Betűméret: A A A

Hallgatói vélemények – 2002.

Szigorlat 2002.

A szigorlat után írt hallgatói vélemények első része
(ÁOK II., 1-35. vélemény)


1./ Összességében jónak tartom a tematikát és az Intézet munkáját, valóban látszik, hogy sokat tesznek azért, hogy minél többet megtanuljunk a 4 félév alatt. Az előadások váltakozóan hasznosak voltak, érdemes volt eljárni, mert itt többet meg lehetett tanulni ugyanannyi idő alatt, mint otthon. A gyakorlatok nagyon jók volt, a gyakorlatvezető nagyon lelkiismeretes volt, sokat meg lehetett tanulni a gyakorlatokon.

2./ Idegrendszerre kicsit kevésnek találtam az időt, legalább egy egész fél évre lenne szükség, és nem kellene összevonni a tájanatómia egy részével, az maradhatna az utolsó félévre. Kollokviumokon kicsit objektívebb vizsgáztatás lenne megfelelő, hasonlóan a szigorlati vizsgához, ahol több vizsgáztató egyszerre értékel, és nem csupán egy személytől függ az eredmény. Összességében köszönöm munkájukat, a boncolás és a szövettani metszetek rajzolása sok örömet nyújtott.

3./ A 4 félév alatt rengeteg ismeretre tehettünk szert. Az előadások változóak voltak. Voltak amelyek segítették a tanulást. Szerintem az előadáson többet kellene rajzolni, ha már gyakorlatok alkalmával nem jut rá idő. Vagy kellene egy olyan könyv, amiben össze vannak foglalva. Egyébként tetszettek a boncolások, érdekesek voltak.

4./ A gyakorlatok jók és színvonalasak. Az előadások közül a computeres vetítések kissé gyorsak és ezért követhetetlenek (ismétlésre jók, de első hallásra nem annyira).

5./ A tanárok kiválóak, az előadások szintén. A tanmenet jó. A neuroanatómiát jobb lenne ha a Szentágothai-féle Funkcionális Anatómiából oktatnák. Jobb lenne ha a szövettani gyakorlati jegyzet színes ábrákat tartalmazna és nem kellene annyi időt a rajzolással tölteni.

6./ Az oktatás: tematika szerintem alapvetően jó, én problémának láttam, hogy az előadások anyaga és a bonctermi gyakorlatok nem mindig voltak összhangban. A felszereltség jó, számomra elég pozitív, hogy van lehetőség a vizsgák előtti konzultációkra, a gyakorlat ismétlésére. (szövettan, boncterem) Hasznosnak tartanám egy, a szövettanihoz hasonló CD létrehozását.

7./ Az eddigi tantárgyaink közöl az anatómia volt a leghasznosabb, a legélvezhetőbb. Ebben a gyakorlatok sokat segítettek. Jó, hogy ilyen közvetlenül ismerhettük meg az emberi test felépítését. Kár, hogy az előadások és a gyakorlatok tematikája nincs eléggé összehangolva, mert így nehéz követni az anyagot és sok mindent nem lehet megérteni egy rövid előadáson, ha ott hallga először az ember.

8./ Köszönetet szeretnék mondani az Intézet oktatóinak, akik megszerettették velem az anatómiát. Az előadásokon a számítógépes technika kezd elterjedni, ez jó, de sokszor a táblás, krétás “együtt”-rajzolgatásokat sokkal hasznosabbnak tartom. A boncteremben hiányoltam a magyarázó ábrákat, a fejlődéstan megbeszélését. A konzultációk során (szövettan, boncterem) a gyakorlatvezetők jelenlétét. (vizsgaidőszakbeli konzultációk). További eredményes munkát kívánok.

9./ Két éven keresztül az anatómia volt a legmeghatározóbb mind a tanulásban, mind az életben. Magas óraszám, boncterem. Azt hiszem ez mind meghatározta az első két évet. Biztosan furcsa lesz kicsit hiányozni, mert amit az ember két évig folyamatosan csinál, tanul, benne van, és pillanat alatt véget ér, az hiányzik. Ráadásul én mindig az anatómiát tanultam legszívesebben, és a legnagyobb kedvvel a boncterembe jártam. Az, hogy megszerettem az anatómiát, nagy részben köszönhető a gyakorlatvezetőmnek. Ebben az intézetben érezte legkevésbé (bár itt voltak nagy nehéz vizsgák), hogy “belerúgnak az emberbe”. Szép két évet töltöttem ebben az intézetben.

10./ Elsősorban az előadások idejét éreztem túlságosan rövidnek a leadandó anyaghoz képest. Általában az anyag lényege ment le az előadásokon, amikor viszont az előadó nagyobb részletességgel igyekezett az anyagot leadni vagy az előadás más anyagrészeinek rovására történt, vagy pedig követhetetlenül felgyorsult az előadás menete.

11./ Az oktatás jó színvonalú, vannak nagyon jó gyakorlatvezetők, de vannak kevésbé jók is arra kellene ügyelni, hogy a bonctermi oktatásban emiatt egyes csoportok ne kerüljenek hátrányba, mert nem mindenki lehet olyan szerencsés, mint a mi csoportunk volt. A szigorlat tényleg nagyon átfogja és megköveteli az anyagot, de ha nem a tanulással eltöltött órák számát vesszük figyelembe, akkor ez a hozzáállás szükséges is az eredményes orvosképzéshez.

12./ Az előadások rendkívül hasznosak voltak. Az előadók munkája sokat segített a tananyag megértésében.

13./ Nekem az anatómia először csak egy megtanulandó szükséges rossznak tűnt. Nem találtam benne logikát, fejlődést, dinamikát. Így az egészre visszatekintve, miután mondhatom, hogy összeállt a kép egy teljes egésszé már kevésbé tűnik borzalmasnak, sőt némely részlete már-már szép. Az intézet munkája tökéletes. Egyetlen negatívum, hogy némely oktatóból a tantárgy szeretetén túl hiányzik a hallgatóság szeretete, az emberségesség. Néha ők a mércét is túl magasra állítják szerintem. Talán lehetne évközben is tantermi konzultációkat kiírni, a szövettaniakhoz hasonlóan Mindent köszönök.

14./ Véleményem szerint kiváló munkát végeztek az elmúlt két évben. Ezekben észrevétel: szerintem néha a hangulatváltoztatásuk megbánthatott embereket.

15./ Az anatómia a kedvenc tárgyam volt az elmúlt 4 félév során, és ezt elsősorban a kiváló eladóknak köszönhettem. Néha becsúszott néhány unalmas és álmosító előadás is, erre kérem vigyázzanak. Jó dolognak tartom, hogy a 4. Félévet a tájanatómiának és az ismétlésnek szentelik, szerintem erre szükség van. Gyakorlatvezetőm még maga is diák volt, sokszor volt fáradt és szétszórt, ezért néha nem haladtunk az anyaggal. Attól tartok, hogy azok, akik gyakorlatvezetője hivatásos oktató, jobban fel tudnak készülni a szigorlatra, mert magasabb színvonalú oktatásban részesülnek, mint aki egy TDK-s keze alatt tanul.

16./ A középiskola után az anatómia a legérdekesebb és legorvosibb tantárgy. Összességében az intézet jól látja el a feladatát, szépek a készítmények. Az oktatás színvonala rendkívül magas. Ezzel szemben az intézetre jellemző egy hírhedt légkör, ami szerint a hallgatókat néha megalázzák, lekicsinylik. Örömmel láttam, hogy az intézet vezetősége erősen törekszik egy barátságosabb stílusra, de sajnos az nem minden oktatóról mondható el. Jó lenne, ha a jövőben mind többen vennék át ezt a jobb modorú stílust. A köpenyeket lehetne gyakrabban mosni, javítani a bonctermi higiénia-érzést. Külön köszönet és elismerés gyakorlatvezetőmnek.

17./ Szerintem jobb lenne ha pl. a lábat úgy tanulnánk, hogy: izmok, erek, idegek és nem külön-külön. A fejlődéstanra több időt kellene fordítani. Nagyon tetszett ebben az intézetben a tanárok hozzáállása, segítőkészségük. Mindenkire lehetett számítani, bármilyen kérdésre mindig szívesen válaszoltak. A múzeum is nagyon nagy segítség a tanuláshoz. A gyakorlatokon több időt kellene fordítani az elméletre.

18./ Nagy segítség volt a szigorlati preparátumok könyvben való kiadása. Szerintem a szigorlati preparátumokhoz való jobb hozzáférhetőség előnyös lenne, főleg a szigorlati metszeteknél. (A keresztmetszeteket a boncteremben nagyon kevés ideig láthattuk.) Az oktatási terv egyébként tetszik, jól felépített, részletes. Köszönök minden fáradságot és munkát.

19./ A gyakorlatok hasznosak, jó hangulatban telnek. Az előadások is színvonalasak, az egyetlen negatívum számomra a vizsgáztatás menete. Egyes oktatók (tisztelet a kivételnek) a vizsgákon szerintem nem megengedhető eszközöket alkalmaznak, pl. megtévesztés. Szívesen töltöttem ezt a 4 félévet itt az intézetben és biztos vagyok benne, hogy örök emlék marad. A 4 félév során a legjobb és legemberségesebb vizsgám mindig professzornál volt.

20./ Nagyon élveztem a két évet. Az előadások és a gyakorlatok is érdekesek voltak. A 4. félévben lehetne kicsit több szövettan gyakorlat. Segítene a mikroszkópia tanulásában, ha lenne belőle demonstráció. A gyakorlatok és az előadások tematikája néha eltér. Az eddigi intézetek közül az Anatómiai Intézet volt a legszimpatikusabb. Köszönöm az összes oktatónak a munkáját és segítőkészségét.

21./ Nagyon jó az, hogy leendő orvosoktól elvárják, hogy átlássa a készítményeket és az elméletet a gyakorlattal bármikor össze tudja kötni. Annyiban viszont változtatnék a követelményrendszeren, hogy olyat kérdezzenek, ami még nem hangzott el és csak három logikai ugrással lehet rájönni a megoldásra. A megfelelő felkészülést szerintem biztosítják az előadások és főleg a bonctermi gyakorlatok, de az utolsó napban ezt nehezítette többünknek, hogy nem fértünk hozzá a készítményekhez (utolsó napi konzultáció).

22./ A 4 félév távlatából megítélve elmondható az, hogy az intézet által megújított képzés teljes mértékben biztosítja az alapokat a későbbi tanulmányokhoz. A modor és a hangulat amelyek jellemezték az oktatást a klasszikus időket idézte elő, nekünk medikusoknak és medikáknak. A vizsgára való felkészülési lehetőségek konzultációs alkalmak száma nem mindig volt elég. A sok kellemetlen emléket a sikeres szigorlat kellőképpen feledteti. Idősebb hallgatók és a saját véleményem alapján is mondhatom, hogy a szigorlat hangulatában és komplexitásában is az egyik legkellemesebb egyetemi vizsga.

23./ Szerintem a két év II. félévének központja a zsigeri és egyéb preparátumokon való tájékozódás. Nálunk túl nagy súlya volt a boncolásnak, a készítményekkel nem igazán foglalkoztunk eleget. Kevés volt az óraszám szerinti szövettani gyakorlat az ismétlésre.

24./ Az oktatás lelkiismeretes. Sajnos a vizsgán nem mindig érvényesül a tanultság, az fájó különösen ha az ember jól felkészült.

25./ Összességében nagyon pozitív kép alakult ki bennem a két és folyamán. Szerencsésnek mondhatom magam, mert gyakorlatvezetőm személyében olyan embert kaptam, aki nagyon szemléletesen oktatott és mindig segítőkész volt. Az előadásokkal csak annyi baj volt, hogy nem mindig lehetet összeegyeztetni a gyakorlati tematikával. Kevés hangsúlyt fektettek a perifériás idegekre, a számonkéréshez képest. Második I félévében viszont a mikroszkópiára volt kevés hangsúly fektetve. Mindezzel együtt nagyon jó az oktatás színvonala. A vizsgákon az a probléma, hogy a számonkérés színvonala túl nagy mértékben függ a vizsgáztató személyétől adott esetben a hangulatától és a kérdések nehézsége is különböző. A szigorlati tételsorban is nagyon eltérő két tétel, úgy tűnt, hogy az a lényeg, hogy lefedje a könyv minden oldalát, és kevésbé fontos, hogy az igazán lényeges dolgokat tudja az ember. Ezt leszámítva tényleg csak pozitív véleményem van. Ez az intézet törődik a legtöbbet a hallgatókkal.

26./ Mindenekelőtt szeretném megköszönni azoknak a munkáját, akik közvetlenül segítették az intézet falai között eltelt három évemet. Felsorolásomban kizárólag alfabetikus sorrendet tartok, illetve az egyetlen egyéb tényezőt, miszerint a hölgyeket előre tesszük. (itt név szerint köszönetet mond az oktatóknak) Az oktatásról: magas színvonalon folyik minden kétséget kizáróan, az oktatók felkészültségét sem lehet kétségbe vonni. Felmerül bennem a kérdés, hogy szükséges-e a jövőben is minden metszetet lerajzolni a szövettani gyakorlatokon. Ezen kívül 4. Szemeszterben kevés a saját szövettan gyakorlat. Szükségesnek látom ezen kívül, hogy a hallgatókhoz eljusson az, hogy saját jól felfogott érdekükben az előadásokra úgy üljenek be, hogy előtte átveszik az anyagot. Most más már nem jut eszembe, átadom magamat a felszabadulás örömének.

27./ Az anatómia nagy anyag. Talán a legnagyobb szigorlattal a végén. Nagyon jó, hogy lehetőségünk volt 4 féléven keresztül tanulni, ellentétben a többi kari egyetem szokásaival. A “klasszikus” anatómia (leíró) oktatási (és tanulási) feltételei szerintem megfelelőek, kár, hogy a megszerzett tudás hamar tompul. A szövettan (előadásokon) háttérbe szorul (szerintem), pedig a vese, lymphoid szövetek pontosabb bemutatásra szorulnának, a 4.félévi négy ismétlés kevés. A fejlődéstannal a legnagyobb baj, hogy a gyakorlatvezetők, az előadók “mást” oktatnak, mint amit vizsgán számonkérnek: pl. az urogenitális fejlődés teljesen más a hivatalos tankönyvben, mint pl. a Langman-könyvben. A szigorlat hangulata (számomra) sokkal jobb volt, mint amire számítottam. Remélem, hogy ez másoknak is hasonló volt. Az anatómiára mindig tisztelettel fogok visszatekinteni.

28./ Számomra ez a 4 félév nagyon kellemesen telt, az előadások érdekesek voltak (főleg klinikai vonatkozások miatt), elsősorban az utolsó félév összefoglaló előadásai tetszettek, kár, hogy csak hetente egyszer volt rá lehetőség. Problémát számomra a konzultációk jelentették, egyrészt nem lehetett elférni és hozzá férni a preparátumokhoz, illetve túl rövidek voltak az alapos ismétlésre.

29./ Az Anatómiai Intézet szerintem a leginkább meghatározó az első két évben, itt követelnek a legtöbbet, de úgy érzem ennek is lesz a legtöbb haszna később. Az előadások nekem nem sokat segítettek, de a gyakorlatok és konzultációk annál többet, talán a konzultációkat is be lehetne vezetni vizsga időszakban is. A gyakorlatvezető személye meghatározza a kétéves munkát, de szerencsére vannak akiktől nagyon sokat lehet tanulni, mind anatómiából, mind emberileg.

30./ A bonctermi gyakorlatok hasznosak a tanuláshoz, de a boncolással nem érzem, hogy tanultunk volna. A kész preparátumokról jobban lehet tanulni. A tetemen nem látható mindig minden képlet. Az anatómia gyakorlati alkalmazására több hangsúlyt kellene fektetni, és így látnánk, miért kell mindezt megtanulni.

31./ Véleményem szerint kielégítő az oktatás minősége. Talán a 4 szemeszter szövettan gyakorlatainak a számát lehetne növelni.

32./ Véleményem szerint az intézet oktatási színvonala nagyon jó. Rengeteg segédanyag áll rendelkezésre, illetőleg a múzeum is nagyon jó hely a gyakorlásra. Bár a bonctermi preparátumok rosszak (vannak jók is) azért a célnak megfelelnek. Negatív élményem a vizsga előtti konzultáció volt, kevés preparátum, kevés tetem volt megnyitva. Mindent összegezve úgy gondolom az anatómiát sikerült az oktatóknak a fejünkbe iktatni, ezért szeretném köszönetemet kifejezni minden oktatónak, gyakorlatvezetőnek stb.

33./ Az elmúlt négy félévben az előadások jelentős részén részt vettem. Sokszor azonban problémát jelentett az előadás követése, ha előtte nem olvastam el az előadás anyagát. Ennek ismeretében viszont mindenképpen hasznosnak éreztem, főleg ha fontos lényegi kérdésekről volt szó, amelyekre addig nem figyeltem fel eléggé. A gyakorlatok sokat segítettek, ezért köszönetet mondok gyakorlatvezetőmnek, aki sokat segített, akihez mindig félelem nélkül fordulhattunk, még egyszerűbb kérdésekben is. A gyakorlatok tanulságosak voltak és jó hangulatban teltek és ezt fontosnak érzem. Az kissé nehézséget okozott, hogy a vizsga előtti konzultációknál kevés volt a készítmény, nem tudtunk alaposan átnézni, mert sokan voltunk rá.

34./ Szerettem az intézet oktatói munkájában, hogy folyamatosan tanítottak, készítettek fel és kértek számon. A többi tantárgyunkhoz képest ezért jobban felkészülve értünk a vizsgaidőszakhoz. És így talán ezt a tantárgyat látjuk legátfogóbban. A vizsgák alkalmával néha úgy éreztem, hogy olyan is kérdeztek ami nem volt benne a tananyagban. Ez a szigorlaton már nem volt jellemző. Nagyon-nagyon sok minden múlik a jó gyakorlatvezetőn. Nekünk nagy szerencsénk volt a tanár úrral.

35./ Így a szigorlat után egyet nem mondhatok, hogy olyat kérdeztek, ami nem vol6t benne az anyagban. De sajnos az elmúlt vizsgákon (kollokviumokon) volt erre példa. Jó ötletnek tartanám, ha a szigorlati preparátumokat legalább egyszer (mondjuk a negyedik félév utolsó heteiben) láthatnánk. Nem is a megtanulásuk miatt, hanem, hogy tudjuk, mire számítsunk. A negyedik féléves előadásokat hasznosnak tartottam, átfogó képet adott egy-egy régióról. Fontos, hogy gyakran és kellő szigorral kérjék tőlünk számon az anyagot. Ehhez persze fontos a gyakorlatvezetők felkészültsége, és tanítási vágya.

Kategória: Hallgatói hírek, Hírek, Oktatási hírek | A közvetlen link.