Leírás
Az Alzheimer betegség a modern világ egyik meghatározó egészségügyi problémája, a hetvenöt éven túli korcsoportban előfordulása eléri a 15%-ot. A betegségben az amiloid-ß (Aß) peptidekből felépülő, oldhatatlan plakkok alakulnak ki és rakódnak le a központi idegrendszer extracelluláris térrészeiben. Egyre több tanulmány mutat rá arra, hogy maguk az amiloid plakkok rezervoárként szolgálnak olyan Aß-oligomerek számára, amelyek direkt neurotoxikus tulajdonságokkal rendelkeznek. A munka célja, hogy megvizsgálja, hogy a vizsgált N27C neurotoxikus oligomerek képesek-e a már meglévő amiloid plakkokhoz kötődni. A hallgató munkája során in vitro amiloid mátrix felhasználásával – a munkacsoport korábbi eredményeire támaszkodva – meghatározza a kötődés biomechanikai tulajdonságait. A feladat második felében Alzheimer-modell egereken in vivo körülmények között vizsgálja a jelölt oligomer  biodisztribúcióját multimodális képalkotó eszközök (NanoSPECT/CT) segítségével. A munka során a hallgató megismeri a legmodernebb képalkotó eljárásokat elméletben és gyakorlatban, részt vesz az in vivo képalkotásban és az eredmények kiértékelésében.

Elvárások
Interdiszciplináris érdeklődési kör, érdeklődés orvosi képalkotási ismeretek iránt.