Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 22.
406992 Összes oltás

Figyelem! A szigorlat a 2018. év nyarán változik!

Alábbiak a régi tárgykódon vizsgázóknak (EFGH, Anatómiai Intézetfél, CV-szigorlat) 2018. február elejéig érvényesek.

  • Sejtbiológia szigorlati tételek  (ÁOK II., Word doc): A szigorlaton ebből is húz mindenki egy tételt; gyakorlatilag a kollokviumi tételsor, kiegészítve a meiózisra vonatkozó (107-108. sz.) és az idegrendszeri (121-123. sz.) sejtbiológiai kérdésekkel.