A VMB feladata és hatásköre
A VMB célja és feladata az EDT működésének segítése, mely az alábbi tevékenységekben nyilvánul meg.

a) Doktori Iskolák javaslata alapján a hallgatók és témavezetők tudományszaki besorolásának véleményezése;
b) a fokozatszerzéssel kapcsolatos tudományos teljesítmény értékelése;
c) a szigorlati, komplex vizsga és védési bizottság összetételének véleményezése/kijelölése (javaslat alapján);
d) minőségellenőrzés az Egyetemi DI minden tevékenységére kiterjedően;
e) a PhD oklevelek honosítására vonatkozó kérelmek tekintetében döntés-előkészítés;
f) a DI-k új képzési programjavaslatainak véleményezése;
g) állásfoglalás arról, hogy a benyújtott értekezés tematikája megfelel-e a képzésért felelős Doktori Iskola/program akkreditációjának.

Elnök
  Dr. Szökő Éva
Képviselők Tudományági Doktori Iskolák
Dr. Radovits Tamás,
Dr. Smeller László,
Dr. Kökény Gábor
Elméleti orvostudományok
Dr. Müller Veronika,
Dr. Firneisz Gábor,
Dr. Lengyel Gabriella,
Dr. Urbancsek János,
Dr. Than Nándor Gábor,
Dr. Arató András,
Dr. Szabó András,
Dr. Vág János,
Dr. Kerémi Beáta,
Dr. Tordai Attila,
Dr. Sebestyén Anna,
Dr. Dósa Edit,
Dr. Szabó Gábor Viktor,
Dr. Sármán Beatrix,
Dr. Nagy Géza,
Dr. Melczer Zsolt,
Dr. Várbíró Szabolcs,
Dr. Marschalkó Márta,
Dr. Temesvári Erzsébet,
Dr. Kárpáti Sarolta,
Dr. Komlósi Zsolt
Klinikai orvostudományok
Dr. Antal István Gyógyszertudományok
Dr. Czobor Pál
Dr. Pethesné Dávid Beáta
Mentális egészségtudományok
Dr. Lazáry Judit Szentágothai János Idegtudományi
Dr. Szanda Gergő Molekuláris orvostudományok
Dr. Kovalszky Ilona Patológiai tudományok
Dr. Szanyi Szilárd  Doktorandusz Önkormányzat
Ügyrend Letöltés (pdf)