A pályázatot postai úton kell megküldeni, a feladás dátuma legkésőbb: 2019. február 13.

A Semmelweis Egyetem fontosnak tartja a doktoranduszok és predoktorok bevonását a fiatalabb hallgatók oktatásába, TDK témavezetésébe. A TDK hallgatók számára előnyös, hogy hozzájuk korban közelebb álló személyekkel dolgozhatnak együtt, hiszen a kommunikáció így lényegesen kötetlenebb és egyszerűbb. A TDK hallgatók sikeres kutatómunkájához szükséges, hogy jó kapcsolatot építsenek ki témavezetőjükkel és rendszeresen kapcsolatba tudjanak lépni egymással, melyet az azonos kommunikációs csatornák használata jelentősen megkönnyít. A TDK témavezetés lehetőséget teremt a PhD hallgatók számára, hogy tapasztalatot szerezzenek az oktatásban, a fiatalabb hallgatókkal való együttműködésben, illetve új kihívások elé állítja őket, mely motivációt ad a folyamatos szakmai fejlődésre. A Semmelweis Egyetem, az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009azonosítószámú projekt támogatás keretein belül, a 2018-2021 években a rendelkezésre álló keret erejéig támogatja a PhD hallgatóit és a predoktorait TDK-témavezetés vállalására. Ösztönzi a témavezetőket a TDK-s hallgatóikkal történő szoros kutatási együttműködésre, hallgatóik sikeres felkészítésére az egyetemi TDK konferenciákra. munkájuk és hallgatóik egyetemi TDK konferencián elért eredményeinek értékelése, elismerése révén.

Kiírás
Pályázati adatlap