Kutatási témáink:

I. A szégyenre adott reakciók diagnosztikai, temperamentum és más személyiségváltozókkal való kapcsolatának vizsgálata kérdőíves módszerrel osztályos kezelés alatt álló pszichiátriai betegek és egészséges kontroll személyek körében

Feltételezéseink szerint a korai gyermekkortól kezdve megélt negatív élmények, valamint az egyén temperamentuma és a mások megítélésére vonatkozó kognitív stílusa szerepet játszhat a pszichopatológiákban kimutatható krónikus szégyenérzés kialakulásában. A krónikus szégyenérzés befolyásolja az aktuális megszégyenítő helyzetekre adott reakciók mintázatát.  A reakciómódok specifikusak lehetnek a különböző körülírt pszichopatológiákra. Kutatásunk célja a krónikus szégyenérzés kialakulását befolyásoló tényezők, valamint a megszégyenítő helyzetekre adott maladaptív reakciók feltérképezése.


II. A társas-kognitív zavar elemi komponenseinek vizsgálata borderline személyiségzavarban, szkizofréniában és felnőttkori ADHD-ban szenvedő betegek körében

A kutatás a lapvető kérdései: a társas helyzetek szabályozásában döntő fontosságú társas-kognitív készségek alapelemeinek, kiemelten a perspektívaváltás és az érzelemfeldolgozás folyamatainak kérdőíves, visekeldéses és elektrofiziológiai vizsgálata mentális zavarban szenvedő betegek körében.


III. Elemi döntési mechanizmusok vizsgálata borderline és elkerülő személyiségzavarban szenvedő betegek körében különféle helyzetekben, viselkedéses és elektrofiziológiai módszerek segítségével

A kutatás alapvető kérdései: hogyan hat a társak jelenléte az egyszerű döntési folyamatokat kísérő elektrofiziológiai mutatók alakulására, hogyan montitorozzák egészséges és személyiségzavarban szenvedő betegek cselekedeteik következményeit különféle társas szituációkban.


IV. A korai rossz bánásmód mentális egészségre és kognitív funkciókra gyakorolt hatásainak komplex felmérése

A kutatás célja a hazánkban komoly problémát jelentő korai bántalmazás, elhanyagolás és lelki traumák egészségkárosító hatásainak feltérképezése osztályunkon kezelt, mentális zavarban szenvedő és egészséges személyek körében kérőíves módszerek segítségével.


V. Empátia és érzelem-felismerés vizsgálata személyiségzavarban, depresszióban, evészavarban és szorongásos zavarban szenvedő páciensek és egészséges kontroll személyek körében

Az adott helyzetben kialakuló empátiás válasz komponenseinek vizsgálata és pszichopatológiai dimenziókkal való összefüggéseinek elemzése a fenti mintákon