a Semmelweis Egyetem
50 nap
14 óra
25 perc
11 mp

A VMB feladata és hatásköre
A VMB célja és feladata az EDT működésének segítése, mely az alábbi tevékenységekben nyilvánul meg.

a) Doktori Iskolák javaslata alapján a hallgatók és témavezetők tudományszaki besorolásának véleményezése;
b) a fokozatszerzéssel kapcsolatos tudományos teljesítmény értékelése;
c) a szigorlati és védési bizottság összetételének véleményezése/kijelölése (javaslat alapján);
d) minőségellenőrzés az Egyetemi DI minden tevékenységére kiterjedően;
e) a PhD oklevelek honosítására vonatkozó kérelmek tekintetében döntés-előkészítés;
f) a DI-k új képzési programjavaslatainak véleményezése;
g) állásfoglalás arról, hogy a benyújtott értekezés tematikája megfelel-e a képzésért felelős Doktori Iskola/program akkreditációjának.

Elnök
  Dr. Rigó János  (tel.: 459-1500 / 54216)
Képviselők Tudományági Doktori Iskolák
Dr. Radovits Tamás Elméleti orvostudományok
Dr. Müller Veronika Klinikai orvostudományok
Dr. Antal István Gyógyszertudományok
Dr. Hegedűs Katalin Mentális egészségtudományok
Dr. Lazáry Judit Szentágothai János Idegtudományi
Dr. Szanda Gergő Molekuláris orvostudományok
Dr. Kovalszky Ilona Patológiai tudományok
Dr. Szanyi Szilárd  Doktorandusz Önkormányzat
Ügyrend Letöltés (pdf)