Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 19.
404713 Összes oltás

Ki jelentkezhet a képzésre?

 • akik egyetemi diplomával (MSc) rendelkeznek
 • aki rendelkezik egy idegen nyelvből legalább állami középfokú, “C” típusú (vagy azzal egyenértékű akkreditált más) nyelvvizsga bizonyítvánnyal
 • aki befizette a jelentkezési díjat

Hogyan történik a jelentkezés?

 • A felvételire a Jelentkezési lappal és a szükséges iratokkal (2. melléklet) a Doktori Titkárságon lehet jelentkezni. A jelentkezéshez szükséges űrlapokat és tájékoztatást a Doktori Titkárságon lehet beszerezni vagy a honlapról lehet letölteni. űrlapokat letölteni és géppel kitölteni
 • Egy felvételi eljárás során csak egy doktori iskolába lehet jelentkezni, egy meghirdetett témavezető és téma megjelölésével. Ha a jelentkező az első félévben nem kíván témavezetőt és témát választani, akkor az első félévben a doktori iskola vezetője lesz a hallgató témavezetője. A második félévre csak a doktori iskola által jóváhagyott témavezető, illetve téma megjelölésével lehet beiratkozni.
 • Idegen nyelvű képzésre a jelentkezés folyamatos, és nem kötött központilag meghirdetett felvételi vizsgához.

Hogyan zajlik a felvételi?

 • A hallgatói helyek betöltése kizárólag az EDI által központilag meghirdetett felvételi vizsgán történő eredményes szereplés útján lehetséges.
 • Ösztöndíjas hallgatók számára évente egy alkalommal (június folyamán) kerül sor a felvételi vizsgára.
 • Az Egyetem nem állami ösztöndíjjal, költségtérítéssel is felvehet doktoranduszokat, akiknek a jelentkezését a többiekkel azonos követelmények alapján bírálja el. Költségtérítéses képzésre további egy alkalommal (keresztfélévben) is lehet jelentkezni. Ebben az esetben a felvételi beszélgetés, a felvétellel kapcsolatos döntés után a hallgató az adott tanév második félévében kezdi meg tanulmányait, először ekkor iratkozik be (a felvétellel kapcsolatos tennivalók megegyeznek az általános felvételi eljárás során követett gyakorlattal).
 • Az egyes doktori iskolába jelentkezők a jelentkezés szerinti doktori iskola programjainak képviselőiből álló bizottság előtt felvételi beszélgetésen vesznek részt.
 • A felvételi során az értékelés alapja a jelentkező:
 1. korábbi eredményei, valamint
 2. a felvételi beszélgetés során észlelt tudás és alkalmasság.

Előnyt jelentenek: tudományos munkában szerzett tapasztalat, előadások, közlemények, jó kutatási munkaterv, a szakmai munkához szükséges idegen nyelv magas szintű ismerete, kiemelkedő tanulmányi eredmény.

 • A két értékelésben a jelentkező összesen legfeljebb 28-32 pontot kaphat (30. melléklet).
 • A korábbi eredmények értékelése 3 részből áll:
 1. az egyetemi tanulmányok átlageredménye
 2. a korábbi tudományos munka értékelése
 3. az egyéb eredmények (nyelvvizsga, külföldi tudományos tanulmányút, kiemelkedő szakma-specifikus teljesítmény). A teljesítményért egyenként legfeljebb 8-12-8 pont, összesen legfeljebb 28 pont adható.
 • A felvételi beszélgetés értékelése (legfeljebb 32 pont, kiszámítására az egyes értékelők pontszámainak összegét az értékelők számával kell osztani) során két szempont szerint történik az értékelés:
 1. általános szakmai tudásszint és alkalmasság (legfeljebb 15 pont)
 2. speciális, témaorientált tudásszintet és alkalmasságot (legfeljebb 15 pont) kell értékelni.

Hány embert vesznek fel?

 • Arról, hogy az adott doktori iskola hány ösztöndíjas helyet pályáztathat meg, az Egyetemi Doktori Tanács dönt.

Mit tehetek, ha nem vettek fel?

 • A döntések ellen csak jogsértés (jogszabály vagy egyetemi szabályzat megsértésének) vélelmezése esetén nyújtható be fellebbezés az Egyetem rektorához. Fellebbezéssel az elutasító döntést követően 8 munkanapon belül lehet élni. Az elbírálásra a fellebbezés kézhezvételétől számított 15 napon belül kerül sor.
 • A korábbi években szerzett felvételi pontszámokkal három éven belül újabb felvételi vizsga nélkül is lehet jelentkezni.
 • Ha egy ösztöndíjas helyre felvett hallgató még az első beiratkozás előtt megváltoztatja szándékát és helyét nem foglalja el, az így felszabaduló helyet a DI felvételi rangsorának soron következő jelentkezőjének kell felajánlani – feltéve, hogy elérte a minimálisan megkövetelt pontszámot.

Részletesebb információkért forduljon a Doktori Titkársághoz!