A szakdolgozatok felelőse Dr. Papp Petra, nála kell jelentkezni minden hallgatónak.
email: papp.petra_iren@dent.semmelweis-univ.hu

Ismertető:

A hallgatónak a szakdolgozat témáját a tanulmányok befejezése elő9 legalább egy évvel korábban kell kiválasztania és az ado9 oktatási-kutatási szerveze> egység vezetőjénél bejelentenie.

A hallgatónak, a szakdolgozat elkészítése során félévenként, az ajánlo9 tantervben szereplő kontakt óraszámban kell konzultálnia a témavezetőjével.

A szakdolgozat terjedelme legalább 50.000 karakter, maximális terjedelme szóközök nélkül 100.000 karakter. A használandó betűJpus a Times New Roman, betűméret: 12. A terjedelembe a táblázatok és az irodalomjegyzék is beletartozik, de az ábra, lábjegyzet, bibliográfia nem.

A szakdolgozatot dossziéba befűzve vagy bekötve, 2 példányban, valamint elektronikus úton kell benyújtani a képzésért felelős oktatási-kutatási szerveze> egységhez. A beadásról a hallgató igazolást kap. A borítón fel kell tüntetni a dolgozat címét, a hallgató nevét, évfolyamát és csoportját, a beadás évét és a konzulens nevét és munkahelyét.