Az állatház két fizikailag, funkcionálisan és munkakörileg teljesen elkülönülő, konvencionális és SPF részből áll. A konvencionális részben átlagos higiénés körülmények között különböző fajú állatokat, míg az SPF részben magas higiénés státuszú transzgénikus egereket tenyésztünk és tartunk.

Szervezetileg az állatház az SE Elméleti Orvostudományi Központ (EOK) különálló egysége.

A konvencionális térben 3, és a transzgénikus térben 4 fő magasan képzett szakember dolgozik. A két higiéniai szint személyzete teljesen elkülönül, még helyettesítés céljából sem vehetik át egymás feladatát és a másik állatházba semmilyen körülmények között nem léphetnek be. Feladatuk a szigorúan vett állatgondozáson túl (hotel szolgáltatás) a kolóniák szaporításával kapcsolatos tevékenység: tenyészet összerakása, utódok választása, ivar-meghatározása újszülött korban, egyedi azonosítás és genotipizáláshoz farokbiopszia vétele.

Az állatház rendelkezik egy webes felületű állatnyilvántartó programmal, melybe az adatok rögzítését is ők végzik.

Az állatház két része fizikailag teljesen elkülönül, azokat a külső térből külön bejáratokon lehet megközelíteni, az áruszállítás is külön útvonalakon történik.

A légkezelés az EOK épületétől elkülönített rendszer. A két higiéniai szint szellőztetése is lényegében elkülönül egymástól. A szellőző gépekből G4-es durva szűrőn át áramlik a levegő, az SPF térben ezt a szobai anemosztátokra rakott HEPA szűrővel tovább szűrjük. A konvencionális térben finom szűrés nincs.

Az épületfelügyeleti rendszer mindkét higiéniai szinten 12x-es óránkénti légcserét biztosít, a levegő hőmérséklete 19-22 fokra, páratartalma kb. 50%-ra beállított.

A megvilágítás 12/12 órás időtartamú.

A környezet és a szobák eltérő légnyomásával a kórokozók bejutását gátoljuk meg:

– a tiszta térben a levegő a szobákból kifelé áramlik. A szobákból kiindulva 5-10 pascal túlnyomásos értékeket mutatnak, a folyosó majd ugyanennyi a külvilág irányába.

– A konvencionális térben a légáramlás ennek pont az ellenkezője: a kórokozók kiáramlását megakadályozandó a szobákban negatív nyomás van a folyosóhoz és a kültérihez képest.

NAGYTISZTASÁGÚ (SPF) RÉSZ

Az SPF térben különös elvárás, hogy itt az egerek tartása és tenyésztése kiemelt higiénés körülmények közt valósuljon meg. Erre több okból is szükség van:

 1. Ezen a részen nemcsak az állatok tartása, hanem azok hosszútávú (sok generáción keresztüli) tenyésztése is zajlik. A tenyésztő állatházakkal szemben elvárt higiénés követelmények lényegesen magasabbak, mint a kizárólag állattartást végző állatházakkal szemben.
 2. Az SPF részben tenyésztett speciális törzsek jelentős része betegség, fertőzés vagy egyéb okból történő megsemmisülés esetén nem vagy nagyon nehezen pótolható (ellentétben pl. a kereskedelmi forgalomban kapható törzsekkel).
 3. Az SPF részben elhelyezett speciális, genetikailag módosított egértörzsek beszerzése és az egyes kolóniák megalapítása általában milliós nagyságrendű költséget jelent. Feltehetőleg lesznek olyan egértörzsek is, melyek a Semmelweis Egyetem kutatói tervezésében, genetikai módosítást szolgáltatásszerűen végző laboratóriumokban készültek, így értéküket a létrehozataluk költsége (az alkalmazott technológiától (transzgén, knockout, knock-in) függően 2-20 millió Ft) határozza meg. Az egyes törzsek elvesztése ezen kívül jelentős időbeli lemaradást eredményez a nemzetközi tudományos versenyben. Összességében tehát az SPF részben tartandó egerek összes piaci értéke százmillió Ft-os nagyságrendben, eszmei értéke ennél még magasabban várható. Ilyen értékes kolóniák kiemelt higiénés védelmet érdemelnek.
 4. Az SPF részben számos legyengített immunrendszerű egértörzs van elhelyezve. Ezek fokozottan érzékenyek a fertőzésekre.
 5. Az állatok esetleges fertőződése befolyásolhatja az adott kísérlet kimenetelét. Erre klasszikus példa az immunrendszer vizsgálata, de egyéb vizsgálatok esetén is jelentős befolyásoló tényező lehet az állat fertőzöttsége.
 6. Komoly tudományos folyóiratok ma már elvárják a felhasznált transzgénikus egereket kiemelt (pl. SPF) körülmények közötti tartását. Ez az igény a jövőben valószínűleg egyre szélesebb körre terjed ki.
 7. Az Európai Unió egyre szigorúbb szabályokat állapít meg a kísérleti állatok tartásával kapcsolatban. Ezeknek a feltételeknek csak nagytisztaságú állatház tud megfelelni.

Az SPF szint magas állategészségügyi higiéniai besorolását szigorú szabályokkal tartjuk fent (ld. a megfelelő fejezetben).

Az SPF tér kiemelt tisztaságát több módon biztosítjuk:

A piszkos és tiszta tér között barrier sáv van, ezeken való áthaladás személyi, tárgyi és állatforgalomra kidolgozott szabályokhoz kötött.

A személyek be- és kilépése

A személyzet egyedi azonosítás és engedélyezés után léphet be az SPF állatház főbejáratán.

A belépés után a személyzet belép a férfi/női zsiliprendszerbe. Az első (fekete) öltözőben utcai ruháról meztelenre vetkőzik, majd egy átmenő zuhanyban kötelezően lezuhanyozik, majd a fehér öltözőben állatházi ruhát és cipőt vesz fel. A kilépés ugyanazon a zsiliprendszeren keresztül történik, de visszafelé nem a zuhanyokon, hanem azokkal párhuzamos kifelé zsilipelő ajtókon kell áthaladni.

A benti ruhát a tiszta térben mossuk. A zárható ujjú kámzsás overall többször is használható ugyanazon személy részére. Az overállba való felöltözés után egyszer használatos latex kesztyűt, maszkot és papucsot kell felhúzni.

Tárgyak tiszta térbe való jutása

A tárgyak méretük és hőtűrésüknek megfelelően autoklávon, vegyi kamra vagy átadóablakon keresztül juthatnak a térbe.

Az EOK állatházi zsilip egy átadó rendszerű, 600 Literes Getinge autoklávval rendelkezik. A zsilipezendő anyagok közül a fém tárgyak, a táp és alomanyag is itt jut be a térbe.

Az autokláv mellett található egy nagyméretű, mindkét oldalról megközelíthető gázkamra van, ahol H2O2 gázzal fertőtlenítünk, speciálisan erre a célra rendszeresített generátor segítségével.

Az állatházba kisebb eszközöket és állatokat egy, az autokláv melletti UV lámpával működő átadóablakon lehet átadni. Az UV sugár csak felületi fertőtlenítésre alkalmas, azért a tárgyakat széles spektrumú fertőtlenítővel permetezni kell.

Állattartás a tiszta térben

Az állatok tartása

 1. Állatok tartása nyitott dobozokban
  • Előnyök:
   • alacsony kezdeti beruházási költség (dobozok és állványok ára)
  • Hátrányok:
   • a kiszabaduló allergének és por foglalkozási ártalmakat eredményezhetnek
   • közepesen gyakori (hetente egy-kétszeri) ketreccsere szükséges
 2. Az állatok tartása szűrőfedeles dobozokban
  • Előnyök:
   • alacsony kezdeti beruházási költség (dobozok és állványok ára)
   • allergének és por kiszabadulása korlátozott
  • Hátrányok:
   • a ketrecekben felszaporodó ammónia és szaganyagok továbbra is a teljes légtérben oszlanak el
   • a szűrőfedél alatt felszaporodó ammónia, pára és szaganyagok miatt közepesen gyakori ketreccsere szükséges
 3. Az állatok tartása egyedileg szellőztetett (IVC) ketrecállványokban
  • Előnyök (a kivezető szellőzést az épület légkezelő elszívó ágába kötjük):
   • az allergének és por kiszabadulása erősen korlátozott
   • a ketrecekben keletkező ammónia, por és szaganyagok közvetlenül a kilépő szellőzőrendszerbe távoznak,
   • a ketrecekben keletkező ammónia, pára és szaganyagok hatékony eltávolítása miatt a ketreceket sokkal ritkábban (állatsűrűségtől függően két-háromhetente) kell cserélni és mosogatni
  • Hátrányok:
   • magas kezdeti beruházási költség (dobozok, állványok és levegőztető készülékek ára)
   • Az egyes szellőztető egységek magas karbantartási költsége

Az SPF állatházban mindhárom ketrectípus megtalálható. Az állatok hasznosítási irányuk szerint laknak a különféle ketrectípusokban. Az IVC állványokon a transzgenikus tenyésztő ketrecek, a hagyományos, gravitációs szellőzésű, szűrőfedeles ketrecekben a nem transzgenikus tenyészet van, míg a nyitott ketrecekben a kísérletre szánt állatokat helyezzük el.

Munkafolyamatok leírása

A személyzet a ketreccserekor az elhasználódott dobozokat guruló állványon előkészített és alommal töltött állattartó dobozokat lamináris box (ketreccsere-állomás) alatt tisztákra cseréli. E művelet során automatikusan cserélik az itatópalackokat is (előkészített feltöltött palackokra), a ketrecrácsot és a szűrőfedelet azonban elhasználódástól függően. Ekkor történik a táp feltöltése is. A használt ketreceket guruló állványon gyűjtik, majd a szoba elé teszik, ahonnan az alomürítő helyiségbe tolják.

A szennyes almot az alomürítő helyiségben speciális alomürítő állomásba ürítik. Ez a készülék lehetővé teszi az alomürítéskor keletkező por összegyűjtését, amely egyébként allergiás tüneteket, valamint az állatházi berendezések szűrőinek eltömődését eredményezné. Az összegyűjtött hulladék-almot átadópulton keresztül adják ki a piszkos térbe (autokláv előtti tér), ahonnan a külső hulladéktárolóba viszik, majd elszállítják. A kiürített piszkos ketreceket guruló kocsin gyűjtik, majd áttolják a mosogató helyiségbe. Hasonlóképpen gyűjtik a rácsokat és palackokat is. A mosogatás előtti tárolás az alomürítő vagy a mosogató helyiségben történik.

A mosogató helyiségben a ketreceket nagyteljesítményű állatházi mosogatógépben elmossák. Ez rendszeres napi feladat, hiszen egyszerre maximum 8-12 ketrec fér a mosogatógépbe. Hetente egyszer történik palackmosás. A palackokat speciális állványokba helyezik, és nyakkal lefelé elmosogatják a mosogatógépben. Az elmosogatott ketreceket, rácsokat és palackokat állványokon megszárítják.

A ketrectöltő helyiségben a ketreceket nyírfa forgács alommal töltik, és gurulós állványokon gyűjtik.

Az SPF térben egy kisállat besugárzó működik.

KONVENCIONÁLIS RÉSZ

Különböző fajok tartása

 • emlősök (egér, patkány és tengerimalac)
 • kétéltű (Xenopus békák)
 • nyúl (csak gyakorlatra)
 • hal (törpeharcsa, csak gyakorlatra)

A konvencionális részben tenyésztés nincs, kizárólag állatokkal való kísérletezés folyik. Az állatokat egyes szobákban egyszerű állványokon, nyitott ketrecekben tartjuk. A kétéltűek és halak tartása speciális vizes rendszerben történik. A nyulat a gyakorlati időszakban a padozatra szórt almon tartjuk. Ezen időszakon túl nyulat nem tartunk.

Az állattechnológiai berendezések hasonlóak az SPF térben leírtakkal, azaz nagyteljesítményű mosogató és alomürítő állomás segíti az itt dolgozók munkáját.

A konvencionális részben egy mosogató és egy edénytároló helyiség van. Az almozást egy elkülönített helyiségben végezzük.