Kognitív sématerápia

Célja: a kötődés, intimitás, önállósság, önérvényesítés, felszabadultság és ellazulás iránti szükségleteink felismerése, elismerése és érvényesítése előtt álló belső és külső akadályok felismerése, múltbéli és jelenlegi eredetének feltárása, és a belső akadályok elhárítása.

Read more ...

Relaxáció

Pszichoterápiás osztályunkon hetente két alkalommal vehetnek részt a páciensek relaxációs és imaginációs alkalmakon. Ezek során a technikák gyakorlására és elsajátítására kerül sor. A foglalkozások fő célja, hogy a páciensek szorongáscsökkentő technikákat sajátítsanak el, valamint tudatos jelenlét készségeik fokozódjanak. A relaxációs technikák két gyakran használt típusát szokták elkülöníteni, a Jacobson nevéhez fűződő ún. progresszív relaxációt, valamint...

Read more ...

Művészet-terápia

Életünk számtalan élménye a mindennapi érintkezésben használt nyelviség (szavak) számára nem hozzáférhető. A művészetterápia a képi kifejezés új tapasztalataival, a spontaneitás, a tét nélküli játékos kisérletezés élményével segíti az önkifejezést. A tapasztalatok szerint alkalmas belső feszültségek levezetésében, javítja az önészlelést és a kapcsolatot a saját testi és érzelmi állapotokkal. A csoportos terápiás munka pozitívan befolyásolja...

Read more ...

Asszertív kommunikációs tréning

Az asszertív kommunikációs tréning célja A tréning célja a társas megértést elősegítő, a másik számára könnyen megérthető közlések készségszintű elsajátítása. Három területre helyezzük a hangsúlyt: az első, vágyaink, szükségleteink megfelelő formában történő kifejezése; a második, a jó bánásmód miatt felébredt hála, öröm és szeretet kifejezése; harmadik, a nem megfelelő bánásmód miatt kialakult rossz érzéseink közlése, és...

Read more ...

Meseterápia

A meseterápiában nem a mese gyógyít. Abban a változási, fejlődési folyamatban, valamint létezési és gondolkodási módban van a gyógyító erő, amit a mese elindít. Meseterápián mesehallgatást követően a meséket elemezve, a mese segítségével, megismerheti a páciens, hogy a mese hogyan hat egyénileg az emberekre. A negyedik hét végére a terapeuta útmutatásával és a mesék segítségével...

Read more ...