“Az egyetem feladata hármas. Legősibb hivatása gyűjteni, terjeszteni és gyarapítani az emberi tudást. Második feladata kis számban nevelni a jövőnek tudósokat, akik majd ezt a hivatást tőlünk átveszik. Újabb eredetű, de nem kevésbé magasztos az egyetemnek harmadik hivatása: a haza számára polgárokat nevelni, akik el vannak látva a szellem fegyverével. Jó tanítás csak ott folyhat, ahol él a kutatás szelleme, az igazságok lelkes, pártatlan szeretete. Tudományos kutatómunkánkkal hazafias kötelességünket is teljesítjük, mert hiszen éppen a tudomány, a kultúra az, az egyetlen terep, amelyen a versenyt a nagy nemzetekkel egy kis nemzet is felveheti, megcsillogtatván nevét az emberi történelemben.” (Szent-Györgyi Albert, 1940)

Az épület

Az európai elvárásoknak, a modernizációs törekvéseknek megfelelően, a fejlődés hátterének biztosítására álmodtuk meg s terveztük az új épületünket, s annak funkcióit. Ezzel a hatalmasra duzzadt hallgatói létszám nagy helyigényét, az itt folyó nagyarányú és számos nagy értékű granttel is támogatott, világviszonylatban is elismert kutatás és PhD-képzés infrastrukturális feltételeit akartuk biztosítani. Az Elméleti Orvostudományi Központ épülete a huszonegyedik századnak megfelelő, mind elegáns megjelenésében, mind kitűnő funkcionalitásában, köszönhetően Noll Tamás és a Teampannon Stúdió fantáziájának és az általuk végzett igényes munkának. A ház bruttó 27 000 négyzetméterén jól elférnek a kutatást biztosító laboratóriumok és dolgozószobák (9 600 m2), az oktatási területen (3 000 m2) található a 25 hallgatói laboratórium, az előadótermek (egy 300 fős, két 180 fős és két 80 fős), és a hat szemináriumi terem. Ezen túl a központi adminisztráció irodái, egy étterem, valamint a szemet gyönyörködtető, a látogatókat megkapó, a nagy rendezvények megtartására is alkalmas, elegáns aula, zsibongó és karzat (2600 m2), s nem utolsósorban a kutatást szolgáló modern SPF-állatház (400 m2) épült még meg. A PPP- (Public-Private Partnership, azaz a köz- és magánszféra partnersége) program keretében az Arcadom Zrt. csoport tagjaként létrehozott SE CAMPUS projekttársaság finanszírozásában, 2007-ben megkezdődött építkezés 2008 szeptemberében fejeződött be. A beruházás költsége: közel hétmilliárd forint volt. A ház dicséri az építést végzők keze munkáját, mert az olykor a feszített tempó ellenére is azt építették meg, amit szerettünk volna – és amit a mai kor elvár. 2008 őszén megkezdődött a ház belakása, a kisebb garanciális hibák elhárítása és a beüzemelési munka folyamata. Köszönet illeti meg az Oktatási Minisztériumot amiért a támogatásával lehetővé tette ezt az „időutazást”: támogatásával elősegítette, hogy a tizenkilencedik századból egyetlen ugrással a huszonegyedik századba repüljük – de csak ami az épületet illeti… Hiszen a kutatásban, a szakmai elismertségben, az eredményeinkben korábban is Európa élvonalához tartoztunk. Így most végre a körülmények is „felzárkóztak” a mindig is meglévő szellemi értékeinkhez, lehetőségeinkhez, szakmai elfogadottságunkhoz.

Az oktatás

A házban közel kétezer graduális hallgatót oktatunk, különböző tárgyakból, különböző óraszámban, méltóan a 2006-ban a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság értékelése alapján elnyert „Kiválósági hely” címünkhöz, amelyet 2014-ig viselhet a kar, és ennek részeként mi is. Az oktatásban a tudományág eredményeit folyamatosan követi minden intézetünk, és ennek lényegesebb elemeit beépíti az oktatásba, mind elméleti, mind klinikai területen. Az általános orvostan-, a fogorvostan- és a gyógyszerészhallgatók vannak a legtöbben, de más szakok diákjai is tanulnak nálunk. A graduális képzés során gyakorlatilag reggeltől sokszor késő délutánig itt „egy légtérben élnek” velünk a hallgatók, eközben tanítjuk őket, segítünk nekik az egyetem jelentette új kihívások leküzdésében, példát mutatunk, és eközben megértik azt, hogy a mély tudás, a gondolkodás igényessége milyen fontos, megtanulják a modern természet- és élettudományok alapjait és gondolkodásmódját. Három nyelven oktatunk, a magyar mellett angol és német nyelven is; elsősorban az idegen nyelvű oktatás miatt, az oktatási feladataink és ezzel a helyigényünk közel a duplájára nőtt. Az érdeklődő, a jobb képességű diákok itt kezdhetik meg az első lépéseket a kutatásban. Sok TDK-s hallgató dolgozik együtt velünk a laboratóriumokban, sok elismerő díjjal fémjelezve az itt zajló kutatásokat és természetesen a saját munkájukat is. Bekapcsolódtunk a „kutató diák” programba is, így már a középiskolások is bepillanthatnak olykor a kutatólaboratóriumok munkájába és a kutatói gondolkodásba. A végzett hallgatók időközönként kötelező, szinten tartó tanfolyamai, kreditet adó továbbképzései, a hallgatóknak a múltba való visszarévedést, a nosztalgiát adják, és eközben az új ismeretek megtanulását is elősegítik. Ez egy folyamatos kihívást jelent, hogy eldöntsük, a rengeteg új információból, felfedezésből, módszerből mit kell és mit szabad érintenünk, megtanítanunk? A központban több Doktori Iskola közel száz PhD-hallgatója a posztgraduális képzésben kutat és tanul, sokan közülük már megvédték doktori disszertációjukat és eztán vagy az intézetek egyikében, vagy más helyen kamatoztatják az itt megszerzett új ismereteiket.

A kutatás

Az intézetekben színvonalas, sok nemzetközi elismerést és kollaborációt hozó, nagy összegű kutatói támogatásokkal jellemezhető kutatómunka folyik. A kutató munkát talán jobban jellemzik az alábbi adatok, mint néhány mondat: az öt intézetnek 2006-ban 183 referált cikke jelent meg, ennek összes impakt faktora 846,7 volt, s a kutatási támogatások összege ebben az egy évben elérte az egy milliárd forintot, és az elnyert támogatások összege évről évre emelkedik. Büszkék vagyunk arra a tényre, hogy intézeteink az egyetemi kutatásban is meghatározó szereppel bírnak, általában az egyetemi publikációk (impaktfaktorral jellemzett teljesítményének) minimum a negyven százalékát, olykor akár a felét is (2006-ban 52 %) jelentik. Ez, valamint a grantek száma, a támogatások összege, a kollaborációk széles palettája, a szabadalmak száma, a külföldi meghívások, nem utolsósorban a hozzánk köthető Nobel-díjasok és Nobel-díjra javasolt, de díjat mégsem kapott tudósaink száma jellemzi. Büszkék vagyunk arra, hogy a külföldi egyetemeken, kutatóintézetekben, a gyógyszeriparban vezetőként, professzorként dolgozó, korábban nálunk kezdő kolléga dolgozik, ez is mutatja az itt mindig is zajló, kitűnő színvonalú, és világszerte elismert szellemi műhelyeinket, és minősíti az itt zajló kutatómunkát.