Leírás
Az in vivo képalkotás során egyszerre több modalitás alapján történik a képi információ gyűjtése. A nanorészecskék ideális multimodális kontrasztanyagok, mert felruházhatók olyan fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságokkal, amelyek alkalmassá teszik őket szimultán SPECT, PET, CT és MRI képalkotásra. A projekt célja egy reprodukálható méretű, formájú és minőségű, új típusú és összetételű nanorészecske előállítási eljárásának kidolgozása. A projekt során berlini-kék alapú nanopartikulumot vizsgálunk amely alkalmas izotópok és paramágneses ionok kelálására. A feladatban a hallgató részt vesz a többféle külső burkolattal és geometriai paraméterrel ellátott nanorészecske előállításában, a szintézis kidolgozásában, valamint a keletkezett nanorészecske AFM és DLS vizsgálatában. A szintetizálást követően a nanorészecseke in vitro és in vivo (NanoSPECT/CT) tesztelésében és validálásában.

Elvárások
Interdiszciplináris érdeklődési kör, laboratóriumi gyakorlat és elméleti kémiai ismeretek, orvosi képalkotási ismeretek vagy érdeklődés a téma iránt.