2019

  • Mély agyi elektródák in vivo lokalizációja egerekben végzett idegélettani kísérletekben 
    Király Bálint
    Orvosi és biofizikai szekció III. helyezés

2015

  • Patkány agyi metabolizmus térkép készítése [18]FDG radiofarmakon segítségével
    Varsányi István
    Biofizika szekció