Szeparálás leírása

A tételsor

 1. A caries fogalma, lokalizációja és terjedése az anatómiai koronán.
 2. A caries szövettana. (Zománc, dentin és gyökér caries)
 3. A caries incipiens gyógyítási lehetőségei.
 4. Kézi és gépi erővel működtetett preparáló eszközök. (Mikromotor, Turbina, Fúrók)
 5. Fogak izolálása, módszerei, eszközei.
 6. Üregek osztályozása Black szerint, az osztályozás alapja. Cavitás-tervezési módok, nomenclatura
 7. Üregalakítás szabályai, lépései amalgám tömés készítése esetén.
 8. Üregalakítás szabályai, lépései kompozit tömés készítése esetén.
 9. I. osztályú üreg preparálása kompozit töméshez
 10. II. osztályú üreg preparálása kompozit töméshez
 11. III. osztályú üreg preparálása kompozit töméshez
 12. IV. osztályú üreg preparálása kompozit töméshez Front fogak fracturájának ellátása
 13. V. osztályú üreg preparálása kompozit töméshez. Ék alakú nyaki kopások ellátása.
 14. Töméskészítés célja. Tömőanyagokkal szemben támasztott követelmények. Tömőanyagok osztályozása.
 15. Ideiglenes töméskészítés célja, anyagai. Alábélelés célja, anyagai.
 16. Amalgám összetétele, tulajdonságai.
 17. Üvegionomer cementek összetétele, felhasználási területük.
 18. Kompozit tömőanyagok összetétele, csoportosítása, tulajdonságaik.
 19. Adheziv töméstechnika (Total-/self etch rendszerek, alkalmazásuk).
 20. Kompozit tömés készítése III, és IV.osztályú üregbe. (Lépések, kivitelezés)
 21. Kompozit tömés készítése I, és II. osztályú üregbe. (Lépések, kivitelezés)
 22. Amalgám tömés készítése I, és II.osztályú üregbe, matricarendszerek.
 23. Amalgám tömés készítése V.osztályú üregbe. Amalgámtömések kidolgozása.

B tételsor

 1. A betét fogalma, indikációja, anyagai. Üregalakításban mutatkozó eltérések plasztikus tömés és betétkészítés esetén.
 2. Preparálás fém inlay, onlay overlay készítéshez.
 3. Preparálás esztétikus inlay, onlay készítéshez.
 4. Különbségek direkt és indirekt eljárással készülő betétek munkafázisai között. (Fém, esztétikus.)
 5. Fém és esztétikus betétek rögzítésére alkalmazott anyagok. A betét előkészítése
 6. A fogak anatómiai képletei. A fogak jelölése. Mühlreiter-féle jelek.
 7. A fogbél anatómiája és szövettana. A pulpaűr leírása
 8. Pulpadiagnosztikai eljárások.
 9. Pulpakezelés. Direkt, indirektsapkázás, pulpaamputáció definiciók, kezelések
 10. A pulpabetegségek felosztása. Reverzibilis és irreverzibilis pulpitis, pulpanecrosis.
 11. A pulpanecrosis következményei. Periodontitis apicalis acuta és chronica kóroktana, tünete és diagnosztizálása
 12. Abscessus apicalis acuta és chronica kóroktana, tünete és diagnosztizálása
 13. Gyökérkezelés fogalma. célja, indikációja és kontraindikációja
 14. Gyökérkezelés során alkalmazott kézi és gépi eszközök.
 15. Gyökércsúcs és parodontium apicale anatómiája
 16. Gyökércsatorna munkahosszának jelentősége, meghatározása, módszerei
 17. Gyökércsatorna preparálása step-back technikával. Apicalis stop/apicalis szűkület
 18. Gyökércsatorna öblítésének és gyógyszeres lezárásának célja, anyagai, kivitelezése.
 19. Gyökércsatorna tömése lateral kondenzációval, anyagok, műszerek.
 20. Vitálexstirpáció definiciója, menete eszközei, kivitelezése a csatorna feltágításáig.
 21. Vitálexstirpació menete a csatorna tágításától a gyökértömés elkészüléséig.