokról a fedelet rögzítő ragasztó csíkot le kell venni, a dobozt alkohollal körben fertőtleníteni kell. Az előzőleg alkohollal és UV lámpával fertőtlenített átadó ablakba a dobozt be kell helyezni, ki kell nyitni (doboz típustól függően) és az átadó ablakot be kell csukni, reteszt elfordítani. Az SPF tér felöli oldalról az állatokat úgy kell kivenni, hogy a dobozt a gondozó ne érintse.

IV. Állatgondozás az SPF szinten

Személyek mozgása

Az SPF szint állatszobáit a gondozók között fel kell osztani. A felosztás alapja az egyenlő állatlétszám illetve a gondozási igény. A cél az, hogy a gondozók munkaidejét az állatok körüli teendők és a egyéb munkák, mint a takarítás egyenlően töltse ki. Szabadság vagy betegség esetére a helyettesítést biztosítani kell.

Tárgyak sterilitásának megőrzése

Az alomcsere alkalmával ügyelni kell arra, hogy a tiszta dobozra ugyanaz a ketrecfedél és itató (palack és szopóka) kerüljön vissza, ahonnan elvettük. Az itatásnál ugyanez az elv érvényesül, a víz pótlása után arra a ketrecre helyezzük vissza, ahonnan származik.

Állattartó dobozok

Az állattartó ketrecekből a fáradt almot a használat után az alomürítő berendezésben ki kell üríteni (a munkavédelmi előírások betartása érdekében és a nagyfokú környezet szennyezés miatt ettől eltérő módon tilos!). Az almot az ürítő szerkezet tartályába rakott zsákba kell gyűjteni, majd megtelése után ebből 2 db-ot vastag falú fekete zsákba helyezve elvitelre előkészítjük. Az SPF térben keletkezett fáradt almot az átadóablakon keresztül a térből ki kell rakni.

A ketreceket minden alomcsere után el kell mosogatni. Az állatházban gépi mosogatás van (IWT 601 mosogatógép), mely magas hőmérsékleten (80 fok) igen hatékonyan tisztítja meg a dobozokat. A használt mosogatószer 0,2% koncentrációban alkalmazott Super-Dilac, a mosogatási idő 3 perc. A mosogatást szárítás követi. Az almolás előtt minden dobozt a sterilkamrában fertőtleníteni kell úgy, hogy a gáz szabadon átjárja, emiatt a dobozok egymásba nem rakhatók.

A dobozok autoklávozását 121 oC-os programmal végezzük.

Ketrec fedelek (fém rács és IVC dobozfedél)

A ketrec fedeleket kéthetente cserélni kell abban az esetben, ha a dobozban folyamatosan ugyanazokat az állatokat tarjuk, pl. tenyészketrec. Ettől eltekintve mindig tiszta fedelet kell használni. A használt fedelet felhasználni nem szabad még akkor sem, ha rövid ideig használtuk és tisztának látszik. Az elpiszkolódott fém rácsokat a mosogatógépben el kell mosni majd az autoklávban fém programon sterilizálni kell. Az IVC dobozfedeleket mosogatás után gázkamrában kell sterilizálni.

Itató palackok és szopókák

Az itató palackokat és szopókákat kéthetente cserélni kell, ha a dobozban folyamatosan ugyanazokat az állatokat tarjuk, azonban minden olyan esetben, ha az állatokat új ketrecbe rakják, pl. utódokat választanak vagy tenyészketreceket állítanak össze, tiszta itató palackot és szopókát kell használni. A nem fertőtlenítettek az állatok speciális magatartása miatt (előszeretettel játszanak velük, a vizet nemcsak isszák, hanem vissza is köpik ezen kívül vizelettel és bélsárral szennyezik) a közvetlen kórokozó átvitele egyértelmű, ezért ezeket felhasználni nem szabad még abban az esetben sem, ha rövid ideig használtuk és tisztának látszik is. Az elpiszkolódott itató palackokat és szopókákat mosogatógépben el kell mosni, majd az autoklávban fém illetve műanyag programon sterilizálni kell.

Ketrecjelzők

A ketrecjelzőket kéthavonta mosogatni és sterilizálni szükséges (autokláv/gázkamra).

V. Az MD szint higiéniája

Az MD szinten kutatói laboratóriumok találhatók, a fokozott személyi jelenlét emiatt jelentős. Az itt tartott állatok SPF státuszigazolással érkeznek. A státusz megőrzése a cél, azonban tisztában kell lenni azzal, hogy a fokozott kutatói jelenlét miatt az állomány befertőződésének kockázata magas. Az állományban idővel nem specifikus kórokozók jelenléte elkerülhetetlenül kimutatható, emiatt évente egyszer teljes kiürítés szükséges majd széles spektrumú fertőtlenítőszerrel való alapos fertőtlenítés után újratelepíthető. Emiatt ezen a szinten GM állatok törzstenyésztése nem, csak kiterjesztő tenyésztése vagy nem GM állatok tenyésztése engedélyezett.

Az MD szint bejáratánál nincs barrier sáv. Ennek megfelelően a személyi, tárgy és állatforgalom fizikailag nem akadályozott, mint az SPF szinten ismertetett, azonban az ide kidolgozott szabályokat be kell tartani.

Személyi forgalom

A kísérletes állatszobákban és kutatói laboratóriumokban való munkához át kell öltözni. A szinten levő helyiségekben a kutatócsoport (Egyetem) által biztosított fehér laboratóriumi ruhát kell viselni. A munkaterületen az Intézetben használt labor cipőben, az állatházban tárolt, csak itt használt labor cipőben lehet tartózkodni. Utcai cipő viselete még a cipővédőben sem megengedett. A kutatók csak a saját maguk által foglalt állatszobákban és a műtőben tartózkodhatnak, a más csoportok állatszobáiban jelenlétük nem kívánatos.

Állatforgalom

Az MD szintre vásárolt állatoknak is meg kell felelniük az SPF követelményeknek, szűrős dobozban kell érkezniük. Az állatokat a szállítódobozzal be lehet vinni az MD szint folyosóra, ahol közvetlenül az állatketrecbe rakhatók. Állattartó szobákba a szállító dobozok nem vihetők be.

Laboratóriumi eszközök bejutása az MD szintre

Az eszközök kiválasztásánál törekedjenek arra, hogy egyszer használatos eszközöket vigyenek be. A folyadékokat sterilizált üvegáruban szállítsák. A nagyobb műszerek kiválasztásakor figyelembe veszik, hogy az előzőleg fertőzött állatokkal való munka nagy veszélyt jelent a higiénés státusz szempontjából, ezért ezek használatát mellőzik. Tiszta műszereket is csak előzetes fertőtlenítés után vihetik be. Gyári új műszerek eredeti csomagolásban korlátozás nélkül bevihetők.