Támogatás a PhD értekezések bírálati rendszerének fejlesztésére elismert nemzetközi szakértők bevonásával

Cél:

A Semmelweis Egyetem doktori képzésének erősítése. Ahhoz hogy a Doktori Iskola magas színvonalon szervezhesse a PhD értekezések bírálatát és védését, nemzetközi szakértők bevonása is feltétlenül szükséges. Elismert nemzetközi szakértők felkérése az opponensi feladatok ellátására és/vagy a bizottsági munkában való részvételre csak úgy lehetséges, ha ehhez anyagi támogatást biztosítunk a témavezetők részére. Azon túlmenően, hogy a nemzetközi szaktekintélyek bevonása emeli a védés színvonalát és jó hírét viszi az Egyetemnek, módot teremthet arra is, hogy a meglévő tudományos együttműködéseket erősítse, illetve új kapcsolatok kiépítését elősegítse. Mindezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Semmelweis Egyetem tovább növelje a nemzetközi kutatóhálózatokban betöltött szerepét és javítsa helyezését a nemzetközi egyetemi rangsorokban.

Pályázhatnak:

A Semmelweis Egyetem akkreditált PhD témavezetői.

A támogatás módja:

 • Anyagi hozzájárulás nemzetközi szakértők úti-, szállás- és étkezési költségeinek, illetve tiszteletdíjának biztosításához.
 • Az elnyert támogatást azután lehet kiutalni, miután a nemzetközi szakértő írásban visszaigazolta a PhD védésen való személyes részvételét.
 • Az elnyert támogatás teljes összege annak a szervezeti egységnek kerül kiutalásra, ahol a témavezető dolgozik.
 • A doktori védést követően a támogatás felhasználását a nemzetközi szakértő nevére kiállított megbízási szerződéssel, vagy az Egyetem számára kiállított számlákkal kell igazolni.
 • Abban az esetben, ha bármilyen okból meghiúsul az utazás, a támogatás összegét vissza kell fizetni (amennyiben a repülőjegy megvásárlása után vis major okán az utazás mégsem valósul meg, a repülőjegy árát nem kell visszafizetni).
 • Egy naptári éven belül egy témavezető egy pályázatot nyújthat be.
 • A pályázatok befogadása folyamatos, az elbírálás 10 munkanapon belül megtörténik.   
 • A támogatás maximális összege európai egyetemről/kutatóintézetből érkező szakértő esetén 400.000 Ft, tengerentúlról érkezők esetén 600.000 Ft.
 • Abban az egyedi esetben, ha a nemzetközi szakértő az itt-tartózkodása során legalább két PhD védésen vállal bizottsági munkát, a támogatás maximális összege európai bíráló esetén 600.000 Ft, tengerentúli bíráló esetén 900.000 Ft. 
 • Amennyiben a nemzetközi szakértő az opponensi feladatokat is ellátja, a támogatás maximális összege bírálatonként 200.000 Ft-tal kiegészíthető.  

 A támogatás feltétele:

 • A PhD védésre kerülő értekezés alapjául szolgáló közlemények közül legalább egy első/ utolsó szerzős, vagy megosztott első/utolsó szerzős D1-es folyóiratban megjelent eredeti közlemény.  
 • A nemzetközi szakértő nem lehet társszerzője a PhD értekezés alapjául szolgáló egyik közleménynek sem.

A támogatásra pályázó által benyújtandó:

 • Kitöltött pályázati adatlap.
 • A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények másolata (elegendő az első oldal).
 • A nemzetközi szakértő öt legfontosabb közleményének másolata (elegendő az első oldal).

A pályázatokat csorba-jonas.csilla@semmelweis.hu  címre kérjük beküldeni,  a levél tárgyaként megjelölve: Támogatás a PhD értekezések bírálati rendszerének fejlesztésére elismert nemzetközi szakértők bevonásával.

Pályázati adatlap: LETÖLTÉS