Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 11.
141228 Összes oltás
13281 Beoltott Semmelweis Polgár

 A Mihálkovics Alapítvány minden évben pályázatot hirdet orvos-, és fogorvostan-hallgatóknak az anatómia, valamint a fogorvostudomány elméleti tárgyköréből írandó tudományos dolgozat, illetve az Anatómiai Múzeum részére az oktatást elősegítő preparátumok készítésére.

Ebben az évben a hattagú pontozó szakmai bizottság és a kuratórium egyhangú döntése alapján, a Mihálkovics Alapítvány egy első és egy második helyezést ítélt meg a pályázóknak.

  • I. díjat kap: Bárány László (ÁOK VI. évfolyam) „A glandula parotidea secretomotoros beidegzésének makroszkópos anatómiája, különös tekintettel a nervus petrosus minorra” című munkája.
  • II. díjat kap: Keszég Miklós (ÁOK III: évfolyam) „A nagy nyálmirigyek” című munkája.

Gratulálunk a nyerteseknek és segítő tanáraiknak.

Budapest, 2016. március 3.

Prof. dr. Donáth Tibor
professzor emeritus
a Mihálkovics Alapítvány kuratóriumának elnöke

A díjátadásról az egyetemi honlapon

mih2016-
A Mihálkovics Alapítvány díjazottjai és bírálói (Fotó. Dr. Baksa G.)
mih-dij2016se
Díjátadás (az elismeréseket Dr. Fehér Erzsébet, a Mihálkovics Alapítvány Kuratóriumi tikára adta át; fotó: Semmelweis Egyetem)
mih-dij2016
A díjazottak Fehér professzorasszony oldalán (2016. márc. 11., díjátadó után)