Azok számára, akik az „anatómia, sejt-, szövet- és fejlődéstan” tárgy keretében a sejtbiológiát az Anatómia Szövet- és Fejlődéstani Intézetben vagy a Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézetben hallgatták, a szigorlat része a sejtbiológia vizsgarész:

segédlet A-D csoportok számára:

segédlet E-H csoportok számára: