Életünk számtalan élménye a mindennapi érintkezésben használt nyelviség (szavak) számára nem hozzáférhető.

A művészetterápia a képi kifejezés új tapasztalataival, a spontaneitás, a tét nélküli játékos kisérletezés élményével segíti az önkifejezést. A tapasztalatok szerint alkalmas belső feszültségek levezetésében, javítja az önészlelést és a kapcsolatot a saját testi és érzelmi állapotokkal. A csoportos terápiás munka pozitívan befolyásolja az önértékelést, de elsajátítható az a képesség is, hogy saját és mások alkotása elfogadható.

A művészeti tevékenység természetéből adódóan az alkotómunkát erős érzelmek, a szabadság, a kreativitás átélése és a belső képek megjelenése kíséri.

A terápia új, ismeretlen erőforrásokat szabadíthat fel. Az alkotónak – rajzi előképzettség nélkül is – minden lehetősége megvan arra, hogy a legbensőt papírra vesse, megformálja.

Tovább a jelentkezés menetéhez →

Az alábbi képek az osztályon zajló terápiás munka során készültek.

Galéria

8kép