Betűméret: A A A

Diploma utáni szakmai gyakorlat

ERASMUS+ pályázati felhívás 2018/2019

ÚJ HATÁRIDŐ:

 • Online felületre történő regisztrálás határideje 2018. április 13.
 • Jelentkezési lap (elérését ld. itt) behozási határideje a munkaszüneti napokra való tekintette 2018. május 2. 12 óra

1. Általános tudnivalók

 • 2018. július 1-étől 2019. szeptember 30-ig van lehetőség a nyertes pályázat megvalósítására mind tanulmányi mind szakmai gyakorlat esetén
 • hallgatók legalább 2 hónapot tölthetnek el a partner európai egyetemeken, kórházban
 • diploma utáni szakmai gyakorlatot az Egyetemnek nem kell befogadnia

2.    Kik pályázhatnak a diploma utáni szakmai gyakorlat ösztöndíjra?

Pályázatot nyújthatnak be azon hallgatók, akikre az alábbiak mindegyike egyidejűleg fennáll:

 • a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi vagy Fogorvostudományi Karán  vagy Gyógyszerésztudományi Karán alapképzésben, nappali tagozaton végzősként vesznek részt,
 • a 2017/2018. tanév II. félévére beiratkozottak, illetve kijelentik, hogy e félévben nem tanulmányi okok miatt szüneteltetik hallgatói jogviszonyukat,
 • magyar állampolgárok, vagy Magyarország területén menekültként, menedékesként, befogadottként, bevándoroltként, letelepedettként élnek, vagy törvény alapján rendelkeznek a szabad mozgás és tartózkodás jogával,
 • angolul vagy a célország nyelvén legalább középfokú nyelvismerettel rendelkeznek,
 • tanulmányi, tudományos, közéleti tevékenységük kimagasló,
 • az is nyújthat be pályázatot, aki korábban elnyerte és felhasználta a szakmai mobilitási pályázatot.

Hová pályázhatnak a hallgatók?

 • nincs listánk a fogadó intézményekről a tanulmányi mobilitással ellentétben, hiszen a szakmai mobilitás esetében nem szükséges a két intézménynek szerződéses kapcsolatban állnia
 • akkreditált kórházak, oktató kórházak (kivétel Svájc)

3.  Az ösztöndíj-támogatás

A jelen pályázat alapján elnyerhető ösztöndíj összege – amely az ösztöndíjas időszak hosszától, illetve a fogadó országtól függ – hallgatónként 500-600 EUR/hó. A támogatás összege a korábbi évektől eltérően az Európai Bizottság által meghatározott. A támogatás a ténylegesen felmerülő költségeket nem feltétlenül fedezi teljes egészében!

 A hallgatót megillető konkrét támogatási összeg meghatározására a hallgatói pályázatok elbírálását, az ún. helyosztót és intézményi pályázat elbírálását követően kerülhet sor az Egyetemet az intézményi pályázatról hozott döntés alapján megillető támogatási összeg és az Európai Bizottság által meghatározott országonként változó támogatási összeg ismeretében.

A támogatások kifizetése – valamennyi mobilitás esetében – átutalással történik.

4.    A pályázati jelentkezés on-line történik, a link az Európai programiroda oldalán keresztül érhető el 2018. március 05-től:

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?sprache=en&identifier=BUDAPES08&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMP

Az on-line kitöltést követően a kinyomtatott pályázati adatlapot személyesen is be kell benyújtani.

Pályázat benyújtásának helye:

 ERASMUS IRODA
1085 Budapest, Üllői u. 26. II/202.

Végső határideje:
 SOP-online regisztráció: 2018. április 5.
SOP online pályázat beadási határideje: 2018. április 30. 12:00

 

Annak érdekében, hogy a pályázók minden szempontból megfelelő, a megmérettetésben esélyes munkával indulhassanak, az Erasmus+ program intézményi koordinátora F.Tóth Katalin együttműködve a karok képviselőivel (a Kari Koordinátorokkal) személyes tájékoztatást fog adni egy később meghatározott időpontban.

A hallgatóknak segítséget nyújtanak a Kari Koordinátorok:

 • ÁOK: Frittmann Anikó frittmann.aniko@med.semmelweis-univ.hu
 • FOK: Dr. Tóth Zsuzsanna toth.zsuzsanna@dent.semmelweis-univ.hu
 • GyTK: Dr Tétényi Péter tetenyi.peter@pharma.semmelweis-univ.hu

Továbbá: személyesen feltett kérdéseikre ügyfélfogadási időben (minden hétfőn és szerdán 09:00-12:00-ig, keddenként és csütörtökön 13:00-15:00-ig), illetve elektronikus formában történt megkeresésükre – erasmus@semmelweis-univ.hu – szívesen válaszolunk (Üllői út 26. II/202).

5.           Az értékelés szempontjai, a pályázatok bírálata, a pályázók értesítése, a kifogás és a helyosztó

A pályázatok elbírálási szempontrendszerét mobilitások esetében a pályázati adatlap minta tartalmazza, mely megtekinthető az Európai Programiroda honlapján

http://semmelweis.hu/erasmus/files/2017/11/Pontok-uj.pdf

Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a hallgató pályázata

 • a szakmai gyakorlati mobilitás esetében minimum 100 pontot elérjen.

A pályázatokat az NKI és a karok delegáltjaiból álló bizottság bírálja el legkésőbb 2018. május 29-ig. A bizottság ügyrendjét a nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes jóváhagyását követően az NKI közzéteszi az Egyetem honlapján.

A pályázatokat elbíráló bizottság által készített döntési lista a nyertes pályázókat elért pontszám alapján karonként és mobilitási pályázatonként rangsorolja (a továbbiakban: döntési lista). 

Előnyt jelent továbbá, ha valaki már a külföldi fogadó intézet befogadó nyilatkozatával rendelkezik.

A pályázati feltételeknek megfelelő, de ösztöndíjat nem nyert pályázókból az elért pontszám alapján tartaléklistát kell felállítani arra az esetre, ha visszalépés, vagy egyéb akadály folytán valamely nyertes pályázó nem vesz részt a programban, vagy a pályázati döntés a jelen szabályzatban meghatározottak szerint érvényét veszti.

A pályázókat a bírálat eredményéről az NKI írásban (akár elektronikus úton) értesíti.

Amennyiben a nyertes pályázó nem kívánja igénybe venni a számára megítélt támogatást, vagy a sikeres pályázat ellenére nem kíván a programban részt venni, köteles erről az NKI-t haladéktalanul írásban értesíteni! E hallgató vonatkozásában a pályázati döntés érvényét veszti.