Leírás
Az elmúlt évszázadokban a radioligand és kemoterápián alapuló daganat-ellenes módszerek jelentős fejlődésen estek át. Azonban számos olyan növényi és állati hatóanyagon alapuló módszer található, amelynek hatásmechanizmusa ismeretlen, vagy hatékonysága kétséges. A projekt során daganatos egérmodelleken a multimodális képalkotás segítségével in vivo követjük nyomon a kezelések hatékonyságát. A daganatok időbeli változását izotóppal jelölt SSR-2a valamint CT segítségével vizsgáljuk. A módszer validációját ex vivo autoradiográfiával és immunhisztokémiai módszerek segítségével végezhetjük el. Az in vivo képalkotás segítségével hosszasan követhetjük a daganatok alakulását az egerekben. A hatóanyagokat laborunkban vonjuk majd ki a megfelelő növények, állatok felhasználásával. A projekt során a hallgató megismerkedik a képalkotó eljárások előnyeivel, a klinikumban alkalmazott molekulák biológiai disztribúciójával, továbbá az in vivo képalkotás validációjának módszereivel.

Elvárások
Interdiszciplináris érdeklődési kör, érdeklődés orvosi képalkotási ismeretek, valamint a konvenciális és újabb daganatterápiás módszerek iránt.