Igazgató:
Dr. Gera István
egyetemi tanár

Cím: 1088 Budapest, VIII. Szentkirályi u. 47. IV em.
Telefon: 318-5222 Fax: 267-4907
Email: parodontologia@dent.semmelweis-univ.hu