Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 19.
404713 Összes oltás

(ÁOK, FOK évfolyamok, 2015. május 6.)

Vizsgatájékoztatók, vizsga-kérdéscsoportok: ÁOK I., ÁOK II.   –   FOK I., FOK II.

Évvégi teendők:

Félévi index-aláíratás:

 • ÁOK: nincs (Neptunban, elektronikusan lesz)
 • FOK: a 14. oktatási héten szerdán (V. 13.): közös érdekünkben kérnénk, hogy a csoportonként összegyűjtött indexeket a csoportvezetők adják le a tárgy előadójának aláíratásra: Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, mb. igazgató irodájába.

Az aláírás feltételei:

 • Hiányzások megengedett száma
 • I. év: kötelező gyakorlati teszt teljesítése ill. a felmentés megszerzése (minden demonstráció sikeres teljesítése vagy 2,51-es dem. átlag esetén)
 • II. év: legalább egy sikeres demonstráció szükséges a félév aláírásához. Pótdemonstráció: a 2 utolsó oktatási héten – a sikertelen bonctermi demonstráció(k) témájából.

A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban szereplő “több féléves tantárgyak esetén”  a “tantárgy következő félévének felvétele” sikeres félévi vizsga nélkül Intézetünkben csak abban az esetben engedélyezhető, ha az adott félévben a hallgató demonstrációinak kerekítés nélküli átlaga eléri a 2,0-t. De: Anatómia3 csak sikeres Anatómia2 vizsgával vehető fel!

 1. évi vizsgaidőszak:
 • Vizsgajelentkezés: Neptunon keresztül. Fontos a Neptun szabályainak -pl. 48 óra- betartása. Technikai problémákkal nem tudunk foglalkozni!
 • Javítóvizsgára jelentkező (azaz sikeres vizsgát javítani szándékozó) hallgató az évfolyamfelelőst keresse meg és egyeztessen a vizsgaidőpont ügyében.
 • A kiírt vizsganapok hallgatói létszámát utólag nem tudjuk bővíteni, új vizsganapokat nem tudunk kiírni.
 • ÁOK II.: Vizsgajelentkezés: napi 16 hely van kiírva; ezt nem tudjuk bővíteni, ne is kérjék.
  CV napok: az 1. és 3. féléves anyagból vizsgázóknak.
  Lesz olyan vizsganap is, amikor a kiírt vizsgahelyek egy része csak UV.
 • A Neptunban kiírt UV-helyre első vizsgás (akár korábban “nem jelent meg”) és javítóvizsgás hallgató NEM jelentkezhet!

Vizsga-tudnivalók:

– Gyülekezés a tanterem előtt 8.00 óráig, FOK II.: boncterem előtt.
– vizsgafelszerelés: index (FOK) vagy Tanulmányi értesítő (ÁOK; nem kötelező hozni, de ha van, a hallgató töltse ki előre a tárgy adatait!) -ÁOK: fényképes személyazonosító igazolvány (pl. személyi ig., diákigazolvány) – szövettani füzet – II. éven csipesz, gumikesztyű (II., III. UV esetén utóvizsga-jegy vagy igazolás vagy csekk – a Kar szabályai szerint)

– Vizsgatájékoztatók, vizsga-kérdéscsoportok: ÁOK I., ÁOK II.   –   FOK I., FOK II.

– a vizsga bármely részének sikertelensége elégtelen osztályzatot von maga után és a teljes vizsga megismétlendő

Szigorlat

Bővebben a szigorlat menetéről itt olvashat (boncolási feladat 2014-től már nincsen)

Felkészülés a szigorlatra – segédanyagok

A szigorlati keresztmetszetek

– bonctermi bemutatásuk a II. év számára az utolsó hetekben

– – fényképeik a Tudásbázison, indexelve

– – ÁOK szigorlati szövettani metszetek elérhetőek a honlapon.

Konzultációk a vizsgák előtt lesznek:

– szövettan (időpontokat később hirdetjük meg)

– boncterem (időpontokat később hirdetjük meg)

– az Anatómiai Múzeum plasztinált készítményei is használhatóak a felkészüléshez a Múzeum nyitvatartási idejében.

 • Tárgyfelvétel augusztusban: Kérjük a leendő ÁOK II. éves hallgatókat, hogy a 2015. augusztusi tárgyfelvételnél vegyék figyelembe: minden hallgatónak szeretnénk biztosítani a lehetőséget, hogy eddigi csoportjával maradjon. Ezért “H4” névvel “virtuális” csoportot indítunk a Neptunon az ismétlő hallgatók számára. Az ide jelentkezők az évfolyamfelelőssel megbeszélve kapják meg csoportbeosztásukat az első bonctermi gyakorlat napján.
 • FM-kurzust felvenni szándékozók az Intézet szabályai szerint gyakorlatokra nem járhatnak be. FM-kurzusfelvételi szándékukat az évfolyamfelelősnél írásban is meg kell erősíteniük. Mindenképpen javasolt a tárgy teljes értékű újrafelvétele és az aláírás újbóli megszerzése (egy csoport gyakorlataira való  bejárással), ebben az esetben az aláírás feltétele a hiányzások megengedett száma és a kötelező demonstráció-teljesítés.

Tanulmányi felelős:

Vizsga-ügyekben illetékesek az évfolyamfelelősök:

 • ÁOK I-II. évf.: Dr. Ádám Ágota tud. munkatárs (fogadóóra: hétfő 13-14, péntek 10-11 óra között (kiv.: május 22., 29.) személyesen, egyébként e-mail útján keressék)
 • FOK I-II. évf.: Dr. Vereczki Viktória egyetemi adjunktus

Minden hallgatónknak eredményes felkészülést kívánunk!

 

Budapesten, 2015. május 6-án

Dr. Altdorfer Károly

egyetemi docens

tanulmányi felelős