2015-ben Intézetünkből rektori dicséretben részesült
 

Barta Benjamin ÁOK V. (Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet): A dipeptidil-peptidáz-4 (DPP-4) előfordulása és inhibitorainak hatása a patkány gerincvelőben c. rektori pályázata. (Témavezetők: Dr. Puskár Zita, Dr.Kozsurek Márk)