Betűméret: A A A

Kutatás

A klinikán munkacsoport foglalkozik a szájképletek vérkeringésének, illetőleg keringésszabályozásának kérdéseivel, a különböző fogászati anyagoknak a pulpa, illetve gingiva vérellátására gyakorolt hatásával, új kezelési módszerek (pl. endodontiai mikrosebészet, gépi gyökércsatorna-tágítás) meghonosításával, a fluoridok szerepével a caries prevencióban, a dentalis erózióval, stb. A humánvizsgálatok a klinikán, az experimentális munka a Konzerváló Fogászati Klinikával kollaboráló egyéb egyetemi intézetekben (Kórélettani Intézet, Orálbiológiai Tanszék stb.) folyik.

A fogíny vérkeringésének kutatása lézeres doppler vizsgálattal