Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

„Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj”

és az ahhoz kapcsolódó

„Rendszeres PhD Fokozatszerzési Kiválósági Ösztöndíj” pályázat meghirdetése

Cél:

Az orvosi, fogorvosi, gyógyszerész és egészségtudományi graduális képzéssorán végzett kutatómunka támogatása és a végzett hallgatók PhD-fokozatszerzésének elősegítése kiválósági alapon

Pályázhatnak:

Az ÁOK, FOK, GYTK, ETK és EKK tudományos diákkörös hallgatói a graduális képzés utolsó előtti és utolsó tanévében

A támogatás módja:

 • a diploma, ill. a komplex PhD vizsga megszerzéséig, maximum 2 évig havi 70.000 FtKiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj”
 • A „Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj” periódust a PhD fokozatszerzésig, de maximum 2 évig havi 180.000 Ft „Rendszeres PhD Fokozatszerzési Kiválósági Ösztöndíj” periódus követi.
 • a doktori képzés tandíjának elengedése

A támogatás feltétele:

 • kiemelkedő tudományos tevékenység

A kiválósági ösztöndíjasokkal szemben támasztott elvárások:

 • a diploma, ill. a komplex PhD vizsga megszerzéséig legalább egy közlésre elfogadott publikáció, ami teljesíthető első vagy társszerzőként jegyzett az MTMT besorolás szerint Q1 kategóriájú szakcikknek minősülő eredeti tudományos közleménnyel
 • a „Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj” periódus befejezésével egyidőben sikeres komplex PhD vizsga letétele és jelentkezés egyéni doktori (PhD) fokozatszerzésre (l. Doktori Szabályzat), amely periódus alatt „Rendszeres PhD Fokozatszerzési Kiválósági Ösztöndíj” támogatásban részesül a fokozatszerző maximum 24 hónapig
 • a komplex vizsga letételét követően 24 hónapon belül:
  • a PhD fokozatszerzés feltételeinek teljesítése (l. Doktori Szabályzat)
  • a doktori értekezés munkahelyi védésének lebonyolítása
  • a doktori értekezés benyújtása a Doktori Iskolához
 • Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj időszakában szemeszterenként 4 kreditpont értékű PhD kurzus elvégzése, melynek legalább fele „kötelező” vagy „kötelezően választható” besorolású
 • A „Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj” periódust követő „Rendszeres PhD Fokozatszerzési Kiválósági Ösztöndíj” mellett az egyéb munkaviszony nem haladhatja meg a heti 20 órát
 • a támogatási feltételeket és azok nem teljesülése esetén a támogatás kutatóhely által történő visszafizetési kötelezettségét rögzítő tanulmányi szerződés megkötése a Semmelweis Egyetemmel

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a következő email címre kérjük beküldeni: titkarsag@phd.semmelweis-univ.hu

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. január 20.

 

A pályázati felhívás letöltése
A pályázati űrlap letöltése