Leírás
Az extracelluláris vezikulák (EV) vizsgálata az elmúlt évtizedben jelentős meggyorsult.
Szerepük, amelyet mint traszporterek töltenek be, a különböző bakteriális eredetű és
neuroinflammációs folyamatokban azonban nem nagyon ismert. Az irodalomban már
felvetették, hogy a bélbaktériumok ezeken keresztül fejtik ki hatásukat az agyban található
mikrogliára, illetve hogy az agyon belül is számos anyag transzportjával (iRNS, proteinek,
DNS, LPS) játszanak szerepet a neuroinflammáció kialakulásában. Az általunk kidolgozott in
vivo jelölési módszer segítségével könnyebben megismerhetjük funkciójukat és
lokalizációjukat egyes kórképekben.
Munkája során a hallgató megismerkedik a nanorészecskék előállítási, tisztítási és
karakterizációs eljárásaival – DLS, AFM, TEM. Továbbá az alapvető kvantitatív in vivo
képalkotó módszerekkel – MRI, CT, SPECT, PET, OI –, és a radiokémiai módszerek alapjaival.
A tudományos diákköri hallgató ezen kutatások elméleti és laboratóriumi munkálataiba
kapcsolódhat bele.