Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
14194 Összes oltás
5886 Beoltott Semmelweis Polgár

„Sok szeretettel gratulálok önöknek, mert jól döntöttek és sikeresek voltak. Jól döntöttek, mert önök Magyarország legjobb egyetemét választották és sikeresek voltak, mert a sok-sok munka, amit elvégeztek, meghozta gyümölcsét, hisz ma Semmelweis polgárként vesznek részt az egyetem tanévnyitó ünnepségén. Jól döntöttek, mert gyönyörű hivatást választottak, a segítő ember hivatását” – kezdte nyitóbeszédét vasárnap délelőtt a Budapest Kongresszusi Központban Dr. Merkely Béla a Semmelweis Egyetem rektora.

Az elsőéves hallgatók Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulóján kezdhetik meg tanulmányaikat, így nem meglepő, ha az idei tanévnyitó ünnepséget az egyetem névadójának szellemisége hatotta át.

Dr. Merkely Béla köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az oktatók hallgatóikhoz nem csupán a katedráról szólnak. A tananyag megismertetésén túl hozzájárulnak a gondolkodásmódjuk formálásához, különös tekintettel a család, a munka és a hivatás vonatkozásában.  Mint elmondta, az orvosoknak egész életükben hittel és alázattal kell az emberiséget szolgálniuk. A jelenlévőket arra kérte és biztatta, hogy csatlakozzanak rektori hitvallásához, vagyis ahhoz a közös munkához, mellyel Semmelweis Ignác szellemiségéhez hűen egyetemünk tíz éven belül a világ legjobb 100 egyeteme közé kerülhet. „Nem érhetjük be kevesebbel. Tartozunk annyival minden magyar polgárnak, hogy biztosak lehessenek abban, őket a legjobb orvosok, gyógyítók, konduktorok, egészségügyi dolgozók látják el. Mély elkötelezettséggel hiszek a Top 100-as Semmelweis Programsorozatban. Majd hozzátette, olyan iránytűvé kell válnunk, amit Ferenc pápától tanultunk: „Alázattal kell hozzáállnunk az élethez, arra törekedve, hogy csak só és világosság legyünk. Só mások számára, világosság mások számára, mert a só nem önmagát ízesíti, mindig szolgál. A fény sem önmagát világítja meg, hanem másokat szolgál.”

Ezt követően Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere arra kérte a hallgatókat, hogy emlékezzenek arra a hosszú útra, melyet az elődeik jártak be, és amin keresztül felépítették azt az utat, ami a jövőbe vezet. „Nem mindegy, hogy merre visz az útjuk.

2018.09.02. Semmelweis Egyetem Tanévnyitó ünnepség.

Akkor választanak jól, ha arra az útra lépnek, ami a  klasszikus európai és magyar értékekből épül. A magyar orvostudomány első nagy generációja az önök egyetemének névadója nyomán lett világhírű. Semmelweis Ignácot azért nevezik az anyák megmentőjének, az emberiség jótevőjének, az orvostudomány Luther Mártonjának, szobra azért áll a hallhatatlanok chicagói márványcsarnokában a tíz legnagyobb orvos  között, mert anyák és kisdedek millióinak életét mentette meg.” Majd Morus Szent Tamás gondolataira hívta fel a jelenlévők figyelmét „Az igazság akkor is igazság, ha egy ember mondja, de az igazság akkor is igazság, ha senki sem mondja!” Beszédében Dr. Kásler Miklós kitért arra is, hogy a magyar kormány a következő években soha nem látott összeggel támogatja a Semmelweis Egyetemet, beleértve az összes magyar egyetemet. Felhívta a hallgatók figyelmét arra is, hogy a jövő az ő kezükben van. Épp ezért miközben utat törnek az ismeretlen világba és birtokba veszik azt, soha ne térjenek le a helyes útról. Alkossanak alázattal, betegeiket gyógyítsák szeretettel, és a minden embernek kijáró tisztelettel.

A hallgatók nevében Hegedűs Tamás mondta el köszöntőjét, aki arra biztatta a hallgatókat, hogy keressék az új lehetőségeket, nézőpontjukat igyekezzenek új látásmódban is megvizsgálni és tanulmányaik során elsősorban a saját határaikat próbálják meg átlépni.

A külföldi hallgatókat angol nyelven dr. Csala Miklós, az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet egyetemi docense, németül pedig Dr. Mócsai Attila a Külföldi Hallgatók Titkárságának igazgatója köszöntötte.

Az ünnepi beszédek, és eskütétel után kitüntetések átadására került sor.

Az Elméleti Orvostudományi Központ részéről nagyon büszkék vagyunk arra, hogy igazgatónk, Hegedűs Judit Pro Juventute Universitatis díjat vehetett át. Különösen megtisztelő ez azért, mert első ízben kaphatta meg olyan személy, aki nem az oktatói munkájával érdemelte ki a díjat.  A Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlése az összegyetemi hallgatók érdekeit évek óta magas színvonalon képviselő Hegedűs Judit Tömbigazgató munkáját ismerte el ezzel a kitüntetéssel. A kitüntetéshez mindannyiunk nevében szeretettel gratulálunk és munkájához további sok sikert kívánunk!

Szöveg: Tarnóczy-Tóth Katalin
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem; Dimény András