Az elmúlt évtizedben az in vivo képalkotás jelentős technológia fejlődésen ment át. A klinikai gyakorlatban megjelent a funkcionális és a morfológiai képalkotás együttes felhasználása, elterjedt a multimodális képalkotás. Az élettani kutatásokban és a gyógyszerfejlesztésekben a laborállatokon végzett in vivo képalkotás paradigmaváltáshoz vezetett.

Ezen új képalkotási technológiák megjelenése újfajta radiológiai és nukleáris medicina megközelítéseket, algoritmusokat, vizsgálati protokollokat és kontrasztanyag-fejlesztéseket indukált.

A PhD kurzus célja a multimodális kvantitatív in vivo klinikai és preklinikai képalkotási módszerek bemutatása, különleges és új technikák alapjainak megismertetése mind elméleti mind gyakorlati szempontból. A kurzus során a hallgatók önálló munka során gyakorolhatják a kvantitatív képfeldolgozás lépéseit is.

Főbb adatok

Megnevezés magyarul: Kvantitatív multimodális in vivo képalkotás
Megnevezés angolul: Quantitative multimodal in vivo imaging
Kurzusvezető: Dr. Szigeti Krisztián
Program: Celluláris és molekuláris biofizika (1/3)
Programvezető: Dr. Kellermayer Miklós
Telefon:20-663-2113 és vagy 60239 mellék
Óraszám: 28