OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓK (ÁOK, FOK)

2014/2015. tanév, 1. félév (pdf-anyagok)


Emlékeztető a tanszéki értekezletről: vizsga-tudnivalók ÁOK, FOK részére (pdf)

Tanulmányi felelős:

Dr. Altdorfer Károly

egyetemi docens, intézeti tanulmányi felelős

Évfolyamfelelősök (2014/2015. tanév):

ÁOK I-II. évf.: Dr. Ádám Ágota tudományos munkatárs

FOK I-II. évf.: Dr. Vereczki Viktória egyetemi adjunktus

ÁOK I. (E-H csop.):

bonc-konz-km
Konzultáció

ÁOK II. (E-H csop.):

FOK I.:

FOK II.:

 


Évfolyamfelelősök (2013/2014. tanév):
ÁOK I.  és ÁOK II.: Dr. Ádám Ágota tudományos munkatárs
FOK I-II.: Dr. Vereczki Viktória egyetemi adjunktus

Felhívás az évet ismétlő hallgatók számára (tárgyfelvétel)

……………………………..

Változások 2013. szeptemberétől (röviden):

1) Nem lesz gyakorlati kollokvium, így nincs erre való jegymegajánlás (demójegyekből). A félév teljesítésének feltétele viszont -a jelenléti követelményeken túl- még egy kötelező gyakorlati teszt (bejelölt képletek felismerése a félév során tanult anyagon), amelyet a hallgatók az utolsó két oktatási hét folyamán tehetnek le. Ez alól azok a hallgatók mentesülhetnek, akik a kötelező évközi demonstrációk mindegyikén részt vettek, és azokat sikerrel (legalább elégséges eredménnyel) teljesítették. A demonstrációkat csak a kiírt időpontokban lehet letenni és a sikertelen demonstráció(k) nem ismételhetők.

2) A szigorlaton nem lesz boncolási feladat, azt az előző 3 félév során, órai munkával végzik a hallgatók. A szigorlatra bocsátás feltétele a boncolási feladat teljesítése a II. vagy III. félévben (legkésőbb a tárgy IV. féléves kurzusáig halasztható). II. éves hallgatóink a gyakorlatokon kapnak végrehajtandó preparálási feladatot; a készítményeket a félév utolsó gyakorlatainak egyikén egy vezető oktatói bizottság bírálja el (megfelelt / nem felelt meg).

Érvényben marad: a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 17.§ 17. pontja szerint “több féléves tantárgyak esetén” a “tantárgy következő félévének felvétele” sikeres félévi vizsga nélkül Intézetünkben csak abban az esetben engedélyezhető, ha az adott félévben a hallgató demonstrációinak kerekítés nélküli átlaga eléri a 2,0-t és nem pótdemonstrált. Anatómia3 viszont kizárólag sikeres Anatómia2 vizsgával vehető fel!


Felhívás az évet ismétlő hallgatók számára (tárgyfelvétel)

A korábbi kiadású szövettan gyakorlati jegyzetben nem szereplő metszeteink leírása: