a Semmelweis Egyetem
50 nap
20 óra
46 perc
19 mp

A Campus Mundi pályázatokat is kezelő Scholarsip.hu oldalt informatikai támadás érte, a felület nem elérhető. Az elmúlt napokban kidolgozta a Tempus Közalapítvány a pályázás alternatív módját, amiről tegnap és ma e-mailben értesítette, illetve értesíti azokat a hallgatókat, akik:

 • benyújtották pályázatukat, bírálatuk folyamatban volt, de döntés még nem született a pályázatukról;
 • elkezdték a pályázatot, de nem nyújtották azt be.

A jelenlegi helyzetben a pályázás és a bírálat menete:

 • A pályázatot tehát egy online kérdőív (https://limesurvey.tpf.hu/index.php/686278?lang=hu) kitöltésével és a pályázati dokumentumok e-mailben történő elküldésével tudják a hallgatók benyújtani. Azt kértük a hallgatóktól, hogy december 5-ig küldjék meg pályázatukat, amennyiben 2019. januárban vagy februárban kezdik meg mobilitásukat. Amennyiben legkésőbb december 5-én beérkezik pályázatuk, akkor várhatóan még decemberben a kuratórium dönteni tud annak támogatásáról.
 • A pályázatok formai és szakmai értékelését a Tempus Közalapítvány fogja végezni. 
 • A 2019. januárban és februárban kiutazó hallgatók pályázatainak bírálata prioritást élvez; amennyiben nagyon sok pályázat érkezik, akkor a márciustól kiutazók pályázatainak bírálatát valószínűleg csak később fogjuk tudni megtenni.
 • A bírálat elvégzése után, várhatóan december 7-én, pénteken fog a Tempus Közalapítvány küldeni minden intézménynek egy összesített táblázatot, amiben nagyon rövid időn belül kérni fogják az intézményi javastattételt (javasolja-e Campus Mundi ösztöndíjra a hallgatót, illetve kap-e a hallgató Erasmus zero grant státuszt a kiutazáshoz). 
 • A kuratóriumi ülés várhatóan december 13-án lesz, rendkívüli eljárás keretében, késve fogjuk tudni az előterjesztést megküldeni a tagoknak, bízva abban, hogy – tekintettel a kialakult helyzetre – vállalni fogják a döntést.

A támogatott hallgatókkal a szerződéskötésre vonatkozó eljárást ismertette a TKA, a szerződéskötések folyamatban vannak, az előleg utalásokat kezdeményezték. A hazaérkező hallgatóktól türelmet kérnek, igyekeznek az ő ügyeiket is intézni, de most a pályáztatás és a szerződéskötés, ösztöndíjelőleg utalása elsőbbséget élvez. Minden érintett hallgatót kérünk, hogy csak akkor keresse CM referensét, ha valóban nagyon sürgős ügyben kér segítséget.

A kialakult helyzetről honlapunkon is adtunk tájékoztatást: https://tka.hu/hir/10973/a-scholarship-hu-palyaztato-rendszer-leallasarol-az-erdeklodoknek

Kérjük, hogy a pályázók az alábbi linken elérhető online felületen rögzítsék a pályázáshoz szükséges adataikat: https://limesurvey.tpf.hu/index.php/686278?lang=hu

Emellett kérjük, hogy e-mailen továbbítsák a benyújtani szükséges további dokumentumokat. A teljes listája az alábbi:

Alap-, osztatlan és mesterképzési szinten:

 • A fenti linken elérhető online felület kitöltése mellett be kell nyújtani a Tempus Közalapítvány kitöltött, dátummal és aláírással ellátott pályázati adatlapját, mely az alábbi linken tölthető le: https://tka.hu/docs/palyazatok/palyazati_adatlap_cmak.pdf
 • szakmai önéletrajz (lehetőleg Europass formátumban)
 • motivációs levél (legalább 1, legfeljebb 2 oldal)
 • hivatalos tanszéki ajánlás eredeti aláírással, valamint pecséttel és/vagy fejléccel ellátva
 • az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető, előadói aláírással és intézményi pecséttel ellátott leckekönyvi másolat, melyen szerepel az összesített korrigált kreditindex
 • a pályázás idején érvényes hallgatói jogviszony-igazolás
 • nyelvtudás igazolása (állami nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata, ennek hiányában szakmai ajánlója vagy valamely felsőoktatási intézmény idegen nyelvi lektorátusának, tanszékének igazolása)
 • egyéb, opcionálisan feltölthető dokumentumok, melyekre plusz pont adható: igazolás jelenlegi tanulmányokhoz kapcsolódó kiemelkedő tudományos, művészeti vagy sporttevékenységről (pl. TDK / OTDK), közéleti tevékenységről (HÖK, ESN tagság), egyéb a pályázat szempontjából fontosnak tartott dokumentum

Doktori szinten:

 • A fenti linken elérhető online felület kitöltése mellett be kell nyújtani a Tempus Közalapítvány kitöltött, dátummal és aláírással ellátott pályázati adatlapját, mely az alábbi linken tölthető le: https://tka.hu/docs/palyazatok/palyazati_adatlap_cmak.pdf
 • szakmai önéletrajz (lehetőleg Europass formátumban)
 • munkaterv (legalább 1, legfeljebb 2 oldal)
 • két darab hivatalos ajánlás tudományosan/szakmailag elismert szakemberektől eredeti aláírással, valamint pecséttel és/vagy fejléccel ellátva
 • az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető, előadói aláírással és intézményi pecséttel ellátott leckekönyvi másolat, melyen szerepel az összesített korrigált kreditindex
 • a pályázás idején érvényes hallgatói jogviszony-igazolás (kivéve doktorjelölteknek)
 • nyelvtudás igazolása (állami nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata, ennek hiányában szakmai ajánlója vagy valamely felsőoktatási intézmény idegen nyelvi lektorátusa, tanszéke igazolása
 • tudományos publikációk és TDK eredmények jegyzéke
 • egyéb, opcionálisan feltölthető dokumentumok, melyekre plusz pont adható: igazolás jelenlegi tanulmányokhoz kapcsolódó kiemelkedő tudományos, művészeti vagy sporttevékenységről (pl. nemzetközi konferencián előadás), közéleti tevékenységről (HÖK, ESN tagság), egyéb, a pályázat szempontjából fontosnak tartott dokumentum

 

CAMPUS MUNDI ösztöndíjak
A világ szinte bármely országába

Miért jó a Campus Mundi ösztöndíj?

Mert támogatásával hallgatóink bekapcsolódhatnak a nemzetközi tudományos életbe, új országokat fedezhetnek fel, külföldi szakemberekkel ismerkedhetnek meg! A Campus Mundi ösztöndíjprogram kiemelkedő összegű támogatást nyújt a felsőoktatási hallgatók szakmai céljainak megvalósításához. A 2016 és 2021 közötti időszakban tanévente várhatóan 1 500 hallgató számára biztosítja az ösztöndíjat a program.

Campus Mundi ösztöndíjjal a hallgatók a világ szinte bármely országában tanulhatnak egy félévet, szakmai tapasztalatot szerezhetnek, illetve kapcsolati tőkére tehetnek szert, amellyel előnyt szereznek majd a munkaerőpiacon. Interkulturális környezetben tehetnek szert nem mindennapi élményekre, miközben nyelvtudásuk fejlődik és magabiztosabbá válnak. Amennyiben külföldi partneregyetemeink egyikén szeretne tanulni egy szemesztert – akár egy teljes tanévet az államközi egyezményeknek köszönhetően – vagy szakmai gyakorlatot szeretne külföldön teljesíteni, esetleg egy szakmai konferencián tartana előadást vagy kutatna, akkor ez az ösztöndíj Önnek szól!

Mik a pályázati feltételek?

Legalább középszintű nyelvtudás szükséges a tanulmányok vagy a munka nyelvéből.

 • Külföldi részképzésre elnyert Erasmus státusszal benyújtható a pályázat, valamint aktív hallgatói jogviszony szükséges a külföldön töltött időszak alatt.
 • Külföldi szakmai gyakorlatra 2 lezárt félév után lehet már pályázni, de frissdiplomás hallgatóként is teljesíthető a külföldi szakmai gyakorlat! Várjuk szakirányú továbbképzési szakokról is a jelentkezéseket. Külföldi szakmai gyakorlat passzív félévben is megvalósítható, frissdiplomásként pedig az abszolutórium megszerzése után 12 hónapon belül is teljesíthető a tervezett gyakornoki tevékenység.
 • Mester- és PhD-képzés alatt külföldi rövid tanulmányút keretében konferencia-előadás vagy poszter-prezentáció megtartására, továbbá kutatási vagy művészeti tevékenység megvalósítására lehet pályázni.

Mekkora támogatást kaphatok?

Kiemelkedően magas támogatások várnak a nyertes pályázókra:

 • részképzés és szakmai gyakorlat esetén az ösztöndíj mértéke a célországtól függően havi 200 000 – 350 000 Ft – ehhez a szociálisan rászoruló hallgatók havi 35 000 Ft kiegészítő támogatást is pályázhatnak, illetve tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élők a betegségükkel kapcsolatban felmerülő többletköltségek finanszírozásához is nyújthatnak be kiegészítő támogatási igényt;
 • rövid tanulmányút megvalósításához célországtól és az időtartamtól függően 7 440 és 24 800 Ft/nap között lehet a támogatás összege. Az 1000 km-nél távolabbi utazásokhoz útiköltség-támogatás is igényelhető.

Meddig jelentkezhetek?

Külföldi részképzés és szakmai gyakorlat esetén folyamatosan lehet jelentkezni, de javasolt a tervezett tevékenység kezdő napja előtt 3 hónappal benyújtani a pályázatot. A pályázatírás megkezdése előtt kérjük, egyeztessenek a Mobilitási Programirodán (Üllői 26 II/202) az egyetemi határidőkkel kapcsolatban!

Rövid tanulmányútra évente két pályázati fordulót hirdet a Tempus Közalapítvány, a pályázati határidő minden évben április 10-e 23.00 óra és október 10-e 23.00 óra. További részletek a Tempus Közalapítvány honlapján!

Kitől kérdezhetek?

A pályázati folyamatról az Egyetem Campus Mundi intézményi kapcsolattartója ad felvilágosítást:

F.Tóth Katalin
H-1085 Budapest
Üllői út 26. 2. em. 202. (Európai Programiroda/ Mobilitási Programiroda)
+36/1/459-1491  mellék: 55528

Ügyfélfogadási idő:
Hétfőn és szerdán: 9.00-12.00-ig
Kedden és Csütörtökön: 13.00-15.00-ig

A Campus Mundi részképzés, szakmai gyakorlat és rövid tanulmányút lehetőségeiről a Tempus Közalapítvány honlapján található általános információ.

TOVÁBBI HASZNOS CAMPUS MUNDI LINKEK

Letölthető INFOGRAFIKÁK: 

 

Kérjük Önöket, hogy az iroda hatékony és gördülékeny munkája érdekében az ügyfélfogadási rendjét tartsák be!