A Mihálkovics Alapítvány minden évben pályázatot hirdet orvos-, és fogorvostan-hallgatóknak az anatómia, valamint a fogorvostudomány elméleti tárgyköréből írandó tudományos dolgozat, illetve az Anatómiai Múzeum részére az oktatást elősegítő preparátumok készítésére. Ebben az évben a hattagú pontozó szakmai bizottság és a kuratórium egyhangú döntése alapján, az alapítvány egy első és egy második helyezést ítélt meg a pályázóknak.

I. díjat vehetett át Bárány László (ÁOK VI. évfolyam) „A glandula parotidea secretomotoros beidegzésének makroszkópos anatómiája, különös tekintettel a nervus petrosus minorra” című munkájáért. A II. díjat Keszég Miklós (ÁOK III: évfolyam) kapta „A nagy nyálmirigyek”című pályázatáért.

Az elismeréseket dr. Fehér Erzsébet, a Mihálkovics Alapítvány Kuratóriumi tikára adt át.

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Galéria

3kép