Fogorvostanhallgatók véleménye
az 1996/97-es tanévről

(Szigorlatozott hallgatók sorai)

Kedves Kolléga!

Anatómiai- szövet és fejlődéstani tanulmányainak sikeres befejezése alkalmából kérem tekintsen vissza az elmúlt négy félévre, és írja le röviden tapasztalatait az Anatómiai Intézet oktató munkájáról. Véleménye, éppen úgy, mint a korábbi alkalmakkor, fontos számunkra.

Budapest, 1997. május-június

Köszönettel
Az Anatómiai intézet oktatói


1. Év közbeni beszámolók sokat segítenek az anyag elsajátításában. Az előadások hasznos elméleti kiegészítőket adnak. – Gyakorlaton hiányoltam ezeket.

2. Az anatómia nehézsége és fontossága szempontjából jónak tartom a gyakorlatok mennyiségét és idejét. Az én gyakorlatvezetőmet megítélve szerintem megfelelő elméleti és gyakorlati oktatást kaptam, és sok-sok segítséget kaptam a tanuláshoz. Az előadások jók, és az időt jól kitöltik az előadók az anyag tömörsége ellenére. Köszönöm segítőkészségüket és türelmüket, odaadó munkájukat.

3. Sikeres vizsgát tettem köszönök mindent.

4. Jó dolognak tartom, hogy megváltoztatták azt a régi szokást, hogy csak szigorlaton van szervséta. Az intézet oktatói segítőkészek, a vizsgázgatásban reálisak. A gyakorlati oktatás mellett a gyakorlatvezetőmtől hiányoltam a hozzá tartozó elméleti részek ismertetését, ami nehézséget okozott, hogy otthon megértsem.

5. Nagyon jó túl lenni rajta. Nem is volt olyan vészes mint gondoltam. Végül is nem arra mennek rá, hogy mit nem tud az ember, hanem kiszedik belőle a legjobbat. Azért mégis az a legjobb, hogy nem kell többet ide jönni. Különben szépek a szigorlati készítmények, könnyen fel lehet ismerni a képleteket. Nem vesznek el az apróságokban, a lényegre kíváncsiak. Egészében csak jót tudok mondani, főleg így utólag.

6. Nem szeretem az ilyen tortúrákat, tényleg sokat segítettek, türelmesek voltak a vizsgáztatók. Javaslat: a Fogorvosi anatómia c. könyv 105. oldalán leírt ábrát be lehetne küldeni a Füles szerkesztőségébe „hová rejtettük a számokat?” felirattal. A jövendő szigorlatozóinak: boncteremben sokat gyakoroljatok!

7. Nagyon szerettem ide járni, szerettem az itteni légkört. Felkészülésemet minden vizsgára (nemcsak a szigorlatra) korlátlan mennyiségű konzultációs lehetőséggel. Az előadásokra nagyon fontos járni, nagyon elősegíti az otthoni tanulást, nem beszélve a „sematikus” rajzokról, annak szerkesztése a megértést segíti (és szigorlaton is kérdezik).

8. A gyakorlatok és az előadások színvonala jó, helyenként élvezetes. A készítmények némelyike elég régi, és rajta nehéz a tájékozódás, bár ehhez képest a szigorlati készítmények szépek. Az elméleti szigorlat légköre nyugodt.

9. A gyakorlatok hangulata nagyon jó volt: első évben a sok számonkérés nagyon hasznos volt. Az előadások szinvonalasak, élvezhetőek.

10. Az előadások jók. A szövettan könyv ábrái lehetnének fotók. A gyakorlatvezetők kérdezhetnének többet a gyakorlatokon (demó jellegűen). A számonkérés szigorúbb is lehetne, főleg az utolsó félévben, mert a nagy anyagban könnyű „elveszni”. Az jó lenne, ha mindenki saját felelőségére bérelhetne szövettani tékát.

11. Az előadások színvonala megfelelő. A gyakorlatok színvonala természetesen a gyakorlatvezetőtől függ. A gyakorlaton a készítmények lehetnének jobbak is. A szövettani füzetben lehetnének színesek az ábrák. Nem lenne rossz, ha megfelelő összeg ellenében tékákat lehetne bérelni. Az utolsó félévben szorosabbra kéne fogni a gyeplőt, mert könnyen el lehet veszni a nagy anyagban.

12. Kedves Kollégák! Anatómiai tanulmányim csak kellemes élményt nyújtottak, kivéve persze a vizsgák előtti stresszt. A bonctermi gyakorlatok nagyon érdekesek és hasznosak. Az előadások, néha túl gyorsak, lehetnének alaposabbak és magyarázóak, még ha ez az idő kárára is menne. Fontosabb, hogy egy előadó érthető és így hasznos legyen, mint hogy minden „le legyen adva”. Köszönettel tartozom oktatóimnak, akik hozzásegítettek a sikerekhez. Külön kiemelném X. tanárt a szervsétán nyújtott maximális segítőkészségéért.

13. Kedves kollégák! Kellemes élményeim vannak. Boldog vagyok. Az elmúlt 4 félévben sokat tanultam. De sajnos mindig van olyan téma, amelyről nehéz valamit mondani. Nagyon izgultam. Anatómia mindig volt a kedvenc tárgyam. Így mindig anatómiából vizsgáztam először. Mert utána jól éreztem magam. Elnézést kérek a hibás írásért. X. tanárnak: Nagyon köszönöm szépen. Izgultam. Maga nagyon sokat segített nekem. Most nyugodt vagyok.

14. Nagyon szerettem ezt a tantárgyat, mert megismertette velem az emberi test felépítését. Az emberi lélek is nagyon szép és bonyolult, de az emberi test is. Szerettem ennek az intézetnek a légkörét, a környezetét. Számomra nagyon fontos volt az is, hogy előttem ide jártak a szüleim és a testvérem is. Ők is itt tanultak, „szenvedtek” ezáltal a tudat által nekem is könnyebb volt. A sok jó után egy kis kritika. Hiányoltam, hogy a gyakorlatokon nem boncoltunk egyáltalán, így a szigorlat előtt nagyon kellemetlen volt az a tudat, hogy most fogok először szikét a kezemben. De most, hogy túl vagyok a vizsgán minden megszépült. Hálát adok Istennek azért a kegyelemért, hogy átsegített a vizsgán, hogy vizsga közben eloszlatta félelmemet. Köszönetet mondok tanáraimnak, akik segítő és nevelő munkájukkal segítettek végig ezen a két éven. Kívánok nekik további erőt és kitartást a munkájukhoz. Köszönök mindenkinek mindent!

15. Lehet, hogy sikeres vizsgáimnak köszönhetően az itteni tanulmányokkal meg vagyok elégedve. Bár merültek fel problémák a 4 félév alatt, annak ellenére, hogy a bonctermi gyakorlatok elegendő hosszúak, a boncolási anyag mennyisége kevés (pl. 3 db agy v. szív 12-15 hallgatónak). A bonctermi számonkérések elegendőek voltak a tananyag legnagyobb részének az elsajátításához. Ezzel szemben hiányzott, hogy a 3. félévben a szövettani ismeretünket nem tették próbára legalább 1 demonstráción. A szigorlati felkészülés során jöttem rá, hogy mennyire fontos a tananyag, egyrészt rajzban, másrészt írásban való rögzítése. A későbbi tanulmányok során ezekre ezerszer jobban fogunk emlékezni, mint a szóban megtanult (bebiflázott”) anyagra. Befejezésül a többi hallgatónak csak annyit kívánok: Nagy kalappal! Fel a fejjel!

16. Tisztelt Intézet! Bár ezt a pár sort egy sikeres vizsga után teszem és véleményemet e fölötti öröm nagyban befolyásolja, bizton állíthatom, hogy az Intézet munkája megfelelt az elvárásaimnak. Nem várható el a gyakorlatvezetőtől, hogy kényszerítsen tanulásra. De fontos „kínozza” a hallgatóságot. A boncolási munkákra több időt szánnék.

17. Óriási élmény volt mikor először a boncterembe léphettem, és a továbbiakban is nagyon élveztem az anatómia tanulását. Az oktatásról kialakult képem: nagyon magas színvonalúnak tartom az intézet munkáját és oktatóinak felkészültségét. Öröm volt együtt tanulni ilyen környezetben. Köszönettel.

18. Az anatómia szigorlatról csak jókat tudok írni: a boncteremben türelmesek, nem buktatják meg az embert akkor sem, ha nagy butaságot mond. Az elméletnél is rendesek, hagyják, hogy az ember gondolkodjon és elmondja, amit akar. Néha belekérdeztek, de ez kell ahhoz, hogy lássák, hogy valóban értjük-e az összefüggéseket. Az anatómiai gyakorlatok nagyon hasznosak, főleg ha a gyakorlatvezető lelkiismeretes, és hajtja a csoportot. A 4. félévben olyan szövettani konzultációkat is be kellene iktatni, ahol a szigorlati és a II. Intézet metszeteit is láthatjuk.

19. Az első és másodéves tárgyak közül ez volt a kedvencem. Számomra nagyon érdekes volt megismerni az emberi szervezetet. Az előadások sokat segítettek a felkészülésben, és a gyakorlatvezetők is segítőkészek voltak. Szerintem nagyon hasznos a rendszeres demonstráció, mert így „rákényszerülünk” a rendszeres tanulásra. Úgy érzem, a hangulat az intézet oktatói és hallgatói között itt a legjobb. Köszönettel

20. Az előadások a 2. évben már érthetőek és logikusak voltak, hiszen mi is hozzászoktunk a tempóhoz. Kevés lehetőség adódott, hogy a gyakorlatokon boncolhassunk, a szigorlaton ez váratlanul ért. Tetszett az anatómia, de összefüggésében nehéz volt átlátni a működéseket, ezért nagy megkönnyebbülés, hogy sikerült.

21. Az elmúlt 2 évben nagyon kellemesen éreztem magam, a tanár-diák együttműködés kiváló.

22. A véleményem csakis pozitív az Anatómiai Intézetről, a tanításról és a vizsgákról is. A szigorlattal kapcsolatban pedig: mindenki nagyon emberséges, türelmes, jó szándékú, és főleg türelmes.

23. Visszanézve az elmúlt két évre úgy érzem azt mondhatom, hogy nagyon sok mindent tanultam. Az első két félévben egy nagyon jó gyakorlatvezetőnek köszönhetően átláttam és megszerettem az anatómiát. Nem minden oktató tartotta szemmel a diákok érdekeit. A preparátumok átlag jók voltak. A szövettani gyakorlatok beosztása nem volt nagyon jó, mert elég kevés idő jutott a rajzolásra.

24. Kedves kollégák! A két év során annyi minden történt (vizsgák, a magas óraszám miatt az intézetben eltöltött sok idő), hogy nehéz eldönteni, mi is az, ami a leginkább megragadott. Talán az anatómia maga. És persze az intézet oktatóinak kitartó munkája, hogy ezt a terjedelmes anyagot segítse elsajátítanunk. A hallgatókkal való együttműködést, amely az egyetemen – eddigi ismereteim szerint – egyedülálló, valamint a barátságos légkörért- mind a „hétköznapokon”, mind a vizsgákon, köszönettel tartozom.