2012. október 27-én a

Nagyvárad téri Elméleti Tömbben az Egyetemi Nap (Dies Academicus) keretében került sor

a doktori (PhD) fokozatot szerzett jelöltek ünnepélyes doktorrá avatására.

Beszámoló a Dies Academicusról az egyetemi honlapon:

https://semmelweis.hu/hirek/2012/10/28/dies-academicus-4/

Intézetünkben dolgozó vagy kutató, újonnan avatott PhD doktorok:

 Dr. Bagó Attila

Dr. Kitka Tamás

phd-3
Dr. Pongor Éva
adorjan-istvan-phd-
Dr. Adorján István