A VEKOP 2.3.2 pályázati forrásnak köszönhetően a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán stratégiai műhely jött létre a szövetkárosító folyamatok molekuláris mechanizmusának felderítésére. A projekt 800 millió forint, nem visszatérítendő, uniós pályázati forrásból valósul meg.

Stratégiai műhelyek kiválósága pályázatot nyert a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának hét munkacsoportja. Az eddigi magas szintű kutatási tevékenységnek és a pályázatban résztvevő kutatócsoportok hatékony együttműködésének köszönhetően a kiíró Nemzetgazdasági Minisztérium négyéves kutatási programot fogadott el az Általános Orvostudományi Kar önálló részvételével.
A projekt fő célja, hogy komplex megközelítéssel, izolált rendszerekben, genetikailag módosított állatmodelleken és betegekből származó biológiai mintákból nyert eredmények felhasználásával azonosítsák a szövetkárosító folyamatokban kiemelt szerepet betöltő kulcsmolekulákat és jelátviteli mechanizmusokat. Az alapkutatás eredményeként kimutatott molekulák és mechanizmusok a jövőben számos betegség új terápiás alapját képezhetik, megalapozva a folyamat gyakorlati hasznosítását.
A stratégiai műhely szakmai vezetője Dr. Ligeti Erzsébet egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, aki a magyarországi immunológiai kutatások egyik meghatározó személyisége. A kiválóságra épülő stratégiai központ öt másik szenior vezetője: Dr. Buzás Edit, dr. Hunyady László, Dr. Ferdinandy Péter, Dr. Geiszt Mikós, és Dr. Mócsai Attila professzorok, az orvos-biológiai kutatások kiemelkedő és elöljáró művelői hazánkban. A projekt hetedik vezető résztvevője Dr. Jakus Zoltán egyetemi docens, aki a közelmúltban tért haza az MTA Lendület programjának köszönhetően az Egyesült Államokból.
A MOLMEDEX konzorciális stratégiához szorosan illeszkedő projekt keretében a hét kutatócsoport, amelyek mindegyike korábban már az orvos-biológiai kutatások területén nemzetközi szinten jelentős eredményeket ért el, közösen egy új stratégiai műhely kialakítását célozza meg. Az új szakmai műhelyben a közös gondolkodás és tervezés révén világszínvonalon is kiemelkedő figyelmet kiváltó új kutatási eredmények elérésére törekszenek.
A projekt tervezett befejezése 2020.12.31.