Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 19.
543116 Összes oltás
Kétfotonos gerjesztéssel is kombinálható STED szuperrezolúciós mikroszkóp beszerzéséhez nyert        198 000 000 Ft vissza nem térítendő, európai uniós támogatást a Semmelweis Egyetem a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül, a VEKOP-2.3.3-15 – Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás címmel közzétett pályázaton. A „Nanoskálájú biológiai szerkezet, kölcsönhatás és mozgás módusok vizsgálata” elnevezésű projekt megvalósításának kezdete 2016.09.01 volt. A projekt tervezett fizikai befejezése 2019.08.31.

A Széchenyi 2020 pályázat keretében elnyert, 100%-os anyagi támogatású projekt a Közép-magyarországi Régióban, Budapesten a SE. I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán prof Szabó Attila és az SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetében prof. Kellermayer Miklóssal közös szakmai irányítással valósul meg. A projekt ugyan nem konzorciumi formában, de széleskörű szakmai együttműködésre épülve, az SE. Klinikai Kísérleti Kutató Intézet, SE. Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, SE. I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, SE. Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, KOKI, BME, ELTE Biokémiai Tanszék részvételével zajlik.
A projekt célja egy speciális, kétfotonos gerjesztéssel is kombinálható STED szuperrezolúciós mikroszkóp beszerzése, és az egyetem core facilityjeként való működtetéséhez szükséges infrastrukturális feltételek kialakítása. A projekt során a kereskedelmi forgalomban is kapható STED mikroszkópok egyikét házilag kétfotonos gerjesztéssel is felruházzuk. Munkánk egyik kiemelt egyedi pillére, hogy az egyetem képes a világ egyetlen más laboratóriumában sem megvalósítható humán retina hosszú távú túléltetésére, ezért a technika iránt folyamatosan nagy nemzetközi érdeklődés mutatkozik. A mikroszkóp lehetővé teszi a szöveti, celluláris és szupramolekuláris rendszerek nagy felbontású szerkezetének, intermolekuláris kölcsönhatásainak, a bennük zajló transzport- és mozgási folyamatoknak nagy tér- és időfelbontású vizsgálatát. A vizsgált rendszerek és funkciók az orvosbiológiai tematika széles palettáját lefedik, a sejt diffúziós és facilitált transzport folyamataitól kezdve az őssejtekből differenciált kardiomiocita szerkezeten át a magasan differenciált (pl. vese, idegszövet) szövetekben fellépő molekuláris kölcsönhatásokig. A kialakított laboratórium szakmai, szellemi műhelyként működne. Fontosnak tartjuk, hogy a hazai és nemzetközi viszonylatban is fókuszban lévő betegségek kutatása is szerepet kapjon.
Érdemi transzlációs orvos-biológiai kutatások kizárólag a betegségek patomechanizmusának molekuláris szintű megismerésén alapulhatnak, így a pályázott infrastruktúra-fejlesztés tudományos jelentősége egyértelmű. A hazai kutatási élet intézményei és vállalatai úgy tudnak talpon maradni, ha már most versenyképes „brain központokat” alakítanak ki hightech háttértámogatással.
A szuperrezolúciós mikroszkóp által bővített kutatási infrastruktúra hozzájárulhat ahhoz, hogy a Semmelweis Egyetem az EuroBioimaging részesévé váljon és hozzáférést biztosítson a magyar kutatók számára az EU központi imaging infrastruktúrához.
A beszerzett, kétfotonos gerjesztési lehetőséggel is kombinált STED szuperrezolúciós mikroszkóp világszínvonalú orvosbiológiai kutatási és fejlesztési projektek generálódását segíti elő, amelyek hozzájárulnak az élettani folyamatok mélyebb megértéséhez és betegségek patofiziológiai hátterének feltérképezéséhez, ezáltal új terápiás és diagnosztikai technológiák tudományos alapját teremthetik meg.

Vereckei Zoltán