Mi ez?

Leírás
Az elmúlt években az in vivo képalkotás jelentős teret nyert a preklinikai gyógyszerkísérletekben és az egyetemi élettani kutatásokban. A NanoSPECT/CTnek köszönhetően a kutatók az egerekben a molekuláris folyamatokat nanoliteres felbontással tudják vizsgálni – pontos anatómiai lokalizációval. A kisállatokon végzett kísérletek során kapott nagy mennyiségű képi információ feldolgozásában nagyon fontos a hatékony és gyors automatikus orvosdiagnosztikai célú adatkiértékelés. A feladat a képi 3D rekonstrukciók során kapott képek kiértékelése, és olyan geometriai parametrizációs eljárások kifejlesztése, amelyek elősegítik a hatékonyabb és pontosabb diagnosztikai döntéseket. A feladat során a hallgató megismeri a képalkotó diagnosztikai szakirodalomban használt módszereket, továbbá új és komplexebb, a jelenlegi technológiai követelményeknek megfelelő algoritmusok fejlesztésében vesz részt. A feladat során megismeri és alkalmazza ezen algoritmusok in vivo és in vitro validációját is.

Elvárások 
Interdiszciplináris érdeklődési kör, programozási ismeretek, orvosi képalkotási ismeretek vagy érdeklődés a téma iránt.