ERASMUS+ pályázati felhívás 2019/2020

 

1. Általános tudnivalók

 • 2019. július 1-étől 2020. szeptember 30-ig van lehetőség a nyertes pályázat megvalósítására mind tanulmányi mind szakmai gyakorlat esetén
 • hallgatók legalább 2 hónapot tölthetnek el a partner európai egyetemeken, kórházban
 • diploma utáni szakmai gyakorlatot az Egyetemnek nem kell befogadnia
 • diploma megszerzéséig kell a gyakorlatot leszervezni

2.    Kik pályázhatnak a diploma utáni szakmai gyakorlat ösztöndíjra?

Pályázatot nyújthatnak be azon hallgatók, akikre az alábbiak mindegyike egyidejűleg fennáll:

 • a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi vagy Fogorvostudományi Karán  vagy Gyógyszerésztudományi Karán alapképzésben, nappali tagozaton végzősként vesznek részt,
 • a 2018/2019. tanév II. félévére beiratkozottak, illetve kijelentik, hogy e félévben nem tanulmányi okok miatt szüneteltetik hallgatói jogviszonyukat,
 • magyar állampolgárok, vagy Magyarország területén menekültként, menedékesként, befogadottként, bevándoroltként, letelepedettként élnek, vagy törvény alapján rendelkeznek a szabad mozgás és tartózkodás jogával,
 • angolul vagy a célország nyelvén legalább középfokú nyelvismerettel rendelkeznek,
 • tanulmányi, tudományos, közéleti tevékenységük kimagasló,
 • az is nyújthat be pályázatot, aki korábban elnyerte és felhasználta a szakmai mobilitási pályázatot.

Hová pályázhatnak a hallgatók?

 • nincs listánk a fogadó intézményekről a tanulmányi mobilitással ellentétben, hiszen a szakmai mobilitás esetében nem szükséges a két intézménynek szerződéses kapcsolatban állnia
 • akkreditált kórházak, oktató kórházak (kivétel Svájc)

3.  Az ösztöndíj-támogatás

A jelen pályázat alapján elnyerhető ösztöndíj összege – amely az ösztöndíjas időszak hosszától, illetve a fogadó országtól függ – hallgatónként 520-620 EUR/hó. A támogatás összege a korábbi évektől eltérően az Európai Bizottság által meghatározott. A támogatás a ténylegesen felmerülő költségeket nem feltétlenül fedezi teljes egészében!

 A hallgatót megillető konkrét támogatási összeg meghatározására a hallgatói pályázatok elbírálását követően kerülhet sor az Egyetemet az intézményi pályázatról hozott döntés alapján megillető támogatási összeg és az Európai Bizottság által meghatározott országonként változó támogatási összeg ismeretében.

A támogatások kifizetése – valamennyi mobilitás esetében – átutalással történik.

4.    A pályázati jelentkezés on-line történik, a link az Európai programiroda oldalán keresztül érhető el 2019. március 04-től:

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?sprache=en&identifier=BUDAPES08&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMP

Az on-line kitöltést követően a kinyomtatott pályázati adatlapot személyesen is be kell benyújtani.

Pályázat benyújtásának helye:

 ERASMUS IRODA
1085 Budapest, Üllői u. 26. II/202.

Végső határideje:
 SOP-online regisztráció: 2019. április 5.
SOP online pályázat beadási határideje: 2019. április 30. 12:00

 

Annak érdekében, hogy a pályázók minden szempontból megfelelő, a megmérettetésben esélyes munkával indulhassanak, az Erasmus+ program intézményi koordinátora F.Tóth Katalin együttműködve a karok képviselőivel (a Kari Koordinátorokkal) személyes tájékoztatást fog adni egy később meghatározott időpontban.

A hallgatóknak segítséget nyújtanak a Kari Koordinátorok:

 • ÁOK: Frittmann Anikó frittmann.aniko@med.semmelweis-univ.hu
 • FOK: Dr. Tóth Zsuzsanna toth.zsuzsanna@dent.semmelweis-univ.hu
 • GyTK: Dr Tétényi Péter tetenyi.peter@pharma.semmelweis-univ.hu

Továbbá: személyesen feltett kérdéseikre ügyfélfogadási időben (minden hétfőn és szerdán 09:00-12:00-ig, keddenként és csütörtökön 13:00-15:00-ig), illetve elektronikus formában történt megkeresésükre – erasmus@semmelweis-univ.hu – szívesen válaszolunk (Üllői út 26. II/202).

5.           Az értékelés szempontjai, a pályázatok bírálata, a pályázók értesítése, a kifogás és a helyosztó

A pályázatok elbírálási szempontrendszerét mobilitások esetében a pályázati adatlap minta tartalmazza, mely megtekinthető az Európai Programiroda honlapján

http://semmelweis.hu/erasmus/files/2017/11/Pontok-uj.pdf

Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a hallgató pályázata

 • a szakmai gyakorlati mobilitás esetében minimum 100 pontot elérjen.

A pályázatokat az NKI és a karok delegáltjaiból álló bizottság bírálja el legkésőbb 2019. május 29-ig. A bizottság ügyrendjét a nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes jóváhagyását követően az NKI közzéteszi az Egyetem honlapján.

A pályázatokat elbíráló bizottság által készített döntési lista a nyertes pályázókat elért pontszám alapján karonként és mobilitási pályázatonként rangsorolja (a továbbiakban: döntési lista). 

Előnyt jelent továbbá, ha valaki már a külföldi fogadó intézet befogadó nyilatkozatával rendelkezik.

A pályázati feltételeknek megfelelő, de ösztöndíjat nem nyert pályázókból az elért pontszám alapján tartaléklistát kell felállítani arra az esetre, ha visszalépés, vagy egyéb akadály folytán valamely nyertes pályázó nem vesz részt a programban, vagy a pályázati döntés a jelen szabályzatban meghatározottak szerint érvényét veszti.

A pályázókat a bírálat eredményéről az NKI írásban (akár elektronikus úton) értesíti.

Amennyiben a nyertes pályázó nem kívánja igénybe venni a számára megítélt támogatást, vagy a sikeres pályázat ellenére nem kíván a programban részt venni, köteles erről az NKI-t haladéktalanul írásban értesíteni! E hallgató vonatkozásában a pályázati döntés érvényét veszti.