2017

  • Mély agyi elektródák in vivo lokalizációja egerekben végzett idegélettani kísérletekben
    Király Bálint
    Orvosi fizika szekció, I. helyezés, Morgan Stanley különdíj